כלים של משתמש

כלים של אתר


חשבונות_וסיסמאות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
חשבונות_וסיסמאות [2016/11/15 14:54]
techdesk [תהליך שינוי סיסמה]
חשבונות_וסיסמאות [2016/11/15 14:54] (הגרסה הנוכחית)
techdesk [שחזור סיסמה]
שורה 239: שורה 239:
 במידה ושכחת את הסיסמה,​ וכתובת דוא"​ל מוגדרת לחשבון,​ תוכל לבקש שהמערכת תשלח לך את הסיסמה הנוכחית לכתובת שהוגדרה. קישורית לכך נמצאת בדף הכניסה לקורס. במידה ושכחת את הסיסמה,​ וכתובת דוא"​ל מוגדרת לחשבון,​ תוכל לבקש שהמערכת תשלח לך את הסיסמה הנוכחית לכתובת שהוגדרה. קישורית לכך נמצאת בדף הכניסה לקורס.
  
-{{ :​forgot_password_link.png?​nolink&​400 |}}+{{ :​forgot_password_link.png?​nolink&​400 |Image of MathNet login screen with the forgot my password link circled}}
 =====מעבר בין קורסים===== =====מעבר בין קורסים=====
  
חשבונות_וסיסמאות.txt · מועד השינוי האחרון: 2016/11/15 14:54 על ידי techdesk