כלים של משתמש

כלים של אתר


קורסים_מקבילים

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
קורסים_מקבילים [2014/10/24 10:35]
techdesk [קורסי חדוא 2]
קורסים_מקבילים [2014/10/24 10:35] (הגרסה הנוכחית)
techdesk [קורסי אלגברה לינארית]
שורה 27: שורה 27:
 ^  מספר קורס ​ ^   שם הקורס ​           ^ ^  מספר קורס ​ ^   שם הקורס ​           ^
 |  104006 ​    ​| ​  ​אלגברה לינארית ​     | |  104006 ​    ​| ​  ​אלגברה לינארית ​     |
-|  ​104009 ​    |   ​אלגברה לינארית מ' ​  |+|  ​104019 ​    |   ​אלגברה לינארית מ' ​  |
 |  104016 ​    ​| ​  ​אלגברה 1 מ' ​        | |  104016 ​    ​| ​  ​אלגברה 1 מ' ​        |
 |  104167 ​    ​| ​  ​אלגברה א' ​          | |  104167 ​    ​| ​  ​אלגברה א' ​          |
קורסים_מקבילים.txt · מועד השינוי האחרון: 2014/10/24 10:35 על ידי techdesk