כלים של משתמש

כלים של אתר


תקלות_וקבלת_עזרה_מצוות_התמיכה

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
תקלות_וקבלת_עזרה_מצוות_התמיכה [2011/10/24 11:12]
techdesk [פניות שלא בתחום האחריות]
תקלות_וקבלת_עזרה_מצוות_התמיכה [2011/10/24 11:12] (הגרסה הנוכחית)
techdesk [מתרגל אחראי]
שורה 169: שורה 169:
  
 =====מתרגל אחראי===== =====מתרגל אחראי=====
-  * מתרגל האחראי הוא נציג של צוות האקדמי של הקורס שמטפל בפניות הסטודנטים. +  * המתרגל האחראי הוא נציג של הצוות האקדמי של הקורס שמטפל בפניות הסטודנטים. 
-  * מתרגל האחראי אמור לטפל בנושאים אקדמיים ומנהליים שונים בקשר לקורס, בהתאם לנוהלי הקורס. (נושאים שאין בסמכות צוות הפרויקט לטפל.) +  * המתרגל האחראי אמור לטפל בנושאים אקדמיים ומנהליים שונים בקשר לקורס, בהתאם לנוהלי הקורס. (נושאים שאין בסמכות צוות הפרויקט לטפל.) 
-    * בפרט, הוא אחראי על הטיפול בבקשות להארכות זמן פרטניות למקרים חריגים (מילואים בעיקר) ​כפי הנוהלים שמופיעים בדף המידע. +    * בפרט, הוא אחראי על הטיפול בבקשות להארכות זמן פרטניות למקרים חריגים (מילואים בעיקר) ​לפי הנוהלים שמופיעים בדף המידע. 
-  * **חובה** לקרוא בעיון את נוהלי הקורס כפי שמופיעות **בדף המידע של הקורס** [[http://​moodle.technion.ac.il|במודל]] ​ **__לפני__** שליחת פניה!+  * **חובה** לקרוא בעיון את נוהלי הקורס כפי שמופיעים **בדף המידע של הקורס** [[http://​moodle.technion.ac.il|במודל]] ​ **__לפני__** שליחת פניה!
     * נוהלי הקורס מחייבים את הסטודנטים וכן את צוות הקורס.     * נוהלי הקורס מחייבים את הסטודנטים וכן את צוות הקורס.
     * באופן כללי, בין הנהלים יופיע הסבר מפורט על מדיניות הקורס לגבי הארכות זמן.     * באופן כללי, בין הנהלים יופיע הסבר מפורט על מדיניות הקורס לגבי הארכות זמן.
תקלות_וקבלת_עזרה_מצוות_התמיכה.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 11:12 על ידי techdesk