כלים של משתמש

כלים של אתר


תקלות_וקבלת_עזרה_מצוות_התמיכה

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
תקלות_וקבלת_עזרה_מצוות_התמיכה [2011/10/24 11:05]
techdesk [הפניית בקשה לצוות התמיכה]
תקלות_וקבלת_עזרה_מצוות_התמיכה [2011/10/24 11:12] (הגרסה הנוכחית)
techdesk [מתרגל אחראי]
שורה 94: שורה 94:
  
 ====מידע חשוב בכל פניה==== ====מידע חשוב בכל פניה====
-  * חשוב לרשום תיאור מדיוק כמה שיותר של התקלה:+  * חשוב לרשום תיאור מדויק כמה שיותר של התקלה:
     * באיזה סוג תקלה מדובר     * באיזה סוג תקלה מדובר
-    * בדיוק מה עשית / הכנסתם לטופס +    * בדיוק מה עשית / הכנסת לטופס 
-    * איזו משוב קיבלת מהמערכת +    * איזה משוב קיבלת מהמערכת 
-    * מא ראית על המסם בזמן התקלה +    * מה ראית על המסך בזמן התקלה 
-    * במידה ומדובר ​עם תקלה עם חומרי לימוד שבמערכת (בטעינה,​ שליחת תשובות,​ אי קבלת משוב) חשוב לפרט:+    * במידה ומדובר ​בתקלה עם חומרי לימוד שבמערכת (בטעינה,​ שליחת תשובות,​ אי קבלת משוב) חשוב לפרט:
       - את מהות הבעיה       - את מהות הבעיה
       - שם המשימה / מספר הגליון       - שם המשימה / מספר הגליון
שורה 111: שורה 111:
 ====פניות שלא בתחום האחריות==== ====פניות שלא בתחום האחריות====
  
-  * צוות המתמיכה הטכנית **אינם** אחראים לטפל בשאלות הקשורות **לתכני הלימוד** או לנושאים אקדמיים של הקורס.+  * צוות התמיכה הטכנית **אינו** אחראי לטפל בשאלות הקשורות **לתכני הלימוד** או לנושאים אקדמיים של הקורס.
     * יש להניח שלא ידעו לעזור לכם כלל בנושאים כאלו.     * יש להניח שלא ידעו לעזור לכם כלל בנושאים כאלו.
-  * פניות בקשר לתכני הלימוד יופנו לצוות [[#​תמיכה המתמטית]]. +  * פניות בקשר לתכני הלימוד יופנו לצוות [[#התמיכה המתמטית]]. 
-  * פניות שבאחריות צוות האקדמי של הקורס יופנו [[#​מתרגל אחראי|למתרגל האחראי]].+  * פניות שבאחריות ​הצוות האקדמי של הקורס יופנו [[#​מתרגל אחראי|למתרגל האחראי]].
   * עקב הצורך להעביר את הבקשות - זמן ההמתנה לקבלת מענה מתאים ארוכה יותר.   * עקב הצורך להעביר את הבקשות - זמן ההמתנה לקבלת מענה מתאים ארוכה יותר.
  
-=====תמיכה המתמטית=====+=====התמיכה המתמטית=====
  
 ====תחום האחריות==== ====תחום האחריות====
-  * **אחראי** לטפל בשאלות הקשורות **לתכני הלימוד** (לתכנים המתמטיים של השיעורים) בלבד.+  * **אחראים** לטפל בשאלות הקשורות **לתכני הלימוד** (לתכנים המתמטיים של השיעורים) בלבד.
     * לדוגמה: ​     * לדוגמה: ​
       * כאשר הנכם משוכנעים כי המערכת נותנת ציון שגוי.       * כאשר הנכם משוכנעים כי המערכת נותנת ציון שגוי.
שורה 137: שורה 137:
   * צוות התמיכה המתמטית יבדוק את תלונתכם,​ ויודיעו לכם אם היא מוצדקת.   * צוות התמיכה המתמטית יבדוק את תלונתכם,​ ויודיעו לכם אם היא מוצדקת.
   * במקרה של גילוי טעות בבדיקה,​ הבעיה תופנה לתיקון על ידי צוות התכנות. ​   * במקרה של גילוי טעות בבדיקה,​ הבעיה תופנה לתיקון על ידי צוות התכנות. ​
-    * לאחר התיקון,​ יוחזרו מספר נסיונות (לפי חומרת הבעיה) ותשלח הודעה ​או לסטודנטים הנפגעים או לכל הקורס, לפי העניין.+    * לאחר התיקון,​ יוחזרו מספר נסיונות (לפי חומרת הבעיה) ותשלח הודעה לסטודנטים הנפגעים או לכל הקורס, לפי העניין.
   * במקרים נדירים צוות התמיכה המתמטית יכול לתקן את הציון שלכם.   * במקרים נדירים צוות התמיכה המתמטית יכול לתקן את הציון שלכם.
     * עקרונית הם זכאים גם **להוריד** נקודות,​ אך זה נעשה רק בנסיבות חריגות או במקרים של תקלות חמורות שבהם מאפסים שאלה לגמרי.     * עקרונית הם זכאים גם **להוריד** נקודות,​ אך זה נעשה רק בנסיבות חריגות או במקרים של תקלות חמורות שבהם מאפסים שאלה לגמרי.
   * כמו כן, הם יכולים להחזיר לכם ניסיונות,​ כאשר הניסיונות שלכם "​בוזבזו"​ בגלל **תקלה מתמטית במערכת**.   * כמו כן, הם יכולים להחזיר לכם ניסיונות,​ כאשר הניסיונות שלכם "​בוזבזו"​ בגלל **תקלה מתמטית במערכת**.
-    * הם לא יחזירו נסיונות עקב טעות אנוש שלך.+    * הם לא יחזירו נסיונות עקב טעות אנוש שלכם.
  
 ====אזהרה:​ בדקו היטב לפני הפניה==== ====אזהרה:​ בדקו היטב לפני הפניה====
   * מנסיון,​ הרבה פניות נובעות מאי ציות ל[[כללי הכתיבה המתמטית במערכת]].   * מנסיון,​ הרבה פניות נובעות מאי ציות ל[[כללי הכתיבה המתמטית במערכת]].
-  * גם טעויות הקשורות לאי-שליטה בחומר השוטף של הקורס גורמים לפניות רבות שמתבררות כטעויות של הסטודנט ולא של המערכת. +  * גם טעויות הקשורות לאי-שליטה בחומר השוטף של הקורס גורמות לפניות רבות שמתבררות כטעויות של הסטודנט ולא של המערכת. 
-  * לפיכך, מומלץ לבדוק **היטב** את התשובה,​ ולקרא בקפידה את ההנחיות [[כללי הכתיבה המתמטית במערכת]] לפני שפונים לעזרה.+  * לפיכך, מומלץ לבדוק **היטב** את התשובה,​ ולקרוא בקפידה את ההנחיות [[כללי הכתיבה המתמטית במערכת]] לפני שפונים לעזרה.
  
  
שורה 160: שורה 160:
  
 ====צוות נפרד לכל קורס==== ====צוות נפרד לכל קורס====
-  * יש צוות תמיכה מתמטית **נפרדת** לכל קבוצה של [[קורסים מקבילים]].+  * יש צוות תמיכה מתמטית **נפרד** לכל קבוצה של [[קורסים מקבילים]].
     * חובה להפנות את הבקשות לצוות הקורס הנכון!     * חובה להפנות את הבקשות לצוות הקורס הנכון!
  
 ====פניות שלא בתחום האחריות==== ====פניות שלא בתחום האחריות====
-  * פניות שאינם קשורים לתכני הלימוד יופנו לצוות [[#​תמיכה הטכנית]] או [[#​מתרגל אחראי|למתרגל האחראי]], ​כפי הענין. +  * פניות שאינן קשורות לתכני הלימוד יופנו לצוות [[#התמיכה הטכנית]] או [[#​מתרגל אחראי|למתרגל האחראי]], ​לפי הענין. 
-  * פניות כלליות בנושאים הנלמשים בקורס - יש להפנות למרצים ולמתרגלים במסגרת שעות הקבלה והסדנאות.+  * פניות כלליות בנושאים הנלמדים בקורס - יש להפנות למרצים ולמתרגלים במסגרת שעות הקבלה והסדנאות.
   * עקב הצורך להעביר את הבקשות - זמן ההמתנה לקבלת מענה מתאים ארוכה יותר.   * עקב הצורך להעביר את הבקשות - זמן ההמתנה לקבלת מענה מתאים ארוכה יותר.
  
 =====מתרגל אחראי===== =====מתרגל אחראי=====
-  * מתרגל האחראי הוא נציג של צוות האקדמי של הקורס שמטפל בפניות הסטודנטים. +  * המתרגל האחראי הוא נציג של הצוות האקדמי של הקורס שמטפל בפניות הסטודנטים. 
-  * מתרגל האחראי אמור לטפל בנושאים אקדמיים ומנהליים שונים בקשר לקורס, בהתאם לנוהלי הקורס. (נושאים שאין בסמכות צוות הפרויקט לטפל.) +  * המתרגל האחראי אמור לטפל בנושאים אקדמיים ומנהליים שונים בקשר לקורס, בהתאם לנוהלי הקורס. (נושאים שאין בסמכות צוות הפרויקט לטפל.) 
-    * בפרט, הוא אחראי על הטיפול בבקשות להארכות זמן פרטניות למקרים חריגים (מילואים בעיקר) ​כפי הנוהלים שמופיעים בדף המידע. +    * בפרט, הוא אחראי על הטיפול בבקשות להארכות זמן פרטניות למקרים חריגים (מילואים בעיקר) ​לפי הנוהלים שמופיעים בדף המידע. 
-  * **חובה** לקרוא בעיון את נוהלי הקורס כפי שמופיעות **בדף המידע של הקורס** [[http://​moodle.technion.ac.il|במודל]] ​ **__לפני__** שליחת פניה!+  * **חובה** לקרוא בעיון את נוהלי הקורס כפי שמופיעים **בדף המידע של הקורס** [[http://​moodle.technion.ac.il|במודל]] ​ **__לפני__** שליחת פניה!
     * נוהלי הקורס מחייבים את הסטודנטים וכן את צוות הקורס.     * נוהלי הקורס מחייבים את הסטודנטים וכן את צוות הקורס.
     * באופן כללי, בין הנהלים יופיע הסבר מפורט על מדיניות הקורס לגבי הארכות זמן.     * באופן כללי, בין הנהלים יופיע הסבר מפורט על מדיניות הקורס לגבי הארכות זמן.
תקלות_וקבלת_עזרה_מצוות_התמיכה.1319447145.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 11:05 על ידי techdesk