כלים של משתמש

כלים של אתר


קורסים_מקבילים

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
קורסים_מקבילים [2014/10/24 10:35]
techdesk [קורסי חדוא 1]
קורסים_מקבילים [2014/10/24 10:35]
techdesk [קורסי חדוא 2]
שורה 19: שורה 19:
 ^  מספר קורס ​ ^   שם הקורס ​    ^ ^  מספר קורס ​ ^   שם הקורס ​    ^
 |  104004 ​    ​| ​  ​חדו"​א 2      | |  104004 ​    ​| ​  ​חדו"​א 2      |
-|  104020 ​    ​| ​  ​חדו"​א 2 מ/​1  ​+|  104020 ​    ​| ​  ​חדו"​א 2 נ' ​  
-|  104022 ​    ​| ​  ​חדו"​א 2 מ/​2  ​|+|  104022 ​    ​| ​  ​חדו"​א 2 מ' ​  |
 |  104013 ​    ​| ​  ​חדו"​א 2 ת' ​  | |  104013 ​    ​| ​  ​חדו"​א 2 ת' ​  |
  
קורסים_מקבילים.txt · מועד השינוי האחרון: 2014/10/24 10:35 על ידי techdesk