כלים של משתמש

כלים של אתר


כללי_הכתיבה_המתמטית_במערכת

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
כללי_הכתיבה_המתמטית_במערכת [2011/11/02 19:47]
techdesk
כללי_הכתיבה_המתמטית_במערכת [2012/11/16 15:16]
techdesk [פונקציות]
שורה 54: שורה 54:
     * <wrap :en> sin(pi/12) </​wrap>​     * <wrap :en> sin(pi/12) </​wrap>​
     * <wrap :en> exp(7/12) </​wrap>​     * <wrap :en> exp(7/12) </​wrap>​
 +  * פונקציות שלא נתמכות במערכת:​
 +    * הערך שלם, <jsm> [x] </​jsm>​ אינו נתמך.
  
  
שורה 272: שורה 274:
     * השימוש בקבוע <jsm> e = \exp(1) </​jsm>​ מותר רק במקרים מסוימים. ​     * השימוש בקבוע <jsm> e = \exp(1) </​jsm>​ מותר רק במקרים מסוימים. ​
     * ראה [[#exp ולא e]].     * ראה [[#exp ולא e]].
 +
 +----
 +
 +יצירת PDF מדף זה לא יכיל את הסימנים המתמטים המיוחדים,​ עקב מגבלות התוכנה.
  
  
כללי_הכתיבה_המתמטית_במערכת.txt · מועד השינוי האחרון: 2012/11/16 15:16 על ידי techdesk