כלים של משתמש

כלים של אתר


השאלות_אינן_נפתחות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
השאלות_אינן_נפתחות [2014/11/19 12:18]
techdesk Added section about Internet Rimon, etc
השאלות_אינן_נפתחות [2014/11/19 12:19]
techdesk [החלון הקופץ נשאר כולו אדום]
שורה 102: שורה 102:
 ---- ----
  
-====החלון הקופץ נשאר כולו אדום====+=====החלון הקופץ נשאר כולו אדום=====
   * הרקע האדום לחלון הקופץ נקבע על מנת לאפשר זיהוי תקלות בהפעלת Java.   * הרקע האדום לחלון הקופץ נקבע על מנת לאפשר זיהוי תקלות בהפעלת Java.
   * במידה ו- Java אינו מותקן, או שקיימת תקלה בהתקנה,​ או שהפעלת Java חסומה על ידי הגדרות במחשב, החלון הקופץ ישאר אדום.   * במידה ו- Java אינו מותקן, או שקיימת תקלה בהתקנה,​ או שהפעלת Java חסומה על ידי הגדרות במחשב, החלון הקופץ ישאר אדום.
השאלות_אינן_נפתחות.txt · מועד השינוי האחרון: 2020/05/04 09:40 על ידי techdesk