כלים של משתמש

כלים של אתר


שאלות_בנושא_ההדפסה

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
שאלות_בנושא_ההדפסה [2011/07/19 15:45]
techdesk [תור ההדפסות נתקע]
שאלות_בנושא_ההדפסה [2011/10/24 11:54]
techdesk [תור ההדפסות נתקע]
שורה 3: שורה 3:
  
 =====תור ההדפסות נתקע===== =====תור ההדפסות נתקע=====
-  * במצב רגיל, יצירת קובץ PDF של גליון עלול לקחת עד 120 שנויות, אך בד"​כ לוקח לא יותר מ- 30 שניות.+  * במצב רגיל, יצירת קובץ PDF של גליון עלול לקחת עד 120 שניות, אך בד"​כ לוקח לא יותר מ- 30 שניות.
   * כאשר יש עומס רב על השרת, התהליך יכול להיות איטי יותר.   * כאשר יש עומס רב על השרת, התהליך יכול להיות איטי יותר.
   * לכן, סביר לחכות עד 5 דקות לפני שתראה התקדמות בתור ההדפסות.   * לכן, סביר לחכות עד 5 דקות לפני שתראה התקדמות בתור ההדפסות.
   * סגירת החלון שנותן מידע על המקום בתור אינו מוחק את הבקשה לייצור הקובץ.   * סגירת החלון שנותן מידע על המקום בתור אינו מוחק את הבקשה לייצור הקובץ.
-    * **אבל** במידה ותקלה טכנית ​יחחיב **איתחול** המערכת,​ הבקשה תתבטל. +    * **אבל** במידה ותקלה טכנית ​תחייב **איתחול** המערכת,​ הבקשה תתבטל. 
-  * קובץ PDF מוכן נשמר למשך לפחות שבוע מזמן היוצרו,​ ואים צורך להמתין להוריד קובץ שכבר מוכן.+  * קובץ PDF מוכן נשמר למשך לפחות שבוע מזמן היוצרו,​ ואין צורך להמתין להוריד קובץ שכבר מוכן.
   * אי לכך, אם התור מתקדם באיטיות - ניתן לצאת מהמערכת ולאסוף את הקובץ מאוחר יותר.   * אי לכך, אם התור מתקדם באיטיות - ניתן לצאת מהמערכת ולאסוף את הקובץ מאוחר יותר.
   * יש מנגנון אוטומטי שמטפל במקרים בהם יש תקלות בתור ההדפסות.   * יש מנגנון אוטומטי שמטפל במקרים בהם יש תקלות בתור ההדפסות.
     * מנגנון זה מחכה 15 דקות לפני שנעשים פעולות "​חזקות",​ ופעולות "​חלשות"​ (שמפריעות פחות לסטודנטים הפעילים במערכת) נעשות קודם.     * מנגנון זה מחכה 15 דקות לפני שנעשים פעולות "​חזקות",​ ופעולות "​חלשות"​ (שמפריעות פחות לסטודנטים הפעילים במערכת) נעשות קודם.
-  * במידה ותור ההדפסות נשאר תקוע (בקשתך נשאר באותו מקום בתור) למשך **יותר** מ- 20 דקות, אנא שלח הודעה ל[[תקלות וקבלת עזרה מצוות התמיכה#​צוות ​תמיכה טכנית]].+  * במידה ותור ההדפסות נשאר תקוע (בקשתך נשארת באותו מקום בתור) למשך **יותר** מ- 20 דקות, אנא שלח הודעה לצוות ​[[תקלות וקבלת עזרה מצוות התמיכה#​התמיכה הטכנית]].
  
 =====קובץ הנוצר משובש===== =====קובץ הנוצר משובש=====
שאלות_בנושא_ההדפסה.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 11:54 על ידי techdesk