כלים של משתמש

כלים של אתר


משוב

משוב וניקוד

ניקוד חלקי

 • ניקוד חלקי מוקנה ברוב השאלות בהתאם לרמת ההצלחה בשאלה.
 • הניקוד אינו אחיד בין חלקי השאלות, אלא נקבע בהתאם לדרישות הצוות האקדמי שפיתח את השאלות.
 • ישנן שאלות שאינן מקנות ניקוד חלקי, על סמך הנחיות הצוות האקדמי האחראי.
 • אין לצוות התמיכה יכולת לשנות את כללי הניקוד במהלך הסמסטר.
 • הצעות לשינוי חלוקת הניקוד יבדקו מול הצוות האקדמי למען שיפור השאלות לסמסטרים עתידיים בלבד.

שיטות ניקוד נפוצות

 1. כל סעיף שווה לחלק שווה בניקוד, והניקוד בסעיף מתחלק בין מרכיבי הסעיף.
 2. שאלות בהם משקל הסעיפים שונה.
 3. שאלות או סעיפים שאינם מקנים ניקוד חלקי.

אזהרה

 • יש להזהר כאשר מנסים לגלות את מקום הטעות כאשר ניתן רק ציון.
 • ייתכן שהטעות תהיה בסעיף אחר מהניחוש של מקום הטעות.

משוב

 • אנו מנסים לתכנת את השאלות כך שתנתן משוב בהתאם לטעויות שהתגלו בבדיקה.
 • ישנן שאלות שנותנות רק הארה/הערה אחד, וישנן שאלות שנותנות מספר הערות בזו אחר זו.
 • במקרים רבים המשוב מפנה את תשומת לב הסטודנט לטעות הראשונה או לטעויות הראשונות.
  • אין להבין מכך שאין טעויות נוספות בהמשך השאלה.
 • אם יש המלצות לשיפור המשוב, או לטעויות שאפשר לתת להם משוב מיוחד - אנא הפנו את הרעיונות לצוות תמיכה טכנית על מנת שיוכלו לשפר את השירות לסטודנטים בעתיד.

חזרה על המשוב להזנה קודמת

 • ניתן להשתמש באפשרות לטעינת תשובות/משוב קודם, על ידי הקלדת הפקודה Control-L.
 • בתפריט אפשר לעבור על כל התשובות שהוזנו ונשמרו בעבר, וכן לשחזר את המשוב שהמערכת נתנה לכל הזנה שהתקבלה.
משוב.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 12:04 על ידי techdesk