כלים של משתמש

כלים של אתר


java_control_panel

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


Java Control Panel

מה זה ה- Java Control Panel?

  • ה- Java Control Panel היא מרכז ההגדרות של ה- Java.
  • יש גישה גם למטמון ה- Java.
  • ניתן בעזרתו להפעיל:
    • Java Console - למציאת הודעות שגיאה.
    • מצבי איתור שגיאות (debugging) - נחוץ בבעיות מורכבות.
  • ניתן לשלוט בהגדרות שונות.

איך מפעילים את ה- Java Control Panel?

java_control_panel.1319456435.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 13:40 על ידי techdesk