כלים של משתמש

כלים של אתר


שאלות_בנושאי_ניקוד

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
שאלות_בנושאי_ניקוד [2011/06/02 00:52]
techdesk [המלצות]
שאלות_בנושאי_ניקוד [2011/06/02 00:53]
techdesk [המלצות]
שורה 39: שורה 39:
 ====המלצות==== ====המלצות====
   * הימנעו **מניחוש תשובות** על סמך הציונים שקבלתם בנסיונות הקודמים.   * הימנעו **מניחוש תשובות** על סמך הציונים שקבלתם בנסיונות הקודמים.
-  * השתמשו בנסיונות המוגבלות שלכם באופ ​**זהיר**.+  * השתמשו בנסיונות המוגבלות שלכם ​**באופן זהיר**, זו משאב יקר שלא חוזר.
  
  
  
שאלות_בנושאי_ניקוד.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 12:08 על ידי techdesk