כלים של משתמש

כלים של אתר


קורסים_מקבילים

כללי

  • אסור לסטודנט להפעיל חשבונות בקורסים מקבילים בו-זמנית.
  • עבירה על כך תחשב כעבירת משמעת.
  • מותר לסטודנט העובר מקורס אחד אל קורס מקביל לפתוח באופן עצמאי חשבון בקורס החדש, בתנאי שיפעל לפי ההנחיות מעבר בין קורסים.

קבוצות של קורסים מקבילים בטכניון

קורסי חדו"א 1

מספר קורס שם הקורס
104003 חדו“א 1
104017 חדו”א 1 נ'
104018 חדו“א 1 מ'
104012 חדו”א 1 ת'
104031 אינפי 1 מ'

קורסי חדו"א 2

מספר קורס שם הקורס
104004 חדו“א 2
104020 חדו”א 2 נ'
104022 חדו“א 2 מ'
104013 חדו”א 2 ת'

קורסי אלגברה לינארית

מספר קורס שם הקורס
104006 אלגברה לינארית
104019 אלגברה לינארית מ'
104016 אלגברה 1 מ'
104167 אלגברה א'

קורסי משואות דיפרנציאליות רגילות

מספר קורס שם הקורס
104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח
104135 משואות דיפרנציאליות רגילות ת'
קורסים_מקבילים.txt · מועד השינוי האחרון: 2014/10/24 10:35 על ידי techdesk