כלים של משתמש

כלים של אתר


שאלות_בנושאי_ניקוד

ניקוד

 • הניקוד על החלקים השונים בתוך כל שאלה אינו תמיד אחיד.
 • הניקוד נקבע ע“י אנשי הצוות האקדמי שתכננו את השאלות, ולא ע”י צוות התמיכה.
  • לא ניתן לשנות את אופן הניקוד במהלך סמסטר, ואין טעם לבקש זאת.
  • במקרים בהם יש לדעתך “חוסר הגינות” בחלוקת הנקודות ניתן להציע שהדבר יבדק על מנת שישונה בעתיד.
 • דוגמאות לשיטות ניקוד שונות:
  • שאלה ללא ניקוד חלקי: בכדי למנוע ניחוש, בחלק מן השאלות אין ניקוד חלקי.
   • כלומר, הציון יהיה אפס אם לא סומנו אך ורק התשובות הנכונות.
  • לפעמים, טעויות מסוגים מיוחדים זוכות למתן הערה ללא ציון (וכך גם שאינו נספר במנין ההגשות).
  • כל סעיף מקבל ניקוד נפרד, והציון הסופי לשאלה כולה משוקלל.
   • ייתכן משקלות שונים לחלקים שונים.
   • אנו מקבלים פניות רבות מסטודנטים הטוענים כי הזינו תשובה נכונה, אך אינם מקבלים את מלוא הציון.
    • הטעות נובעת לעתים רבות, מכך שמייחסים את הציון הנמוך לסעיף אחד, בעוד השגיאה היא בסעיף אחר (דבר אותו לא ניתן תמיד לדעת מהציון המשוקלל).
    • מטעמי הגינות לכלל הסטודנטים, צוות התמיכה לא יצביע על מיקום הטעות.
     • אין טעם לבקש סיוע כזה.
     • ניתן להעזר בשעות הקבלה ובסדנאות לקבלת סיוע מהצוות האקדמי.
    • יש לשים לב למשוב שמתקבל - במקרה שבחרו לתת משוב המצביע על השגיאה.
     • במקרים רבים, בחרו להצביע רק על הטעות הראשונה, או חלק מן הטעויות, בלי להזכיר טעויות אחרות שהתגלו בבדיקה.
     • במיוחד, במקרים בהם יש תלות בין התשובות בשלבים שונים של השאלה, תיקון טעות בשלב מוקדם יכול לחייב תיקונים נוספים בהמשך השאלה.

טענות שונות ויחסינו אליהם

 1. “ניסיתי את כל אפשרויות התשובה על השאלה ואף אחד מהן לא התקבלה על ידי המערכת”.
  • תלונות בסגנון זה תדחנה על הסף.
  • אם המערכת דחתה את כל נסיונות התשובה שלך, הרי שחזקה עליך שהחמצת את התשובה הנכונה משום שלא נסית להגיע אליה על בסיס הבנת החומר אלא משיקולי “מפעל הפיס”.
 2. “אני בטוח שתשובתי נכונה, עובדה שתשובה זו עבדה לחבר שלי”.
  • תזכור שהגליונות הם אישיים, ויש שינויים (גדולים וקטנים) בין השאלות של סטודנטים שונים.
  • אם תשובת חברך לא עובדת אצלך, כנראה שהתשובה נכונה לשאלה שלו ואינה נכונה לשאלה שלך.
  • בדוק היטב לפני שתפנה אלינו טענות כאלו.
 3. “אני בטוח שתשובתי נכונה, ו- X אישר לי שכך”. (X = מרצה, מתרגל, חבר, וגו')
  • התרגילים הם שלך ויש סיכוי רב ש- X לא השקיע מאמץ רב להבין את השאלה, את הפתרון שניסית, או את נכונות התשובה.
  • רק לאחר בדיקה רצינית של גורם מוסמך אחר, יש לך להתחשב ב“אישורים” כאלה.
  • אם הגורם נותן “אישור כלאחר יד” אין להאמין לו!
  • בכל מקרה, צוות התמיכה המתמטית יבדוק את הפניה שלך באופן עצמאי - אז אין טעם רב לערבב את X בנושא.
  • אם לאחר פניה לצוות התמיכה נמצא ש- X שגה - תגיד לו, אולי יזהר יותר בעתיד.

המלצות

 • הימנעו מניחוש תשובות על סמך הציונים שקבלתם בנסיונות הקודמים.
 • השתמשו בנסיונות המוגבלים שלכם באופן זהיר, זה משאב יקר שלא חוזר.
שאלות_בנושאי_ניקוד.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 12:08 על ידי techdesk