כלים של משתמש

כלים של אתר


שאלות_בנושאי_ניקוד

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
שאלות_בנושאי_ניקוד [2011/06/02 00:53]
techdesk [המלצות]
שאלות_בנושאי_ניקוד [2011/10/24 12:08]
techdesk
שורה 4: שורה 4:
   * הניקוד נקבע ע"י אנשי הצוות האקדמי שתכננו את השאלות, ולא ע"י צוות התמיכה.   * הניקוד נקבע ע"י אנשי הצוות האקדמי שתכננו את השאלות, ולא ע"י צוות התמיכה.
     * לא ניתן לשנות את אופן הניקוד במהלך סמסטר, ואין טעם לבקש זאת.     * לא ניתן לשנות את אופן הניקוד במהלך סמסטר, ואין טעם לבקש זאת.
-    * במקרים בהם יש לדעתך "חוסר הגינות" בחלוקת הנקודות ניתן להציע שהדבר יבדק על מנת שישונה בעתיד.עתידי.+    * במקרים בהם יש לדעתך "חוסר הגינות" בחלוקת הנקודות ניתן להציע שהדבר יבדק על מנת שישונה בעתיד.
  
  
שורה 10: שורה 10:
     * שאלה ללא ניקוד חלקי: בכדי למנוע ניחוש, בחלק מן השאלות אין ניקוד חלקי.      * שאלה ללא ניקוד חלקי: בכדי למנוע ניחוש, בחלק מן השאלות אין ניקוד חלקי. 
       * כלומר, הציון יהיה אפס אם לא סומנו אך ורק התשובות הנכונות.        * כלומר, הציון יהיה אפס אם לא סומנו אך ורק התשובות הנכונות. 
-    * לפעמים, טעויות מסוגים מיוחדים זוכים למתן הערה ללא ציון (וכך גם שאינו נספר במנין ההגשות).+    * לפעמים, טעויות מסוגים מיוחדים זוכות למתן הערה ללא ציון (וכך גם שאינו נספר במנין ההגשות).
     * כל סעיף מקבל ניקוד נפרד, והציון הסופי לשאלה כולה משוקלל.      * כל סעיף מקבל ניקוד נפרד, והציון הסופי לשאלה כולה משוקלל. 
-      * ייתכן משלות שונים לחלקים שונים.+      * ייתכן משקלות שונים לחלקים שונים.
       * אנו מקבלים פניות רבות מסטודנטים הטוענים כי הזינו תשובה נכונה, אך אינם מקבלים את מלוא הציון.        * אנו מקבלים פניות רבות מסטודנטים הטוענים כי הזינו תשובה נכונה, אך אינם מקבלים את מלוא הציון. 
         * הטעות נובעת לעתים רבות, מכך שמייחסים את הציון הנמוך לסעיף אחד, בעוד השגיאה היא בסעיף אחר (דבר אותו לא ניתן תמיד לדעת מהציון המשוקלל).          * הטעות נובעת לעתים רבות, מכך שמייחסים את הציון הנמוך לסעיף אחד, בעוד השגיאה היא בסעיף אחר (דבר אותו לא ניתן תמיד לדעת מהציון המשוקלל). 
         * מטעמי הגינות לכלל הסטודנטים, צוות התמיכה לא יצביע על מיקום הטעות.          * מטעמי הגינות לכלל הסטודנטים, צוות התמיכה לא יצביע על מיקום הטעות. 
-          * אין טעם לבקש סיוע כזאת.+          * אין טעם לבקש סיוע כזה.
           * ניתן להעזר בשעות הקבלה ובסדנאות לקבלת סיוע מהצוות האקדמי.           * ניתן להעזר בשעות הקבלה ובסדנאות לקבלת סיוע מהצוות האקדמי.
-        * יש לשים לב למשוב שמתקבל - במקרה שבחרו חתת משוב המצביע על השגיאה. +        * יש לשים לב למשוב שמתקבל - במקרה שבחרו לתת משוב המצביע על השגיאה. 
-          * במקרים רבים, בחרו רק להציע על הטעות הראשונה, או חלק מן הטעויות, בלי להזכיר טעויות אחרות שהתגלו בבדיקה. +          * במקרים רבים, בחרו להצביע רק על הטעות הראשונה, או חלק מן הטעויות, בלי להזכיר טעויות אחרות שהתגלו בבדיקה. 
-          * במיוחד, במקרים בהם יש תלות בין התשובות בשלבים שונים של השאלה, תיקון טעות בשלב מוקדמת יכול לחייב תיקונים נוספים בהמשך השאלה. +          * במיוחד, במקרים בהם יש תלות בין התשובות בשלבים שונים של השאלה, תיקון טעות בשלב מוקדם יכול לחייב תיקונים נוספים בהמשך השאלה. 
  
-====טענות שונים ויחסינו אליהם====+====טענות שונות ויחסינו אליהם====
   - "ניסיתי את כל אפשרויות התשובה על השאלה ואף אחד מהן לא התקבלה על ידי המערכת".   - "ניסיתי את כל אפשרויות התשובה על השאלה ואף אחד מהן לא התקבלה על ידי המערכת".
     * תלונות בסגנון זה תדחנה על הסף.     * תלונות בסגנון זה תדחנה על הסף.
     * אם המערכת דחתה את כל נסיונות התשובה שלך, הרי שחזקה עליך שהחמצת את התשובה הנכונה משום שלא נסית להגיע אליה על בסיס הבנת החומר אלא משיקולי "מפעל הפיס".     * אם המערכת דחתה את כל נסיונות התשובה שלך, הרי שחזקה עליך שהחמצת את התשובה הנכונה משום שלא נסית להגיע אליה על בסיס הבנת החומר אלא משיקולי "מפעל הפיס".
-  - "אני בטוח שתשובתי נכונה, עובדה שתשובה זו עבד לחבר שלי".+  - "אני בטוח שתשובתי נכונה, עובדה שתשובה זו עבדה לחבר שלי".
     * תזכור שהגליונות הם אישיים, ויש שינויים (גדולים וקטנים) בין השאלות של סטודנטים שונים.     * תזכור שהגליונות הם אישיים, ויש שינויים (גדולים וקטנים) בין השאלות של סטודנטים שונים.
-    * אם תשובת חברך לא עובד אצלך, כנראה שהתשובה נכונה לשאלה **שלו** ואינה נכונה לשאלה **שלך**.+    * אם תשובת חברך לא עובדת אצלך, כנראה שהתשובה נכונה לשאלה **שלו** ואינה נכונה לשאלה **שלך**.
     * בדוק היטב לפני שתפנה אלינו טענות כאלו.     * בדוק היטב לפני שתפנה אלינו טענות כאלו.
   - "אני בטוח שתשובתי נכונה, ו- X אישר לי שכך". (X = מרצה, מתרגל, חבר, וגו')   - "אני בטוח שתשובתי נכונה, ו- X אישר לי שכך". (X = מרצה, מתרגל, חבר, וגו')
     * התרגילים הם **שלך** ויש סיכוי רב ש- X לא השקיע מאמץ רב להבין את השאלה, את הפתרון שניסית, או את נכונות התשובה.     * התרגילים הם **שלך** ויש סיכוי רב ש- X לא השקיע מאמץ רב להבין את השאלה, את הפתרון שניסית, או את נכונות התשובה.
-    * רק לאחר בדיקה רצינית של גורם מוסמך אחר, יש **לך** להתחשב ב"אישורים" כאלו+    * רק לאחר בדיקה רצינית של גורם מוסמך אחר, יש **לך** להתחשב ב"אישורים" כאלה
     * אם הגורם נותן "אישור כלאחר יד" אין להאמין לו!     * אם הגורם נותן "אישור כלאחר יד" אין להאמין לו!
-    * בכל מקרה, צוות [[תקלות וקבלת עזרה מצוות התמיכה#תמיכה המתמטית]] יבדוק את הפניה שלך באופן עצמאי - אז אין טעם רב לערבב את X בנושא.+    * בכל מקרה, צוות [[תקלות וקבלת עזרה מצוות התמיכה#התמיכה המתמטית]] יבדוק את הפניה שלך באופן עצמאי - אז אין טעם רב לערבב את X בנושא.
     * אם לאחר פניה לצוות התמיכה נמצא ש- X שגה - תגיד לו, אולי יזהר יותר בעתיד.     * אם לאחר פניה לצוות התמיכה נמצא ש- X שגה - תגיד לו, אולי יזהר יותר בעתיד.
  
 ====המלצות==== ====המלצות====
   * הימנעו **מניחוש תשובות** על סמך הציונים שקבלתם בנסיונות הקודמים.   * הימנעו **מניחוש תשובות** על סמך הציונים שקבלתם בנסיונות הקודמים.
-  * השתמשו בנסיונות המוגבלות שלכם **באופן זהיר**, זו משאב יקר שלא חוזר.+  * השתמשו בנסיונות המוגבלים שלכם **באופן זהיר**, זה משאב יקר שלא חוזר.
  
  
  
שאלות_בנושאי_ניקוד.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 12:08 על ידי techdesk