כלים של משתמש

כלים של אתר


חשבונות_וסיסמאות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
חשבונות_וסיסמאות [2016/11/15 14:53]
techdesk [למה צריכים כתובת דואל במערכת] add ALT/tooltip text
חשבונות_וסיסמאות [2016/11/15 14:54]
techdesk [תהליך שינוי סיסמה]
שורה 214: שורה 214:
   - הכנס לחשבונך במערכת.   - הכנס לחשבונך במערכת.
   - לפי הצורך, חזור ל"​דף הבית"​ (הדף שמקבלים מיד לאחר הכניסה לחשבון) בעזרת התפריט.   - לפי הצורך, חזור ל"​דף הבית"​ (הדף שמקבלים מיד לאחר הכניסה לחשבון) בעזרת התפריט.
-  - לחץ על הקישורית "​שינוי סיסמה"​. {{ :​change_password_form.png?​nolink&​400 |}}+  - לחץ על הקישורית "​שינוי סיסמה"​. {{ :​change_password_form.png?​nolink&​400 |Image of password change screen}}
   - רשום בטופס הנפתח את הנתונים:​   - רשום בטופס הנפתח את הנתונים:​
     - **סיסמה ישנה** של המתנט (לרוב עדיין מספר זהות)     - **סיסמה ישנה** של המתנט (לרוב עדיין מספר זהות)
שורה 230: שורה 230:
       * סיסמה חדשה לא חוקית!       * סיסמה חדשה לא חוקית!
         * יש לעיין שוב בכללים לבחירת סיסמה במערכת בשלב הקודם.         * יש לעיין שוב בכללים לבחירת סיסמה במערכת בשלב הקודם.
-  - במידה והצלחת יופיע דף שבו כתוב: //​סיסמתך שונתה.//​ {{ :​password_changed.png?​nolink&​400 |}}+  - במידה והצלחת יופיע דף שבו כתוב: //​סיסמתך שונתה.//​ {{ :​password_changed.png?​nolink&​400 |Image of password changed - success screen}}
   - במידה ולא הצלחת:   - במידה ולא הצלחת:
     - נסה שוב, ועקוב **בזהירות** אחר ההוראות.     - נסה שוב, ועקוב **בזהירות** אחר ההוראות.
חשבונות_וסיסמאות.txt · מועד השינוי האחרון: 2016/11/15 14:54 על ידי techdesk