כלים של משתמש

כלים של אתר


קישוריות_שונות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
קישוריות_שונות [2016/11/15 14:35]
techdesk [קורסי חדוא 1]
קישוריות_שונות [2016/11/15 14:37]
techdesk [שונות]
שורה 117: שורה 117:
 |  104022 ​    ​| ​  ​חדו"​א 2 מ' ​  ​| ​ [[http://​listserv.technion.ac.il/​cgi-bin/​wa?​A0=MA104022M-L|ארכיון]] ​ |  |  104022 ​    ​| ​  ​חדו"​א 2 מ' ​  ​| ​ [[http://​listserv.technion.ac.il/​cgi-bin/​wa?​A0=MA104022M-L|ארכיון]] ​ | 
 |  104013 ​    ​| ​  ​חדו"​א 2 ת' ​  ​| ​ [[http://​listserv.technion.ac.il/​cgi-bin/​wa?​A0=MA104013M-L|ארכיון]] ​ |  |  104013 ​    ​| ​  ​חדו"​א 2 ת' ​  ​| ​ [[http://​listserv.technion.ac.il/​cgi-bin/​wa?​A0=MA104013M-L|ארכיון]] ​ | 
 +|  104032 ​    ​| ​  ​אינפי 2 מ' ​  ​| ​ [[http://​listserv.technion.ac.il/​cgi-bin/​wa?​A0=MA104032M-L|ארכיון]] ​ |
 +|  104033 ​    ​| ​  ​אנליזה וקטורית ​ |  [[http://​listserv.technion.ac.il/​cgi-bin/​wa?​A0=MA104033M-L|ארכיון]] ​ |
 +|  104035 ​    ​| ​  ​מד"​ר ואינפי 2 ח'​| ​ [[http://​listserv.technion.ac.il/​cgi-bin/​wa?​A0=MA104035M-L|ארכיון]] ​ |
  
 ===קורסי אלגברה לינארית=== ===קורסי אלגברה לינארית===
שורה 131: שורה 134:
   * [[http://​www.undergraduate.technion.ac.il/​|אתר לימודי הסמכה]]   * [[http://​www.undergraduate.technion.ac.il/​|אתר לימודי הסמכה]]
   * [[http://​techwww.technion.ac.il/​cgi-bin/​newuser/​newuser.pl|פתיחת חשבונות T2 ושינויי סיסמה]]   * [[http://​techwww.technion.ac.il/​cgi-bin/​newuser/​newuser.pl|פתיחת חשבונות T2 ושינויי סיסמה]]
-  * [[https://webmail.technion.ac.il/​?server=t2|שרת webmail של הטכניון]]+  * [[http://outlook.technion.ac.il/​|כניסה למייל CAMPUS באופיס 365]]
קישוריות_שונות.txt · מועד השינוי האחרון: 2016/11/15 14:37 על ידי techdesk