כלים של משתמש

כלים של אתר


פיענוח_הודעות_שגיאה_של_המערכת

יצירת PDF מדף זה לא יכיל את הסימנים המתמטים המיוחדים, עקב מגבלות התוכנה.

הארות, הערות, מודעות על חוסר הצלחה בבדיקה

 • למערכת סוגי משוב רגילים לתשובות תקינות שנבדקו על ידי המערכת.
 • רוב ההודעות מופיעות בעברית, ומפנים את תשומת לב הסטודנט לטעויות בתשובות.
 • ישנם גם מקרים של הודעות מיוחדות מהסגנון “המערכת אינה יכולה ל-” כאשר התוכנה לא מצליחה לבצע שלב הכרחי שבדיקת השאלה.
  • בדך כלל הודעות כאלו מופיעות בשאלות מסגנון “תן דוגמה”, כאשר מוזן תשובה לא שגרתית.
  • הודעות כאלו אינם אומרים שהתשובה שגויה, אלא רק שהמערכת אינו מסוגל לבדוק אותו.
  • במקרים אלו - אנו ממליצים לחפש תשובה פשטוה יותר.
  • במקרה שלאחר בירור נוסף, אתה משוכנע שהתשובה נכונה - ניתן לפנות לצוות תמיכה מתמטית שיבדקו ידנית את התשובה.
  • במקרים מסוימים, כאשר תשובה יחודית נכונה גרמה להודעת שגיאה, אנו מוסיפים תכנות מיוחדת על מנת לאפשר אותה.
   • אך כאשר התשובה יחודית ביותר, ונראה שסטודנטים אחרים לא יגיעו אליה, נהוג רק לתת ציון באופן ידני למגיש, ולא להשקיע משאבים בתכנות מיוחדת.

הודעות שגיאה באנגלית

 • כאשר תשובה נמצאת כלא תקינה בצורה שאינו מאפשר להעביר אותה לבדיקה רגילה, נוצרים הודעות שגיאה באנגלית.
 • רוב הודעות השגיאה מתחילות בקוד זיהוי שמאפשר לצוות לברר את מקור ההודעה בתוכנה.
 • הסימן 'x' בקוד השגיאה מוחלף במספר (המפרט לנו בדיוק באיזו מקום נוצר ההודעה הספיציפית שקיבלת).
  • לנו חשוב לדעת את המספר המלא.
  • לסטודנט - אין הבדל בין הודעות בעלי תת-קוד שונה.

ErrTE

 • הועות בשלב ההכנה הראשונית לבדיקה.

ErrTE1.x

ErrTE1.x: Illegal character ; in answer: ANS

 • באופן כללי, השימוש בסימן ';' בתשובות אסורה.
 • במידה והסימן ';' מופיע בתשובה שמגיע לשרת לבדיקה, הודעת זה תשלח.

ErrTE2.x

 • בשאלות מסוימות, המערכת מגבילה בצורה מיוחדת את הסימנים שמותרים לשישוש בתיבת קלט מסוימת.
 • במקרה שהסימן שאסור בשימוש תופיע בתיבת קלט כזאת, הודעה זה תשלח.
 • ההודעה אמורה לפרט את הסימנים המותרים.
 • המערכת nציינת באיזה התשובה הבעיה (מופיע במקום ANS בהודעה).

ErrTE3.x

ErrTE3.x: Spaces are NOT permitted in this input box.

 • בשאלות מסוימות, המערכת מונחה לא לאפשר את השימוש ברווחים ' ' בתיבות קלט מסוימת.
 • במקרה שתופעי רווח בתיבת קלט כזאת, הודעה זה תשלח.
 • המערכת אמורה לציין את התשובה שאיתה הבעיה.

ErrTE4.x

ErrTE4.x: Decimal dot is not allowed here.

 • בשאלות מסוימות, המערכת מונחה לא לאפשר את השימוש בסימן הנקודה ',' בתיבות קלט מסוימת.
 • במקרה שהסימן '.' מופיע בתיבת קלט כזאת, הודעה זה תשלח.
 • המערכת אמורה לציין את התשובה שאיתה הבעיה.

ErrTE7.x

ErrTE7.x: Please fill in all input boxes. None can remain empty.

 • המערכת קיבלה שהשתובה בתיבת קלט מסוימת ריקה.
 • תוכנת המשתמש מנסה למנוע משלוח תשובות כאלו, ולכן נדיר שהשרת תשלח הודעה כזה.

ErrTE8.x

ErrTE8.x: This grading method is no longer supported. Please report to techdesk.

 • כאשר שאלה פונה לצורת בקיקה ישנה שהוצאה משימוש.
 • ישנם מספר שאלות מסמסטרים שעברו שהשימוש בהם עלולות להביא להודעה זה.
 • בקורס פעיל לא אמור לקבל הוגעה כזו, ובמידה שקיבלו:
  • יש לדווח לצוות תמיכה טכנית על מנת שיתקנו את הבעיה.
  • נא לציין באיזה שאלה מדובר ואת ההודעה שהתקבלה.

ErrTE9.x

ErrTE9.x: Unclosed '%' tag in STF file.

 • הודעה שמעידה על טעות בקובץ הגדרת השאלה.
 • סטודנט לא אמור לקבל הודעה כזו, ובמידה שקיבלו:
  • יש לדווח לצוות תמיכה טכנית על מנת שיתקנו את הבעיה.
  • נא לציין באיזה שאלה מדובר ואת ההודעה שהתקבלה.


ErrME

 • הודעות בשלב פיענוח ביטויים מתמטיים לקראת הבדיקה.

ErrME11.x

ErrME11.x: Unknown identifier 'NAME' in answer: ANS

 • הביטוי NAME מופיע בתשובה ANS, אך אינו מוכר.
 • ייתכן שהתכוונת לפונקציה מתמטית מוכרת למערכת או לקבוע מתמטי מוכר למערכת וטעית באיות.
  • דוגמאות:
   • <jsm> \mathop{\rm sinn}(x) </jsm> (צריך sin ולא sinn)
   • <jsm> \mathop{\rm Log}(x) </jsm> (המערכת מכירה את log ולא את Log)
   • בשאלה שמשתמש במשתנה $x$ שבו התשובה הנכונה היא 1, תשובה x/x עלולה לגרום להודעה זה.
   • השימוש ב- $x$ או ב- $y$ בחישוב אינטגרל במישור <jsm> R \Theta </jsm> לאחר המעבר לקוארדינטות פולריות.
 • ייתכן שהתכוונת להשתמש במשתנה בשם NAME שאינה מאופשרת בתיבת קלט זו.
  • דוגמאות:
   • <jsm> \sin(X) </jsm> (סביר להניח שצריך x קטן ולא X גדול)
  • השאלות נבדקו בטרם שפורסמו והתשובות הנכונות נבדקו ונתקבלו.
  • אנו משתדלים לאפשר את השימוש במשתנים סבירים בכל תשובה, כלומר:
   • משתנים שחייבים להופיע בתשובה,
   • ומשתנים שטעות סבירה תוביל להופעתם בתשובה.
   • בדרך כלל, לא נאפשר שימוש במשתנים כאשר התשובה אמורה להיות מספר.
   • כמו כן, בדרך כלל, לאחר החלפת משתנים לא נאפשר את השימוש במשתנים המקוריים.
 • לרוב קבלת הודעה זו מעידה על טעות עקרונית בתשובה, ומן הראוי לבדוק היטב.
 • תיקון:
  • זהה באיזה תיבת קלט מדובר.
  • חשב שוב את התשובה (מבלי להשתמש במשתנה שנאסרה).

ErrME21.x

ErrME21.x: Unexpected right parenthesis immediately after math operator in answer: ANS

 • בביטוי ANS מופיע סוגרי ימני “(” מיד לאחר פעולת חשבון (אחד מבין + - * / ^).
 • חסר אופרנד ימני לפעולה.
 • דוגמאות:
  • <jsm> 1+{}) </jsm>
  • <jsm> \sin(\mathop{\rm pi}-{}) </jsm>
  • <jsm> (3/{}) </jsm>

ErrME22.x

ErrME22.x: Unexpected right parenthesis - does not have a prior left parenthesis in answer: ANS

 • בביטוי ANS מופיע סוגר ימני “(” שאינו סוגר פתיחה “(” שקדם לו.
 • דוגמאות:
  • <jsm> (x/2)) </jsm>
  • <jsm> \sin(x/2)) </jsm>

ErrME23.x

ErrME23.x: Function has empty argument, ex: sin() in answer: ANS

 • בביטוי ANS מופיע שם של פונקציה שמוכרת למערכת - אך בתוך הסוגריים שעוקבות לא מופיע ארגומנט לפונקציה.
 • דוגמאות:
  • <jsm> \sin() </jsm>

ErrME24.x

ErrME24.x: Empty pair of parenthesis '()' found in answer: ANS

 • בביטוי ANS מופיע זוג סוגריים ריקים (או אם רווחים בלבד בפנים).
 • דוגמאות:
  • <jsm> ()/2 </jsm>
  • <jsm> 1+()\wedge 2 </jsm>

ErrME25.x

ErrME25.x: Left operand of binary operator missing in answer: ANS

 • בביטוי ANS מופיע פעולת חשבון (אחד מבין + * / ^) כאשר חסר אופרנד שמאלי.
 • דוגמאות:
  • <jsm> {}/7 </jsm>
  • <jsm> \wedge 7 </jsm>
 • מותר רק לסימן - (מינוס) להופיע ללא גורם משמאל, כדי לציין כפל במינוס אחד, כלומר שהביטוי בהמשך “שלילי”.
 • המערכת אינו מאפשר לכתוב מספר חיובי עם סימן +.

ErrME26.x

ErrME26.x: Function name appears and not followed by left parenthesis in answer: ANS

 • בביטוי ANS מופיע שם של פונקציה שמוכרת למערכת - אך אין פתיחת סוגריים “(” מיד לאחר שם הפונקציה.
 • דוגמאות:
  • <jsm> 7+\sin \;\;\mathop{\rm pi} </jsm>
  • <jsm> 1/\cos </jsm>
  • <jsm> \cos 3 </jsm>

ErrME27.x

ErrME27.x: Function call not closed with a right parenthesis in answer: ANS

 • חסר בביטוי ANS סגירה של סוגריים שנפתח כדי לתת ארגומט לפונקציה.
 • דוגמאות:
  • <jsm> \mathop{\rm abs}(-18/3 </jsm>
  • <jsm> \sin(\mathop{\rm pi}/(2*x) </jsm>
  • <jsm> \exp(1/(1-x) </jsm>

ErrME28.x

ErrME28.x: Missing a right parenthesis in answer: ANS

 • חסר בביטוי ANS סגירה של סוגריים שנפתח.
 • דוגמאות:
  • <jsm> ((-1\wedge 5) </jsm>
  • <jsm> (1/(1-x) </jsm>
  • <jsm> \sin(\mathop{\rm pi}/(2*x </jsm>

ErrME29.x

ErrME29.x: Right operand of operator missing in answer: ANS

 • מופיע בביטוי ANS פעולת חשבון (אחד מבין + - * / ^) ללא אופרנד ימני.
 • דוגמאות:
  • <jsm> 7+{} </jsm>
  • <jsm> (-1)\wedge </jsm>
  • <jsm> \sin(\mathop{\rm pi})-{} </jsm>ErrME31.x

ErrME31.x: Syntax error. Unexpected point (.) in answer: ANS

 • מופיע בתשובה מספר בו יש שני סימני נקודה עשרונית '.' שמונע את פיענוח הביטוי.
 • דוגמאות:
  • <jsm> 4.5.6 </jsm>
  • <jsm> 0..5 </jsm>
  • <jsm> .7.5 </jsm>

ErrME32.x

ErrME32.x: Invalid character 'C' in answer: ANS

 • בתשובה ANS מופיע הסימן C שאינו מורשה בתשובות.
 • לרשימת הסימנים שמותרים ראה: סימנים המותרים בתיבות הקלט
 • בחלק מהשאלות בהם השימוש בווקטור אסור השימוש בסימן פסיק “,” תגרום להודעת שגיאה על השימוש בפסיק בתוך התשובה.

ErrME33.x

ErrME33.x: Empty expression found - maybe only spaces

 • המערכת קיבלה שהשתובה בתיבת קלט מסוימת ריקה.
 • תוכנת המשתמש מנסה למנוע משלוח תשובות כאלו, ולכן נדיר שהשרת תשלח הודעה כזה.

ErrME34.x

ErrME34.x: Two adjacent math operators in answer: ANS

 • מופעי שתי סימני פעולה ברצף, דבר שאינו תקין בכללי התחביר.
 • דוגמאות:
  • <jsm> 7+*5 </jsm>
  • <jsm> 5++7 </jsm>
  • <jsm> \sin(4**2) </jsm>
 • כיוצא מן הכלל, אנו מתירים שסימן מינוס “-” יופיע מיד לאחר פעולת חשבון אחר, ומשמעו במקרה זה הוא לקבוע סימן שללי לגורם העוקב.
 • דוגמאות:
  • <jsm> 7+-5 </jsm> (ששוה 2)
  • <jsm> 7*-2 </jsm> (ששוה 14)
  • <jsm> \sin(4\wedge -2) </jsm> (ששוה <jsm> \frac{1}{16} </jsm>)

ErrME35.x

Function requires one scalar argument

 • מופיע קריאה של פונקציה במשתנה אחד, כאשר נתון רשימה של מספר שונה של משתנים.
 • דוגמאות:
  • <jsm> \sin(1,2) </jsm>
  • <jsm> \exp(1,2) </jsm>ErrME41.x

ErrME41.x: Unexpected parsing error in answer: ANS


ErrME42.x

ErrME42.x: Ambiguous expression in answer: ANS


ErrME43.x

ErrME43.x: Unknown error during parsing in answer: ANS


Err44.x

Err44.x: Variable varname is already declared in answer: ANS

 • הודעה שמעידה על טעות בקובץ הגדרת השאלה.
 • סטודנט לא אמור לקבל הודעה כזו, ובמידה שקיבלו:
  • יש לדווח לצוות תמיכה טכנית על מנת שיתקנו את הבעיה.
  • נא לציין באיזה שאלה מדובר ואת ההודעה שהתקבלה.ErrME51.x

ErrME51.x: Encountered an undefined expression - cannot grade your answer: ANS

 • בבדיקה של הביטוי ANS (לאחר שלבי הפיענוח) נמצא שהביטוי מכיל ביטוי 0/0.
  • ייתכן שה- 0/0 מופיע באופן ישיר,
  • לאחר הפשטה של הביטוי,
  • או לאחר הצבה מסוימת של ערכים למשתנים.
 • בדוק למה התשובה יכולה להיות 0/0 ותקן את הביטוי.
  • ייתכן שהפשטת הביטוי וצמצום שברים תועיל.
  • במידה ש- 0/0 מתקבל רק בהצבה מסוימת של ערכים למשתנים, כנראה שיש טעות בתשובה או כפל בגורם דמוי x/x.
  • לרוב, תשובה השקולה מתמטית לתשובה הנכונה תתקבל כנכון ולא תגרום להודעת שגיאה זה.ErrME61.x

ErrME61.x Comma ',' in illegal location in answer: ANS

 • סימן הפסיק “,” מותר רק בהגדרת וקטור או רשימה, בשאלות שמאפשרות כך.
 • שגיאה זה נוצר כאשר הסימן פסיק מופיע בצורה לא תקינה, למשל:
  • <jsm> (,5,6) </jsm>
  • <jsm> (5,,6) </jsm>
  • <jsm> (5,6,) </jsm>

ErrME62.x

ErrME62.1: Vectors are not allowed in this answer

 • השימוש בוקטורים (וכן, רשימות) בתשובות מוגבל רק לשאלות מסוימות.
  • <jsm> (5,\mathop{\rm pi},6) </jsm>
 • בשאלות אחרות, הודעת שגיאה זה תנתן אם מופיע ווקטור בתשובה.
 • האיסור הופעל עקב בעיות שנוצרות בבדיקה של תשובות וקטוריות במקומות לא מתאימים.
 • מכיון שהשינוי חדש יחסית, ייתכן שיש מקומות מסוימים שבהם התשובה היא ווקטור ועדיין לא הוכנס לשאלה אישור לשימוש בווקטור בתשובה.

ErrME63.x

ErrME63.x: Vector sizes do not match

 • יש בתשובה נסיון לחבר או להחסיר שני וקטורים (רשימות) בעלי אורכים שונים.
 • זה טעות בתחביר.
 • תיקון: דאג שהוקטורים יהיו באורכים מתאימים.

ErrME64.x

ErrME64.x: Missing vector operator

 • יש שני וקטורים (רשימות) סמוכים זו לזו ללא פעולת חיבור/חיסור ביניהם.
 • זה טעות בתחביר.

ErrME65.x

ErrME65.x: Multiplication of vectors is not permitted

 • יש שני וקטורים (רשימות) שמוכפלות זו בזו.
 • אין במערכת כפל של ווקטורים (לא במובן של מכפילה פנימית, ולא במובן של המכפילה הוקטורית במרחב התלת-ממדי).
 • לכן, זה טעות בתחביר.

ErrME66.x

ErrME66.x: Can divide only by scalars

 • מופיע בתשובה נסיון לחלק גורם מסוים בווקטור.
 • זה טעות בתחביר.

ErrME67.x

ErrME67.x: Can not calculate powers of vectors

 • מופיע בתשובה נסיון להעלות ווקטור בחזקה.
 • זה טעות בתחביר.

ErrME68.x

ErrME68.x: Can not use a vector as an exponent

 • מופיע בתשובה נסיון להעלות גורם בחזקה, כאשר החזקה היא ווקטור.
 • זה טעות בתחביר.

יצירת PDF מדף זה לא יכיל את הסימנים המתמטים המיוחדים, עקב מגבלות התוכנה.

פיענוח_הודעות_שגיאה_של_המערכת.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/11/02 19:47 על ידי techdesk