כלים של משתמש

כלים של אתר


רשימות_התפוצה

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
רשימות_התפוצה [2011/07/18 22:55]
techdesk [2 מערכות: listserv ומודל]
רשימות_התפוצה [2011/10/24 13:44] (הגרסה הנוכחית)
techdesk
שורה 5: שורה 5:
   * הודעות על תקלות ותיקונים,​ והודעות חשובות אחרות נשלחות בעזרת רשימות התפוצה של הקורסים.   * הודעות על תקלות ותיקונים,​ והודעות חשובות אחרות נשלחות בעזרת רשימות התפוצה של הקורסים.
   * יש להקפיד ולבדוק באופן שוטף את תא הדוא"​ל.   * יש להקפיד ולבדוק באופן שוטף את תא הדוא"​ל.
-  * חשוב לוודא שאתה מקבל את ההודעות שנשלחות באפיקים אלו על ידי צוות המתנט וצוות הקורס. +  * חשוב לוודא שאתה מקבל את ההודעות שנשלחות באפיקים אלה על ידי צוות המתנט וצוות הקורס. 
-  * הקפידו לבדוק מדי פעם כי תא הדואר שלכם ב- T2 (בשרת הדואר שמשמ את המערכת) אינו מלא, בכדי שתוכלו לקבל הודעות ו/או תשובות לפניות ששלחתם לצוות המערכת. ​+  * הקפידו לבדוק מדי פעם כי תא הדואר שלכם ב- T2 (שרת הדואר שמשמש את המערכת) אינו מלא, בכדי שתוכלו לקבל הודעות ו/או תשובות לפניות ששלחתם לצוות המערכת. ​
     * לצערנו לעתים איננו יכולים להשיב תשובה לפנייה שהתקבלה בגלל שתא הדואר מלא, והשרת אינו מוכן לקבל עוד מכתבים.     * לצערנו לעתים איננו יכולים להשיב תשובה לפנייה שהתקבלה בגלל שתא הדואר מלא, והשרת אינו מוכן לקבל עוד מכתבים.
     * **טכניון בלבד**: ניתן לבדוק את הניצולת שלכם של שטח הדיסק הקצוב לחשבונכם (כולל תא הדואר):​     * **טכניון בלבד**: ניתן לבדוק את הניצולת שלכם של שטח הדיסק הקצוב לחשבונכם (כולל תא הדואר):​
-      * ע"י הפקודה quota בתוך חשבון ה- T2 עצמה.+      * ע"י הפקודה quota בתוך חשבון ה- T2 עצמו.
       * באתר https://​techwww.technion.ac.il/​cgi-bin/​newuser/​newuser.pl       * באתר https://​techwww.technion.ac.il/​cgi-bin/​newuser/​newuser.pl
  
-====שני מערכות:​ listserv ומודל==== +====שתי מערכות:​ listserv ומודל==== 
-  * כיום, בטכניון,​ ישנם שני רשימות תפוצה פעילות לכל קורס: +  * כיום, בטכניון,​ ישנן שתי רשימות תפוצה פעילות לכל קורס: 
-    - רשימות התפוצה של הקורב במודל: פורופ החדשות,​ וכו'​+    - רשימות התפוצה של הקורס במודל: פורום החדשות,​ וכו'​
       * יתרונות: ​       * יתרונות: ​
         * בעברית.         * בעברית.
-        * נגישים למשלוח הודעות לכל צוות הקורס דרך אתר המודל.+        * נגישות למשלוח הודעות לכל צוות הקורס דרך אתר המודל.
       * חסרונות: ​       * חסרונות: ​
         * לא ניתן לשלוח הודעות דרך דוא"​ל.         * לא ניתן לשלוח הודעות דרך דוא"​ל.
-        * לא נגישים לצוות המתנט. +        * לא נגישות לצוות המתנט. 
-        * סטודנט רשום מצורף אוטומטית לרשימות **רק** לאחר שימוש בקורב במודל באופן מזוהה.+        * סטודנט רשום מצורף אוטומטית לרשימות **רק** לאחר שימוש בקורס במודל באופן מזוהה.
     - רשימות תפוצה בדוא"​ל (listserv)     - רשימות תפוצה בדוא"​ל (listserv)
       * יתרונות: ​       * יתרונות: ​
-        * נגישים לצוות המנהלי ולצוות התמיכה של מתנט באמצעות דוא"​ל.+        * נגישות לצוות המנהלי ולצוות התמיכה של מתנט באמצעות דוא"​ל.
         * כל סטודנט רשום מצורף אוטומטית לרשימות.         * כל סטודנט רשום מצורף אוטומטית לרשימות.
-        * ניתן להירשם (מכתובת טכניות) בטרם הרישום הפורמלי לקורס.+        * ניתן להירשם (מכתובת טכניונית) בטרם הרישום הפורמלי לקורס.
       * חסרונות:​       * חסרונות:​
-        * נגישים רק לחלק מצוות הקורס (מרצה אחראי, מתרגל אחראי).+        * נגישות רק לחלק מצוות הקורס (מרצה אחראי, מתרגל אחראי).
   * צוות המתנט משתמש באפיק ה- listserv מסיבות שונות (נגישות,​ נוחיות) על מנת לשלוח הודעות לכלל הסטודנטים הרשומים לקורסים.   * צוות המתנט משתמש באפיק ה- listserv מסיבות שונות (נגישות,​ נוחיות) על מנת לשלוח הודעות לכלל הסטודנטים הרשומים לקורסים.
  
  
  
רשימות_התפוצה.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 13:44 על ידי techdesk