כלים של משתמש

כלים של אתר


כללי_הכתיבה_המתמטית_במערכת

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
כללי_הכתיבה_המתמטית_במערכת [2011/11/02 19:48]
techdesk [טעויות תחביר נפוצות]
כללי_הכתיבה_המתמטית_במערכת [2012/11/16 15:16] (הגרסה הנוכחית)
techdesk [פונקציות]
שורה 54: שורה 54:
     * <wrap :en> sin(pi/12) </​wrap>​     * <wrap :en> sin(pi/12) </​wrap>​
     * <wrap :en> exp(7/12) </​wrap>​     * <wrap :en> exp(7/12) </​wrap>​
 +  * פונקציות שלא נתמכות במערכת:​
 +    * הערך שלם, <jsm> [x] </​jsm>​ אינו נתמך.
  
  
כללי_הכתיבה_המתמטית_במערכת.txt · מועד השינוי האחרון: 2012/11/16 15:16 על ידי techdesk