כלים של משתמש

כלים של אתר


חשבונות_וסיסמאות

כללי השימוש במתנט

 1. השימוש במתנט מותר רק לסטודנטים הלומדים בקורסים המשתמשים במערכת במשך אותו סמסטר שבו רשומים לקורס.
 2. באופן כללי, החשבונות נחסמים לאחר:
  • מבחני מועד ב' של הקורס,
  • בחודשי הקיץ שבין מועד א' של סמסטר אביב על לקראת תקופת מבחני מועד ב'.
  • ניתן לבקש את פתיחת החשבון לצורך הכנה למבחן “מועד מילואים”. (להפנות בקשה לצוות התמיכה הטכנית.)
 3. אסור להשתמש בחשבונות בשני קורסים מקבילים בו זמנית.
 4. החומר במערכת מוגן על ידי זכויות יוצרים, ואין להשתמש בו בשום צורה הפוגעת בזכויות אלו.
  • ראה את הפרטים המופיעים בתחתית דפי המערכת.
  • בפרט, אסור לפרסם את השאלות שבמערכת בשום צורה.
 5. במקרים חריגים, ניתן לבקש גישה זמנית למערכת על ידי פניה מנומקת לצוות התמיכה הטכנית. כל בקשה נשקלת בהתאם לנסיבות.

פתיחת וסגירת חשבונות אוטומטית

פעולות על סמך נתוני רישום

על מנת לאפשר גישה לסטודנטים הלומדים בקורסים שמשתמשים במערכת, מופעלות מערכות לפתיחת וסגירת חשבונות באופן אוטומטי.

 • המערכת נטענת ברשימת הסטודנטים בכל קורס סמוך לפתיחת הסמסטר.
  • חשבון ראשוני נפתח באופן אוטומטי לכל הסטודנטים הרשומים במועד מעבר הנתונים אלינו.
 • רשימות סטודנטים מעודכנות מוזנות למערכת מפעם לפעם (בדרך כלל פעם בשבוע). לאחר טעינת רשימה חדשה:
  • נוצרים חשבונות חדשים לסטודנטים רשומים שטרם פתחו חשבון זמני.
  • חשבונות זמניים של סטודנטים שמופיעים כרשומים לקורס נהפכים לחשבונות רגילים. (כמו כן, המערכת תעדכן את הרשומות כך ששמם יופיע במערכת.)
  • נסגרים חשבונות של סטודנטים שהיו רשומים בעבר, וכבר לא מופיעים כרשומים לקורס.

מסיבות אקדמיות שונות, ייתכן שתרצה להתחיל לעבוד במערכת עוד לפני שתירשם רישמית לקורס או לפני שחשבון יפתח לך אוטומטית. לשם כך ישנה אפשרות של פתיחת חשבון זמני.

אכיפת אי-שימוש בחשבונות בקורסים מקבילים

מערכת אטטומטית נוספת פועלת לאתר ולנעול חשבונות בקורסים מקבילים.

 • במידה ופתחת חשבונות בשני קורסים מקבילים, (בין בזדון ובין בשגגה), תקבל הודעה אוטומטית על כך.
 • בחלק מהמקרים, המערכת תנעל מיידית בצורה אוטומטית את החשבון שנראה כלא פעיל (אפילו אם זה בקורס שבו אתה רשום רשמית).
 • במקרים אחרים, שבהם לא ברור למערכת איזה חשבון לנעול ואיזה להשאיר פעיל - תקבל הודעה על כך שכל החשבונות יחסמו לאחר מספר ימים, אם לא תודיע לצוות התמיכה הטכנית איזה חשבון לנעול ואיזה להשאיר פעיל.
 • במידה ונחסם החשבון הנחוץ לך, ניתן לבקש מצוות התמיכה הטכנית לפתוח חשבון בקורס מסוים במקום החשבון בקורס אחר.

פתיחת ואיתחול חשבונות

על כל סטודנט שנכנס למערכת בפעם הראשונה (לכל קורס), מוטלת החובה לבצע תהליך איתחול של החשבון במערכת.

כניסה ראשונית לחשבון קיים

תהליך פתיחת החשבון המפורט להלן מתאים אך ורק לסטודנטים שנרשמו לקורס ומידע על כך הועבר למערכת.

במידה ונירשמת כבר לקורס, מומלץ לנסות את ההוראות להלן, ורק במידת כשלון בתהליך יש לנסות לפתוח חשבון זמני.

 1. גש לאתר http://mathnet.technion.ac.il ובחר בסמסטר המתאים (ברירת המחדל במשך הסמסטר, אך לא תמיד במועד ב' כאשר נפתח סמסטר חדש) ובקורס שלך (בדוק שם מדויק + מספר קורס).
  • בדרך כלל יש קישורית מאתר המודל (Moodle) לאתר המתנט בקורס.
  • לפעמים הקישורית במודל אינה מעודכנת בתחילת הסמסטר.
  • אם יש בעיה דווח על כך למתרגל האחראי (שמטפל במודל) עם העתק לצוות התמיכה הטכנית.
 2. בדוק בדף הכניסה שאליו הגעת שמופיע שם הקורס הנכון והסמסטר הנכון.
  • מספר המקצוע מופיע בתפריט הקורסים וכן בסוף כתובת האתר של כל קורס.
  • שימו לב להבדלים בין קורסים מקבילים בעלי שמות דומים!
  • על פי נסיון של שנים רבות, עקב חוסר זהירות, סטודנטים רבים מתחילים לעבוד במתנט בקורס לא נכון המקביל לקורס אליו הם רשומים.
  • הדרישות של קורסים מקבילים אינן תמיד זהות, וסדר הלימוד עלול להיות שונה מקורס לקורס.
  • לכן, חשוב לעבוד על המשימות בקורס הנכון!
  • אנא הזהרו ובדקו בזהירות לאיזה קורס אתה רשום / אמור להירשם.
 3. בדף הכניסה לקורס המערכת מבקשת את הפרטים הבאים:
  • תעודת זהות: הכנס את 9 הספרות של תעודת הזהות שלך (כולל ספרות 0 המובילות).
   • צוות הוראה: הכנס שם משתמש במקום מספר תעודת זהות.
  • סיסמה: הסיסמה הראשונית לחשבון חדש הוא מספר הזהות. הכנס שוב את 9 הספרות של תעודת הזהות שלך.
   • שים לב: בכל קורס ובכל סמסטר חדש, הסיסמה הראשונית שלך היא מספר תעודת הזהות שלך. בהמשך תתבקש לשנותה.
  • לחץ על “הכנס”.
  • במידה וקיבלת את ההודעה לא הוכנסת בעקבות שם/סיסמה שגויים:
   • וודא שמדובר בקורס הנכון בסמסטר הנכון ושהזנת את ת“ז המלא.
   • כפי שהזכרנו, סטודנטים רבים טועים בבחירת הקורס - יש להיזהר מקורסים מקבילים בעלי שמות דומים.
   • במידת הצורך הפעל את ההוראות לפתיחת חשבון זמני.
 4. פעל לפי ההנחיות למטה לעדכון כתובת דוא"ל.
 5. פעל לפי ההנחיות למטה לשינוי סיסמה.

פתיחת חשבון זמני

מידע חשוב

 • הוראות אלו מיועדות לסטודנטים בטכניון שטרם נפתח להם חשבון במערכת בקורס בו הם לומדים.
 • בדקו היטב שאתם מנסים להיכנס לקורס הנכון!
  • מנסיון של מספר שנים, הרבה סטודנטים פותחים בטעות חשבון בקורס מקביל, כאשר הם רשומים ולומדים בקורס אחר בו קיים חשבון מוכן עבורם.
 • סטודנט יכול לפתוח חשבון זמני באופן עצמאי, בהנחה שיש לו גישה לחשבון דוא”ל שלו בשרת הדואר הרשמי campus.technion.ac.il (שרת המיועד לסטודנטים בלימודי תואר ראשון בטכניון).
  • כל סטודנט רשום זכאי לחשבון בשרת זה, המהווה כתובת ההתכתבות האלקטרונית הרשמית של הטכניון עם הסטודנטים.
  • במידה ואין לך חשבון כאמור או אין לך גישה אליו, יש להעזר באתר מרכז המחשבים הבא:
   http://techwww.technion.ac.il/cgi-bin/newuser/newuser.pl
   המאפשר פתיחת חשבונות, ושינוי סיסמה בעזרת הקוד הסודי של מערכות הרישום.
 • בקורסים מסויומים, ולאחר חלוף אמצע הסמסטר, נחסמת המערכת לפתיחת חשבונות.
  • כאשר איו אפשרות לפתוח חשבון זמני באופן עצמאי ניתן להעזר בצוות התמיכה הטכנית.

תהליך פתיחת חשבון זמני

 • בדקו היטב שאתם מנסים להיכנס לקורס הנכון!
 1. גש לדף הכניסה למתנט בקורס אליו אתה מבקש להירשם.
 2. וודא שהמערכת אינה מזהה אותך ע“י הקלדת תעודת זהות וסיסמה התחלתית (תעודת זהות),
  וכן וודא שקיבלת את ההודעה לא הוכנסת בעקבות שם/סיסמה שגויים.
 3. הפעל את הקישור “פתיחת חשבון”:MathNet login page with open account link circled
 4. כאשר אין אפשרות להפעיל את מערכת פתיחת חשבונות זמניים תקבל הודעה:
  • קורס פעיל:
   • “הגישה לשירות נחסמה. לא ניתן כיום לפתוח חשבון חדש באופן עצמאי. יש לפנות לצוות התמיכה הטכנית לעזרה.”
  • במקרה זה ניתן להעזר בצוות התמיכה הטכנית.
  • קורס שהסתיים:
   • “הקורס הסתיים והגישה לשירותים אלו נחסמה.”
  • כנראה שאתה מנסה לגשת לקורס מסמסטר קודם. אנא כנס לקורס שלך בסמסטר הנכון.
 5. בדוק שוב שמדובר בקורס ובסמסטר הנכון.
 6. רשום בטופס הנפתח את הנתונים: Image of account creation page
  • תעודת זהות:
   • הזן את מספר הזהות שלך (9 ספרות, כולל ספרות 0 מובילות).
  • כתובת e-mail:
   • רשום את שם החשבון שלך בשרת הדואר הרשום.
   • אין צורך או תועלת ברישום המשך הכתובת (מסימן ה- '@' והלאה), רק כתובת בשרת הרשום בטופס יעבוד.
   • בטכניון, תדרש לתת כתובת בשרת campus.technion.ac.il בו כל סטודנט לתואר ראשון מקבל חשבון.
   • במקרה ואין לך חשבון מסיבה מוצדקת (למשל, אם אתה סטודנט בלימודי חוץ) יש לפנות לצוות התמיכה הטכנית בבקשה מנומקת להזנת כתובת דואר אלטרוני בשרת אחר למערכת.
   • סטודנט במוסד אחר שזכאי להשתמש במערכת, ואין לו חשבון בשרת הרשום - יש לפנות לצוות התמיכה הטכנית בבקשה מנומקת להזנת כתובת דואר אלטרוני למערכת.
 7. לחץ על הכפתור “שלח”.
  • הודאות שגיאה אפשריות:
   • תעודת הזהות כבר קיימת במערכת.
    • יש כבר חשבון לת”ז זה בקורס המבוקש. אי אפשר לפתוח חשבון זמני במקרה זה.
    • ייתכן מאוד שהסיסמה היא עדיין הסיסמה ההתחלתית, כלומר מספר הזהות שלך.
    • במידה ויש סיסמה אחרת, כנראה הוגדרה כתובת דוא“ל בחשבון ואפשר להפעיל את תהליך שחזור סיסמה
   • מספר תעודת זהות לא חוקי.
    • צריך להזין בדיוק 9 ספרות.
    • אין אפשרות להשתמש באותיות או כל סימן מלבד ספרות בשדה תעודת הזהות.
   • כתובת ה- e-mail כבר קיימת במערכת.
    • המערכת אינה מאפשר לפתוח חשבון בעל כתובת דוא”ל זהה לחשבון אחר.
    • אסור להשתמש בחשבון של סטודנט אחר על מנת לפתוח חשבון זמני.
    • כידוע, השימוש בחשבונות בשרת הדואר הוא אישי.
   • כתובת e-mail לא חוקית.
    • בשם החשבון מותר להשתמש רק באותיות לטניות (אנגלית) גדולות וקטנות, בספרות, ובסימן '_' (קו תחתון).
    • במידה ויש לך שם משתמש שמכיל סימן שלא מורשה בטופס, פנה לצוות התמיכה הטכנית לעזרה.
 8. במידה והנתונים תקינים תקבל הודעה על כך שנשלחה אליך הודעה עם קישורית שיש לפתוח בחלון נפרד. Image of screen showing account creation process, that confirmation email was sent
 9. השרת ישלח לכתובת דוא“ל שהזנת מכתב בו מופיע קישורית אישור (כתובת אתר) מהצורה:
  http://mathnet.technion.ac.il/cmdcache/hcxxxxxxxxxxxxxx.html
  שצריכים לפתוח בחלון נפרד.
  • אם אינך מקבל את ההודעה מיידית:
   • רוב תוכנות הדוא”ל אינן מחדשות מיידית את רשימת המכתבים בשרת. אנא חכה מספר שניות, ורענן את רשימת המכתבים.
   • במידת הצורך, בדוק אם התוכנה לסינון דואר זבל (spam) העבירה את המכתב לתייקית דואר הזבל.
   • וודא שהזנת נכון את כתובת הדוא“ל.
   • בדוק שלא עברת את הקיבולת המותרת בשרת (דבר שימנע קבלת מכתבים חדשים).
 10. פתח את הקישורית שקיבלת בחלון דפדפן חדש.
  • בדרך כלל, הכתובת נשארת תקפה למשך שעתיים. לאחר מכן, יש להתחיל את תהליך עדכון כתובת הדוא”ל מחדש.
  • במידה וקיבלת הודעת שגיאה דרך הפנייה לקישורית:
   1. נסה פעם שנית.
   2. וודא שהעתקת נכון את כל הקישורית.
   3. הזן את הנתונים שוב לטופס ושלח שוב על מנת לקבל קישורית חדשה לאישור הפעולה.
 11. במידה והתהליך סיים בהצלחה, יופיע דף שבו כתוב: החשבון נפתח בהצלחה. Image of success screen after account was created
  • עכשיו עליך לשנות סיסמה.
  • אין צורך לעדכן כתובת דוא“ל שנקבעה כבר בתהליך פתיחת החשבון הזמני.
 12. במידה ולא הצלחת:
  1. נסה שוב, ועקוב בזהירות אחר ההוראות.
  2. במידה ולא הצלחת לאחר נסיון נוסף: פנה לצוות התמיכה הטכנית לסיוע.

סגירת חשבונות זמניים לסטודנטים שטרם נרשמו לקורס

 • חשבונות זמניים של סטודנטים שלא ירשמו לקורס עד לאמצע הסמסטר יחסמו באופן אוטומטי.
 • לא תינתן הודעה מוקדמת על כך, אך במקרים חריגים ניתן לבקש שהחשבון הזמני יפתח לתקופה נוספת עד לסידור הרישום לקורס.

שינוי כתובת דוא"ל וסיסמה

 • לא ניתן להגיש תשובות לתרגילי הבית בטרם תחליף את הסיסמה הזמנית לסיסמה אחרת.
 • יש לשמור את הסיסמה בסודיות.
 • יש להיזהר לא להשאיר את החשבון פתוח בצורה שגורם אחר יוכל להשתמש בו.
 • כל תשובה שתוגש מחשבונך תחשב במנין ההגשות - גם אם תבוא בטענה שמישהו אחר הגיש אותה מחשבונך (בזדון או בטעות).
 • לפני שינוי הסיסמה עליך להגדיר למערכת את כתובת הדוא”ל האוניברסיטאי שלך.

עדכון כתובת דוא"ל

למה צריכים כתובת דוא"ל במערכת

אנו מחייבים הגדרת כתובת דוא“ל לכל חשבון על מנת:

 1. לאפשר לנו לשלוח הודעות לסטודנטים במקרי הצורך,
 2. וכן ככלי לוודא ששינוי הסיסמה נעשה על ידי הסטודנט שאליו שייך החשבון. (כידוע השימוש בחשבונות המחשב בטכניון הינו אישי, ולכל סטודנט מונפק חשבון בשרתים המרכזיים.)
תהליך עדכון כתובת הדוא"ל
 1. הכנס לחשבונך במערכת.
 2. לפי הצורך, חזור ל”דף הבית“ (הדף שמקבלים מיד לאחר הכניסה לחשבון) בעזרת התפריט.
 3. לחץ על הקישורית “עדכון כתובת e-mail”.
 4. רשום בטופס הנפתח את הנתונים: Image of screen on which email address is entered
  • סיסמה נוכחית ב- MathNet:
   • הזן את הסיסמה איתה נכנסת למערכת. בחשבון חדש זוהי מספר הזהות שלך (9 ספרות).
   • כל סיסמה אחרת (של חשבון דוא”ל הטכניוני, הקוד הסודי לרישום לקורסים, וכו') לא מתאים.
  • כתובת e-mail:
   • רשום את שם החשבון שלך בשרת הדואר הרשום.
   • אין צורך או תועלת ברישום המשך הכתובת (מסימן ה- '@' והלאה), רק כתובת בשרת הרשום בטופס יעבוד.
   • בטכניון, תדרש לתת כתובת בשרת campus.technion.ac.il בו כל סטודנט לתואר ראשון מקבל חשבון. (הענן של Campus365).
   • במקרה ואין לך חשבון מסיבה מוצדקת (למשל, אם אתה סטודנט בלימודי חוץ) יש לפנות לצוות התמיכה הטכנית בבקשה מנומקת להזנת כתובת דואר אלטרוני בשרת אחר למערכת.
   • סטודנט במוסד אחר שזכאי להשתמש במערכת, ואין לו חשבון בשרת הרשום - יש לפנות לצוות התמיכה הטכנית בבקשה מנומקת להזנת כתובת דואר אלטרוני למערכת.
 5. לחץ על הכפתור “שלח”.
  • הודעות שגיאה אפשריות:
   • הכנסת סיסמה שגויה.
    • הסיסמה שרשמת אינו נכון.
    • צריך את סיסמת הכניסה הנוכחית שלך למערכת בקורס זה.
   • הכנסת כתובת e-mail לא חוקית.
    • בשם החשבון מותר להשתמש רק באותיות לטניות (אנגלית) גדולות וקטנות, בספרות, ובסימן '_' (קו תחתון).
    • במידה ויש לך שם משתמש שמכיל סימן שלא מורשה בטופס, פנה לצוות התמיכה הטכנית לעזרה.
 6. במידה והנתונים תקינים תקבל הודעה על כך שנשלחה אליך הודעה עם קישורית שיש לפתוח בחלון נפרד. Image of screen that confirmation email was sent to the user
 7. השרת ישלח לכתובת דוא“ל שהזנת מכתב בו מופיע קישורית אישור (כתובת אתר) מהצורה:
  http://mathnet.technion.ac.il/cmdcache/hcxxxxxxxxxxxxxx.html
  שצריכים לפתוח בחלון נפרד.
  • אם אינך מקבל את ההודעה מיידית:
   • רוב תוכנות הדוא”ל אינן מחדשות מיידית את רשימת המכתבים בשרת. אנא חכה מספר שניות, ורענן את רשימת המכתבים.
   • במידת הצורך, בדוק אם התוכנה לסינון דואר זבל (spam) העבירה את המכתב לתייקית דואר הזבל.
   • וודא שהזנת נכון את כתובת הדוא“ל.
   • בדוק שלא עברת את הקיבולת המותרת בשרת (דבר שימנע קבלת מכתבים חדשים).
 8. פתח את הקישורית שקיבלת בחלון דפדפן חדש.
  • הכתובת נשארת תקפה למשך שעתיים. לאחר מכן, יש להתחיל את תהליך עדכון כתובת הדוא”ל מחדש.
 9. במידה והתהליך סיים בהצלחה, יופיע דף שבו כתוב: כתובת ה- e-mail שונתה. Image of email changed - success screen
 10. במידה ולא הצלחת:
  1. נסה שוב, ועקוב בזהירות אחר ההוראות.
  2. במידה ולא הצלחת לאחר נסיון נוסף: פנה לצוות התמיכה הטכנית לסיוע.

שינוי סיסמה

 • לא ניתן לשנות את הסיסמה עד שהמערכת מוזנת בכתובת דוא“ל שלך.
 • במידה ולא זכור לך / לא ידוע לך אם המערכת יודעת את כתובת דוא”ל שלך, נסה את הקישורית לשינוי סיסמה.
 • במידה שתקבל את ההודעה תחילה עליך לעדכן כתובת e-mail, אז אין למערכת כתובת דוא“ל עבורך.

תהליך שינוי סיסמה

 1. הכנס לחשבונך במערכת.
 2. לפי הצורך, חזור ל”דף הבית“ (הדף שמקבלים מיד לאחר הכניסה לחשבון) בעזרת התפריט.
 3. לחץ על הקישורית “שינוי סיסמה”. Image of password change screen
 4. רשום בטופס הנפתח את הנתונים:
  1. סיסמה ישנה של המתנט (לרוב עדיין מספר זהות)
  2. סיסמה חדשה פעמיים
   • כללים לבחירת סיסמה למערכת:
    • הסיסמה צריך להיות בעלת לפחות 6 תווים ולכל היותר 18 תווים.
    • הסיסמה חייבת להיות מורכבת מאותיות לטיניות (אנגלית) וספרות בלבד!
    • אסור להכניס תווים מיוחדים בסיסמה.
    • אם סיסמה שמכילה תווים מיוחדים נקלטת - ייתכן שלא תוכל להיכנס לחשבון!
 5. לחץ “שלח”.
  • הודעות שגיאה אפשריות:
   • הכנסת סיסמה ישנה שגויה!
    • יש לתת את סיסמת הכניסה הנוכחית שלך למערכת בקורס זה.
   • הסיסמאות החדשות אינן זהות!
   • סיסמה חדשה לא חוקית!
    • יש לעיין שוב בכללים לבחירת סיסמה במערכת בשלב הקודם.
 6. במידה והצלחת יופיע דף שבו כתוב: סיסמתך שונתה. Image of password changed - success screen
 7. במידה ולא הצלחת:
  1. נסה שוב, ועקוב בזהירות אחר ההוראות.
  2. במידה ולא הצלחת לאחר נסיון נוסף: פנה לצוות התמיכה הטכנית לסיוע.

שחזור סיסמה

במידה ושכחת את הסיסמה, וכתובת דוא”ל מוגדרת לחשבון, תוכל לבקש שהמערכת תשלח לך את הסיסמה הנוכחית לכתובת שהוגדרה. קישורית לכך נמצאת בדף הכניסה לקורס.

Image of MathNet login screen with the forgot my password link circled

מעבר בין קורסים

המעבר מקורס אחד לקורס מקביל דורש סיוע של צוות התמיכה הטכנית.

 1. ניתן להפעיל באופן אישי את תהליך פתיחת חשבון זמני בקורס החדש, על מנת לאפשר תחילת עבודה מיידית בקורס החדש.
 2. יש לעדכן כתובת דוא“ל ולשנות את הסיסמה מיידית בקורס החדש.
 3. מרגע פתיחת/איתחול החשבון בקורס החדש, אסור להזין תשובות נוספות בקורס הישן.
 4. יש לשלוח מיידית בקשה לצוות התמיכה הטכנית לסגירת החשבון בקורס הישן, ולהעברת הציונים.
  • יש לפרט במכתב את:
   1. מספר הזהות
   2. מספר ושם הקורס החדש
   3. מספר ושם הקורס הישן
 5. במידה ולא פעלת על פי הנחיות אלו, או שלא דיווחת לצוות התמיכה הטכנית על המעבר תוך 24 שעות מפתיחת החשבון החדש, השימוש בחשבונות בקורסים מקבילים עלול להחשב כעבירת משמעת.

הערות:

 1. עקב שינויים בין הקורסים ברמות השונות:
  • מועתקים לקורס החדש הציונים בלבד ולא התשובות שהזנת לקורס הישן.
   • במידה ותרצה לשמור נתונים על ההגשות של הקורס הישן, ניתן להעזר בכפתור “תוצאות” של המשימות שכבר עבר מועד הגשתם.
  • לא תמיד ניתן להעביר את כל הציונים מקורס לקורס אחר.
  • ייתכן ששאלות מסויומות מופיעות בגליונות שונים בקורסים שונים.
   • הציונים מועברים שאלה, שאלה. אי לכך, ייתכנו שינויים בממוצעי הגליונות לאחר מעבר.
   • כמו כן, ייתכן שישנן שאלות בקורס החדש שלא היו בקורס הישן, דבר שישפיע על הממוצע לגליון שבו הם מופיעים.
   • רק הצוות האקדמי של הקורס החדש רשאי לקבל החלטות על אופן הטיפול במקרים שבהם נוצרו שינויים משמעותיים בגלל הבדלים כאלו בין הקורסים.
 2. לאחר המעבר מקורס לקורס, תאריכי ההגשה של הקורס החדש תקפים באופן מיידי.
  • מתן זמן נוסף להשלמת משימות שעברו מועדי הגשתם האחרונה (או שיסגרו בקרוב) תלוי במדיניות האקדמית שנקבעה על ידי צוות הקורס (החדש) לנרשמים באיחור.
  • בחלק מהקורסים, פועלת מערכת אוטומטית לזיהוי חשבונות חדשים שנותנת הארכות זמן לפי הכללים שנקבעו על ידי צוות הקורס.
   • בקורסים אלו, לאחר הגדרת כתובת דוא”ל ושינוי סיסמה, הסטודנט החדש אמור לקבל מכתב עם לוח הגשות אישי למשימות שעברו.
   • המכתב אמור להגיע תוך 12 שעות מהזמן של שינוי הסיסמה.
  • במקרים אחרים, ניתן להפנות בקשות להארכות זמן חריגות למתרגל האחראי בקורס, בהתאם לנוהלי הקורס (קרא אותם באתר מודל של הקורס לפני הפניה לצוות.)
 3. עקב המורכבות בהעברת ציונים בין קורסים שיש בינם הבדלים, ייתכן שמעבר הציונים יבוצע כעבור מספר ימים ממועד הבקשה.
חשבונות_וסיסמאות.txt · מועד השינוי האחרון: 2016/11/15 14:54 על ידי techdesk