כלים של משתמש

כלים של אתר


פיענוח_הודעות_שגיאה_של_המערכת

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
פיענוח_הודעות_שגיאה_של_המערכת [2011/07/18 22:45]
techdesk [ErrME32.x: Invalid character 'C' in answer: ANS]
פיענוח_הודעות_שגיאה_של_המערכת [2011/11/02 19:47]
techdesk [ErrME68.x: Can not use a vector as an exponent]
שורה 1: שורה 1:
 +
 +יצירת PDF מדף זה לא יכיל את הסימנים המתמטים המיוחדים,​ עקב מגבלות התוכנה.
 +
 =====הארות,​ הערות, מודעות על חוסר הצלחה בבדיקה===== =====הארות,​ הערות, מודעות על חוסר הצלחה בבדיקה=====
   * למערכת סוגי [[משוב]] //​רגילים// ​ לתשובות תקינות שנבדקו על ידי המערכת.   * למערכת סוגי [[משוב]] //​רגילים// ​ לתשובות תקינות שנבדקו על ידי המערכת.
שורה 384: שורה 387:
   * זה טעות בתחביר. ​   * זה טעות בתחביר. ​
  
 +
 +----
 +
 +
 +יצירת PDF מדף זה לא יכיל את הסימנים המתמטים המיוחדים,​ עקב מגבלות התוכנה.
  
פיענוח_הודעות_שגיאה_של_המערכת.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/11/02 19:47 על ידי techdesk