כלים של משתמש

כלים של אתר


מסך_השאלות_קטן_מאוד

במסכים בעלי רזולוציה גבוהה, מסך השאלות מופיע בצורה קטנה מאוד.

התופעה נובעת מהצורה הישנה בה JAVA עובדת במסכים כאלו.

בגירסאות מעודכנות של מערכת ההפעלה חלונות 10 ניתן לטפל בה לפי ההוראות הבאות.

ניתן לשלוח תיקונים/שיפורים להנחיות ל techdesk@mathnet.technion.ac.il

הנחיות מומלצות בעברית

 1. חפש במחשב את הקובץ javaws.exe
 2. לחץ על לחצן הימני בעכבר ופתח את התיקייה בה נמצאת הקובץ.
  • התיקייה אמור להיות מהצורה c:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.201\bin
  • אך מספר הגירסה יכולה להיות שונה, וכן ייתכן שהתיקייה הראשית תהיה שונה בהתאם להגדרות במחשב שלך וגירסת ה- Java שהתקנת.
 3. סמן את הקובץ javaws.exe ולחץ על לחצן הימני בעכבר ובחר ב- Properties / מאפיינים.
  • חשוב לטפל בקובץ javaws.exe עם האותיות WS ולא בקובץ בשם דומה.
 4. עבור אל בתיקייה Compatibility.
 5. לחץ על הכפתור Change high DPI settings.
 6. בחלק התחתון של החלון - סמן את תיבת הסימון עבור Override high DPI scaling behavior.
 7. שנה את האפשרות עבור Scaling performed by ל- System (enhanced) או ל- System
 8. הקלק על OK
 9. הקלק על Apply
 10. נסה עכשיו לפתוח שאלת מתנט. אם אין שיפור, ניתן לנסות את הבחירה האחרת בשלב 7.
 11. לחץ OK כדי לסגור את חלון ה- Properties.

הערה: ייתכן מאוד שיהיה צורך לבצע פעולות אלו אחרי כל שדרוג של Java.

מקורות להנחיות

English instructions

 1. Search for javaws.exe on your PC
 2. Right click on it to open the folder where it is located.
  • The folder is probably something like C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.201\bin\
  • but will depend on the Java version installed and some settings from your PC.
 3. Locate the icon for javaws.exe and right click it and the select Properties.
  • The WS matters in the file name matters: plain java.exe and javaw.exe are different programs.
 4. Open the “Compatibility” tab.
 5. Click on the button “Change high DPI settings”.
 6. Near the bottom, mark on the checkbox for Override high DPI scaling behavior.
 7. For the Scaling performed by setting select System or System (enhanced).
 8. Click OK.
 9. Click Apply
 10. Try to open a MathNet problem.
  • If it did not help, you can try the other setting in stop 6.
 11. Click OK to leave the preferences window.

Warning: This process probably needs to be repeated each time Java is updated.

מסך_השאלות_קטן_מאוד.txt · מועד השינוי האחרון: 2019/02/06 12:58 על ידי techdesk