כלים של משתמש

כלים של אתר


פעולות_בעזרת_מקשים_מיוחדים

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
פעולות_בעזרת_מקשים_מיוחדים [2011/10/24 17:47]
techdesk [פיענוח מוקדם שת תוכן של תיבת קלט]
פעולות_בעזרת_מקשים_מיוחדים [2011/10/24 17:51] (הגרסה הנוכחית)
techdesk
שורה 3: שורה 3:
 ====פעולות להזזת הטקסט המוצג==== ====פעולות להזזת הטקסט המוצג====
  
-^   ​מקש ​       ^   ​פעולה ​                                            ​+^   ​מקש ​        ​^   ​פעולה ​                                             
-| Page-Up ​     | גלגול הדף למטה ​ ב- 350 פיקסלים (כחצי ​   עמוד מוצג) ​ | + Page-Up ​     |  גלגול הדף למטה ​ ב- 350 פיקסלים (כחצי ​   עמוד מוצג) ​ | 
-| Page-Down ​   | גלגול הדף למעלה ב- 350 פיקסלים (כחצי ​   עמוד מוצג) ​ | + Page-Down ​   |  גלגול הדף למעלה ב- 350 פיקסלים (כחצי ​   עמוד מוצג) ​ | 
-| חץ-למעלה ​    | גלגול הדף למטה ​ ב- 100 פיקסלים (כחמישית עמוד מוצג) ​ | + חץ-למעלה ​    ​| ​ גלגול הדף למטה ​ ב- 100 פיקסלים (כחמישית עמוד מוצג) ​ | 
-| חץ-למטה ​     | גלגול הדף למעלה ב- 100 פיקסלים (כחמישית עמוד מוצג) ​ |+ חץ-למטה ​     |  גלגול הדף למעלה ב- 100 פיקסלים (כחמישית עמוד מוצג) ​ |
  
   * מקשים אלו פעילים בכל מקום בשאלה.   * מקשים אלו פעילים בכל מקום בשאלה.
שורה 13: שורה 13:
 ====פעולות לשינוי איזה מרכיב פעיל==== ====פעולות לשינוי איזה מרכיב פעיל====
  
-^   ​מקש ​       ^   ​פעולה ​                                                    ​+^   ​מקש ​        ​^   ​פעולה ​                                                        ​
-| Tab          | שינוי איזה מרכיב פעיל: עובר למרכיב "​הבא" ​  ​(לפי הגדרת התכנות) | + Tab          |  שינוי איזה מרכיב פעיל: עובר למרכיב "​הבא" ​  ​(לפי הגדרת התכנות) ​ 
-| Shift-Tab ​   | שינוי איזה מרכיב פעיל: עובר למרכיב "​הקודם"​ (לפי הגדרת התכנות) |+ Shift-Tab ​   |  שינוי איזה מרכיב פעיל: עובר למרכיב "​הקודם"​ (לפי הגדרת התכנות) ​ |
  
   * מקשים אלו פעילים בכל מקום בשאלה, במידה ויש כבר מרכיב פעיל.   * מקשים אלו פעילים בכל מקום בשאלה, במידה ויש כבר מרכיב פעיל.
שורה 26: שורה 26:
   * בזמן התכנות נקבע סדר של כל המרכיבים,​ וההתקדמות היא לפי הרשימה שנקבע.   * בזמן התכנות נקבע סדר של כל המרכיבים,​ וההתקדמות היא לפי הרשימה שנקבע.
  
-  ​מקש ​       ^   ​פעולה ​                                                    ^ +   מקש ​   ^   ​פעולה ​                                                    ^ 
-| Space        | הקשת רווח כאשר כפתור הוא הגורם הפעיל, מחכה לחיצת הכפתור,​ ומשנה את הערך אם מדובר בכפתור בחירה |+ Space     הקשת רווח כאשר כפתור הוא הגורם הפעיל, מחכה לחיצת הכפתור,​ ומשנה את הערך אם מדובר בכפתור בחירה ​ |
  
   * מקש זה פעיל בצורה זה רק כאשר כפתור היא המרכיב הפעיל הנוכחי.   * מקש זה פעיל בצורה זה רק כאשר כפתור היא המרכיב הפעיל הנוכחי.
שורה 33: שורה 33:
 ====שמירה תשובות וטעינת תשובות ומשוב==== ====שמירה תשובות וטעינת תשובות ומשוב====
  
-^   ​מקש ​       ^   ​פעולה ​                                ​+^   ​מקש ​        ​^   ​פעולה ​                                  ​
-| Control-S ​   | שומרת את התשובה (גם החלקית) שנמצאת כרגע | + Control-S ​   |  שומרת את התשובה (גם החלקית) שנמצאת כרגע ​ 
-| Control-L ​   | טעינת כל התשובות שנשמרו או הוגשו וכן את המשוב לתשובות שהוגשו. נפתח תפריט לבחירה מה לטעון או איזה משוב לשחזר ב- replay |+ Control-L ​   |  טעינת כל התשובות שנשמרו או הוגשו וכן את המשוב לתשובות שהוגשו. נפתח תפריט לבחירה מה לטעון או איזה משוב לשחזר ב- replay ​ |
  
   * מקשים אלו פעילים בכל מקום בשאלה.   * מקשים אלו פעילים בכל מקום בשאלה.
שורה 41: שורה 41:
 ====פיענוח מוקדם שת תוכן של תיבת קלט==== ====פיענוח מוקדם שת תוכן של תיבת קלט====
  
-^   ​מקש ​       ^   ​פעולה ​ +^   ​מקש ​        ​^   ​פעולה ​  ​
-| Control-P ​   | מבצע פיענוח של תוכן תיבת הקלט, ומציג את הצורה שבו התוכן תבדק (לאחר הוספת סוגריים,​ וכו'​). יודיע על תקלות פיענוח במידה ויש שגיאת תחביר הגורם לחוסר יכולת פיענוח. |+ Control-P ​   |  מבצע פיענוח של תוכן תיבת הקלט, ומציג את הצורה שבו התוכן תבדק (לאחר הוספת סוגריים,​ וכו'​). יודיע על תקלות פיענוח במידה ויש שגיאת תחביר הגורם לחוסר יכולת פיענוח. ​ |
  
   * מקש זה פעיל רק בתיבת קלט.   * מקש זה פעיל רק בתיבת קלט.
שורה 48: שורה 48:
 ====סימון העתקה והדבקה של תוכן מתיבות הקלט==== ====סימון העתקה והדבקה של תוכן מתיבות הקלט====
  
-^   ​מקש ​       ^   ​פעולה ​                                    ​+^   ​מקש ​        ​^   ​פעולה ​                                      ​
-| Control-A ​   | סימון כל תוכן תיבת הקלט ​                    ​+ Control-A ​   |  סימון כל תוכן תיבת הקלט ​                     
-| Control-C ​   | העתקת התוכן המסומן לזכרון צורך הדבקה עתידית | + Control-C ​   |  העתקת התוכן המסומן לזכרון צורך הדבקה עתידית ​ 
-| Control-V ​   | הדבקת התוכן בזכרון במקום הנוכחי ​            ​|+ Control-V ​   |  הדבקת התוכן בזכרון במקום הנוכחי ​             |
  
   * מקשים אלו פעילים רק בתיבת קלט.   * מקשים אלו פעילים רק בתיבת קלט.
שורה 58: שורה 58:
  
  
-  ​מקש ​            ​^   ​פעולה ​                                     +   מקש ​             ^   ​פעולה ​                                       
-| Backspace ​        ​| מחיקת האות שלפני הסמן ​                       + Backspace ​          מחיקת האות שלפני הסמן ​                        ​
-| Delete ​           | מחיקת האות שאחרי (בהמשך הטקסט) ​              ​+ Delete ​            ​ מחיקת האות שאחרי (בהמשך הטקסט) ​               
-| Control-X ​        ​| מחיקת האות שאחרי (בהמשך הטקסט) ​              ​+ Control-X ​          מחיקת האות שאחרי (בהמשך הטקסט) ​               
-| Home              | העברת הסמן לתחילת התשובה (לפני האות הראשונה) | + Home               ​ העברת הסמן לתחילת התשובה (לפני האות הראשונה) ​ 
-| End               ​| העברת הסמן לסוף ​  ​התשובה (אחרי האות האחרונה) | + End                 העברת הסמן לסוף ​  ​התשובה (אחרי האות האחרונה) ​ 
-| חצים ימינה ושמאלה | הזזת הסמן ​                                   |+ חצים ימינה ושמאלה ​  הזזת הסמן ​                                    ​|
  
 ====פעולות מיוחדות==== ====פעולות מיוחדות====
פעולות_בעזרת_מקשים_מיוחדים.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 17:51 על ידי techdesk