כלים של משתמש

כלים של אתר


פעולות_בעזרת_מקשים_מיוחדים

פעולות בעזרת המקלדת

פעולות להזזת הטקסט המוצג

מקש פעולה
Page-Up גלגול הדף למטה ב- 350 פיקסלים (כחצי עמוד מוצג)
Page-Down גלגול הדף למעלה ב- 350 פיקסלים (כחצי עמוד מוצג)
חץ-למעלה גלגול הדף למטה ב- 100 פיקסלים (כחמישית עמוד מוצג)
חץ-למטה גלגול הדף למעלה ב- 100 פיקסלים (כחמישית עמוד מוצג)
 • מקשים אלו פעילים בכל מקום בשאלה.

פעולות לשינוי איזה מרכיב פעיל

מקש פעולה
Tab שינוי איזה מרכיב פעיל: עובר למרכיב “הבא” (לפי הגדרת התכנות)
Shift-Tab שינוי איזה מרכיב פעיל: עובר למרכיב “הקודם” (לפי הגדרת התכנות)
 • מקשים אלו פעילים בכל מקום בשאלה, במידה ויש כבר מרכיב פעיל.

הגורמים הפעילים הם הגורמים שאפשר לבצע בהם שינויים:

 • תיבות קלט,
 • כפתורי בחירה (לבחירת אופציה יחידה או לסימון מספר אופתיות),
 • כפתורים שניתן ללחוץ עליהם,
 • וכן מרכיבים מיוחדים שפעילים בחלק משיעורי ההכנה
 • בזמן התכנות נקבע סדר של כל המרכיבים, וההתקדמות היא לפי הרשימה שנקבע.
מקש פעולה
Space הקשת רווח כאשר כפתור הוא הגורם הפעיל, מחכה לחיצת הכפתור, ומשנה את הערך אם מדובר בכפתור בחירה
 • מקש זה פעיל בצורה זה רק כאשר כפתור היא המרכיב הפעיל הנוכחי.

שמירה תשובות וטעינת תשובות ומשוב

מקש פעולה
Control-S שומרת את התשובה (גם החלקית) שנמצאת כרגע
Control-L טעינת כל התשובות שנשמרו או הוגשו וכן את המשוב לתשובות שהוגשו. נפתח תפריט לבחירה מה לטעון או איזה משוב לשחזר ב- replay
 • מקשים אלו פעילים בכל מקום בשאלה.

פיענוח מוקדם שת תוכן של תיבת קלט

מקש פעולה
Control-P מבצע פיענוח של תוכן תיבת הקלט, ומציג את הצורה שבו התוכן תבדק (לאחר הוספת סוגריים, וכו'). יודיע על תקלות פיענוח במידה ויש שגיאת תחביר הגורם לחוסר יכולת פיענוח.
 • מקש זה פעיל רק בתיבת קלט.

סימון העתקה והדבקה של תוכן מתיבות הקלט

מקש פעולה
Control-A סימון כל תוכן תיבת הקלט
Control-C העתקת התוכן המסומן לזכרון צורך הדבקה עתידית
Control-V הדבקת התוכן בזכרון במקום הנוכחי
 • מקשים אלו פעילים רק בתיבת קלט.

פעולות שינוי מקום הסמן ולעריכה בתיבת קלט

מקש פעולה
Backspace מחיקת האות שלפני הסמן
Delete מחיקת האות שאחרי (בהמשך הטקסט)
Control-X מחיקת האות שאחרי (בהמשך הטקסט)
Home העברת הסמן לתחילת התשובה (לפני האות הראשונה)
End העברת הסמן לסוף התשובה (אחרי האות האחרונה)
חצים ימינה ושמאלה הזזת הסמן

פעולות מיוחדות

 • לחיצה על “עזרה” מבקשת מהדפדפן שיעביר לתוכנה את השליטה על המקלדת (שהמקשים שהוקשו יועברו לתוכנה).
 • לחיצה נוספת על “עזרה” יפעיל מצב איתור בעיות ויגרום להופעות הודעות נוספות ב- Java Console.
פעולות_בעזרת_מקשים_מיוחדים.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 17:51 על ידי techdesk