כלים של משתמש

כלים של אתר


פיענוח_הודעות_שגיאה_של_המערכת

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


יצירת PDF מדף זה לא יכיל את הסימנים המתמטים המיוחדים, עקב מגבלות התוכנה.

הארות, הערות, מודעות על חוסר הצלחה בבדיקה

 • למערכת סוגי משוב רגילים לתשובות תקינות שנבדקו על ידי המערכת.
 • רוב ההודעות מופיעות בעברית, ומפנים את תשומת לב הסטודנט לטעויות בתשובות.
 • ישנם גם מקרים של הודעות מיוחדות מהסגנון “המערכת אינה יכולה ל-” כאשר התוכנה לא מצליחה לבצע שלב הכרחי שבדיקת השאלה.
  • בדך כלל הודעות כאלו מופיעות בשאלות מסגנון “תן דוגמה”, כאשר מוזן תשובה לא שגרתית.
  • הודעות כאלו אינם אומרים שהתשובה שגויה, אלא רק שהמערכת אינו מסוגל לבדוק אותו.
  • במקרים אלו - אנו ממליצים לחפש תשובה פשטוה יותר.
  • במקרה שלאחר בירור נוסף, אתה משוכנע שהתשובה נכונה - ניתן לפנות לצוות תמיכה מתמטית שיבדקו ידנית את התשובה.
  • במקרים מסוימים, כאשר תשובה יחודית נכונה גרמה להודעת שגיאה, אנו מוסיפים תכנות מיוחדת על מנת לאפשר אותה.
   • אך כאשר התשובה יחודית ביותר, ונראה שסטודנטים אחרים לא יגיעו אליה, נהוג רק לתת ציון באופן ידני למגיש, ולא להשקיע משאבים בתכנות מיוחדת.

הודעות שגיאה באנגלית

 • כאשר תשובה נמצאת כלא תקינה בצורה שאינו מאפשר להעביר אותה לבדיקה רגילה, נוצרים הודעות שגיאה באנגלית.
 • רוב הודעות השגיאה מתחילות בקוד זיהוי שמאפשר לצוות לברר את מקור ההודעה בתוכנה.
 • הסימן 'x' בקוד השגיאה מוחלף במספר (המפרט לנו בדיוק באיזו מקום נוצר ההודעה הספיציפית שקיבלת).
  • לנו חשוב לדעת את המספר המלא.
  • לסטודנט - אין הבדל בין הודעות בעלי תת-קוד שונה.

ErrTE

 • הועות בשלב ההכנה הראשונית לבדיקה.

ErrTE1.x

ErrTE1.x: Illegal character ; in answer: ANS

 • באופן כללי, השימוש בסימן ';' בתשובות אסורה.
 • במידה והסימן ';' מופיע בתשובה שמגיע לשרת לבדיקה, הודעת זה תשלח.

ErrTE2.x

 • בשאלות מסוימות, המערכת מגבילה בצורה מיוחדת את הסימנים שמותרים לשישוש בתיבת קלט מסוימת.
 • במקרה שהסימן שאסור בשימוש תופיע בתיבת קלט כזאת, הודעה זה תשלח.
 • ההודעה אמורה לפרט את הסימנים המותרים.
 • המערכת nציינת באיזה התשובה הבעיה (מופיע במקום ANS בהודעה).

ErrTE3.x

ErrTE3.x: Spaces are NOT permitted in this input box.

 • בשאלות מסוימות, המערכת מונחה לא לאפשר את השימוש ברווחים ' ' בתיבות קלט מסוימת.
 • במקרה שתופעי רווח בתיבת קלט כזאת, הודעה זה תשלח.
 • המערכת אמורה לציין את התשובה שאיתה הבעיה.

ErrTE4.x

ErrTE4.x: Decimal dot is not allowed here.

 • בשאלות מסוימות, המערכת מונחה לא לאפשר את השימוש בסימן הנקודה ',' בתיבות קלט מסוימת.
 • במקרה שהסימן '.' מופיע בתיבת קלט כזאת, הודעה זה תשלח.
 • המערכת אמורה לציין את התשובה שאיתה הבעיה.

ErrTE7.x

ErrTE7.x: Please fill in all input boxes. None can remain empty.

 • המערכת קיבלה שהשתובה בתיבת קלט מסוימת ריקה.
 • תוכנת המשתמש מנסה למנוע משלוח תשובות כאלו, ולכן נדיר שהשרת תשלח הודעה כזה.

ErrTE8.x

ErrTE8.x: This grading method is no longer supported. Please report to techdesk.

 • כאשר שאלה פונה לצורת בקיקה ישנה שהוצאה משימוש.
 • ישנם מספר שאלות מסמסטרים שעברו שהשימוש בהם עלולות להביא להודעה זה.
 • בקורס פעיל לא אמור לקבל הוגעה כזו, ובמידה שקיבלו:
  • יש לדווח לצוות תמיכה טכנית על מנת שיתקנו את הבעיה.
  • נא לציין באיזה שאלה מדובר ואת ההודעה שהתקבלה.

ErrTE9.x

ErrTE9.x: Unclosed '%' tag in STF file.

 • הודעה שמעידה על טעות בקובץ הגדרת השאלה.
 • סטודנט לא אמור לקבל הודעה כזו, ובמידה שקיבלו:
  • יש לדווח לצוות תמיכה טכנית על מנת שיתקנו את הבעיה.
  • נא לציין באיזה שאלה מדובר ואת ההודעה שהתקבלה.


ErrME

 • הודעות בשלב פיענוח ביטויים מתמטיים לקראת הבדיקה.

ErrME11.x

ErrME11.x: Unknown identifier 'NAME' in answer: ANS

 • הביטוי NAME מופיע בתשובה ANS, אך אינו מוכר.
 • ייתכן שהתכוונת לפונקציה מתמטית מוכרת למערכת או לקבוע מתמטי מוכר למערכת וטעית באיות.
  • דוגמאות:
   • <jsm> \mathop{\rm sinn}(x) </jsm> (צריך sin ולא sinn)
   • <jsm> \mathop{\rm Log}(x) </jsm> (המערכת מכירה את log ולא את Log)
   • בשאלה שמשתמש במשתנה $x$ שבו התשובה הנכונה היא 1, תשובה x/x עלולה לגרום להודעה זה.
   • השימוש ב- $x$ או ב- $y$ בחישוב אינטגרל במישור <jsm> R \Theta </jsm> לאחר המעבר לקוארדינטות פולריות.
 • ייתכן שהתכוונת להשתמש במשתנה בשם NAME שאינה מאופשרת בתיבת קלט זו.
  • דוגמאות:
   • <jsm> \sin(X) </jsm> (סביר להניח שצריך x קטן ולא X גדול)
  • השאלות נבדקו בטרם שפורסמו והתשובות הנכונות נבדקו ונתקבלו.
  • אנו משתדלים לאפשר את השימוש במשתנים סבירים בכל תשובה, כלומר:
   • משתנים שחייבים להופיע בתשובה,
   • ומשתנים שטעות סבירה תוביל להופעתם בתשובה.
   • בדרך כלל, לא נאפשר שימוש במשתנים כאשר התשובה אמורה להיות מספר.
   • כמו כן, בדרך כלל, לאחר החלפת משתנים לא נאפשר את השימוש במשתנים המקוריים.
 • לרוב קבלת הודעה זו מעידה על טעות עקרונית בתשובה, ומן הראוי לבדוק היטב.
 • תיקון:
  • זהה באיזה תיבת קלט מדובר.
  • חשב שוב את התשובה (מבלי להשתמש במשתנה שנאסרה).

ErrME21.x

ErrME21.x: Unexpected right parenthesis immediately after math operator in answer: ANS

 • בביטוי ANS מופיע סוגרי ימני “(” מיד לאחר פעולת חשבון (אחד מבין + - * / ^).
 • חסר אופרנד ימני לפעולה.
 • דוגמאות:
  • <jsm> 1+{}) </jsm>
  • <jsm> \sin(\mathop{\rm pi}-{}) </jsm>
  • <jsm> (3/{}) </jsm>

ErrME22.x

ErrME22.x: Unexpected right parenthesis - does not have a prior left parenthesis in answer: ANS

 • בביטוי ANS מופיע סוגר ימני “(” שאינו סוגר פתיחה “(” שקדם לו.
 • דוגמאות:
  • <jsm> (x/2)) </jsm>
  • <jsm> \sin(x/2)) </jsm>

ErrME23.x

ErrME23.x: Function has empty argument, ex: sin() in answer: ANS

 • בביטוי ANS מופיע שם של פונקציה שמוכרת למערכת - אך בתוך הסוגריים שעוקבות לא מופיע ארגומנט לפונקציה.
 • דוגמאות:
  • <jsm> \sin() </jsm>

ErrME24.x

ErrME24.x: Empty pair of parenthesis '()' found in answer: ANS

 • בביטוי ANS מופיע זוג סוגריים ריקים (או אם רווחים בלבד בפנים).
 • דוגמאות:
  • <jsm> ()/2 </jsm>
  • <jsm> 1+()\wedge 2 </jsm>

ErrME25.x

ErrME25.x: Left operand of binary operator missing in answer: ANS

 • בביטוי ANS מופיע פעולת חשבון (אחד מבין + * / ^) כאשר חסר אופרנד שמאלי.
 • דוגמאות:
  • <jsm> {}/7 </jsm>
  • <jsm> \wedge 7 </jsm>
 • מותר רק לסימן - (מינוס) להופיע ללא גורם משמאל, כדי לציין כפל במינוס אחד, כלומר שהביטוי בהמשך “שלילי”.
 • המערכת אינו מאפשר לכתוב מספר חיובי עם סימן +.

ErrME26.x

ErrME26.x: Function name appears and not followed by left parenthesis in answer: ANS

 • בביטוי ANS מופיע שם של פונקציה שמוכרת למערכת - אך אין פתיחת סוגריים “(” מיד לאחר שם הפונקציה.
 • דוגמאות:
  • <jsm> 7+\sin \;\;\mathop{\rm pi} </jsm>
  • <jsm> 1/\cos </jsm>
  • <jsm> \cos 3 </jsm>

ErrME27.x

ErrME27.x: Function call not closed with a right parenthesis in answer: ANS

 • חסר בביטוי ANS סגירה של סוגריים שנפתח כדי לתת ארגומט לפונקציה.
 • דוגמאות:
  • <jsm> \mathop{\rm abs}(-18/3 </jsm>
  • <jsm> \sin(\mathop{\rm pi}/(2*x) </jsm>
  • <jsm> \exp(1/(1-x) </jsm>

ErrME28.x

ErrME28.x: Missing a right parenthesis in answer: ANS

 • חסר בביטוי ANS סגירה של סוגריים שנפתח.
 • דוגמאות:
  • <jsm> ((-1\wedge 5) </jsm>
  • <jsm> (1/(1-x) </jsm>
  • <jsm> \sin(\mathop{\rm pi}/(2*x </jsm>

ErrME29.x

ErrME29.x: Right operand of operator missing in answer: ANS

 • מופיע בביטוי ANS פעולת חשבון (אחד מבין + - * / ^) ללא אופרנד ימני.
 • דוגמאות:
  • <jsm> 7+{} </jsm>
  • <jsm> (-1)\wedge </jsm>
  • <jsm> \sin(\mathop{\rm pi})-{} </jsm>ErrME31.x

ErrME31.x: Syntax error. Unexpected point (.) in answer: ANS

 • מופיע בתשובה מספר בו יש שני סימני נקודה עשרונית '.' שמונע את פיענוח הביטוי.
 • דוגמאות:
  • <jsm> 4.5.6 </jsm>
  • <jsm> 0..5 </jsm>
  • <jsm> .7.5 </jsm>

ErrME32.x

ErrME32.x: Invalid character 'C' in answer: ANS

 • בתשובה ANS מופיע הסימן C שאינו מורשה בתשובות.
 • לרשימת הסימנים שמותרים ראה: סימנים המותרים בתיבות הקלט
 • בחלק מהשאלות בהם השימוש בווקטור אסור השימוש בסימן פסיק “,” תגרום להודעת שגיאה על השימוש בפסיק בתוך התשובה.

ErrME33.x

ErrME33.x: Empty expression found - maybe only spaces

 • המערכת קיבלה שהשתובה בתיבת קלט מסוימת ריקה.
 • תוכנת המשתמש מנסה למנוע משלוח תשובות כאלו, ולכן נדיר שהשרת תשלח הודעה כזה.

ErrME34.x

ErrME34.x: Two adjacent math operators in answer: ANS

 • מופעי שתי סימני פעולה ברצף, דבר שאינו תקין בכללי התחביר.
 • דוגמאות:
  • <jsm> 7+*5 </jsm>
  • <jsm> 5++7 </jsm>
  • <jsm> \sin(4**2) </jsm>
 • כיוצא מן הכלל, אנו מתירים שסימן מינוס “-” יופיע מיד לאחר פעולת חשבון אחר, ומשמעו במקרה זה הוא לקבוע סימן שללי לגורם העוקב.
 • דוגמאות:
  • <jsm> 7+-5 </jsm> (ששוה 2)
  • <jsm> 7*-2 </jsm> (ששוה 14)
  • <jsm> \sin(4\wedge -2) </jsm> (ששוה <jsm> \frac{1}{16} </jsm>)

ErrME35.x

Function requires one scalar argument

 • מופיע קריאה של פונקציה במשתנה אחד, כאשר נתון רשימה של מספר שונה של משתנים.
 • דוגמאות:
  • <jsm> \sin(1,2) </jsm>
  • <jsm> \exp(1,2) </jsm>ErrME41.x

ErrME41.x: Unexpected parsing error in answer: ANS


ErrME42.x

ErrME42.x: Ambiguous expression in answer: ANS


ErrME43.x

ErrME43.x: Unknown error during parsing in answer: ANS


Err44.x

Err44.x: Variable varname is already declared in answer: ANS

 • הודעה שמעידה על טעות בקובץ הגדרת השאלה.
 • סטודנט לא אמור לקבל הודעה כזו, ובמידה שקיבלו:
  • יש לדווח לצוות תמיכה טכנית על מנת שיתקנו את הבעיה.
  • נא לציין באיזה שאלה מדובר ואת ההודעה שהתקבלה.ErrME51.x

ErrME51.x: Encountered an undefined expression - cannot grade your answer: ANS

 • בבדיקה של הביטוי ANS (לאחר שלבי הפיענוח) נמצא שהביטוי מכיל ביטוי 0/0.
  • ייתכן שה- 0/0 מופיע באופן ישיר,
  • לאחר הפשטה של הביטוי,
  • או לאחר הצבה מסוימת של ערכים למשתנים.
 • בדוק למה התשובה יכולה להיות 0/0 ותקן את הביטוי.
  • ייתכן שהפשטת הביטוי וצמצום שברים תועיל.
  • במידה ש- 0/0 מתקבל רק בהצבה מסוימת של ערכים למשתנים, כנראה שיש טעות בתשובה או כפל בגורם דמוי x/x.
  • לרוב, תשובה השקולה מתמטית לתשובה הנכונה תתקבל כנכון ולא תגרום להודעת שגיאה זה.ErrME61.x

ErrME61.x Comma ',' in illegal location in answer: ANS

 • סימן הפסיק “,” מותר רק בהגדרת וקטור או רשימה, בשאלות שמאפשרות כך.
 • שגיאה זה נוצר כאשר הסימן פסיק מופיע בצורה לא תקינה, למשל:
  • <jsm> (,5,6) </jsm>
  • <jsm> (5,,6) </jsm>
  • <jsm> (5,6,) </jsm>

ErrME62.x

ErrME62.1: Vectors are not allowed in this answer

 • השימוש בוקטורים (וכן, רשימות) בתשובות מוגבל רק לשאלות מסוימות.
  • <jsm> (5,\mathop{\rm pi},6) </jsm>
 • בשאלות אחרות, הודעת שגיאה זה תנתן אם מופיע ווקטור בתשובה.
 • האיסור הופעל עקב בעיות שנוצרות בבדיקה של תשובות וקטוריות במקומות לא מתאימים.
 • מכיון שהשינוי חדש יחסית, ייתכן שיש מקומות מסוימים שבהם התשובה היא ווקטור ועדיין לא הוכנס לשאלה אישור לשימוש בווקטור בתשובה.

ErrME63.x

ErrME63.x: Vector sizes do not match

 • יש בתשובה נסיון לחבר או להחסיר שני וקטורים (רשימות) בעלי אורכים שונים.
 • זה טעות בתחביר.
 • תיקון: דאג שהוקטורים יהיו באורכים מתאימים.

ErrME64.x

ErrME64.x: Missing vector operator

 • יש שני וקטורים (רשימות) סמוכים זו לזו ללא פעולת חיבור/חיסור ביניהם.
 • זה טעות בתחביר.

ErrME65.x

ErrME65.x: Multiplication of vectors is not permitted

 • יש שני וקטורים (רשימות) שמוכפלות זו בזו.
 • אין במערכת כפל של ווקטורים (לא במובן של מכפילה פנימית, ולא במובן של המכפילה הוקטורית במרחב התלת-ממדי).
 • לכן, זה טעות בתחביר.

ErrME66.x

ErrME66.x: Can divide only by scalars

 • מופיע בתשובה נסיון לחלק גורם מסוים בווקטור.
 • זה טעות בתחביר.

ErrME67.x

ErrME67.x: Can not calculate powers of vectors

 • מופיע בתשובה נסיון להעלות ווקטור בחזקה.
 • זה טעות בתחביר.

ErrME68.x

ErrME68.x: Can not use a vector as an exponent

 • מופיע בתשובה נסיון להעלות גורם בחזקה, כאשר החזקה היא ווקטור.
 • זה טעות בתחביר.
פיענוח_הודעות_שגיאה_של_המערכת.1320256055.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2011/11/02 19:47 על ידי techdesk