כלים של משתמש

כלים של אתר


הציון_לא_התעדכן

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


הציון לא התעדכן

  • הציונים ברשימת השאלות מתעדכנים רק בטעינה חדשה של הרשימה.
    • טען את הרשימת השאלות/משימות מחדש (דרך התפריט הראשי) ובדוק שוב.
    • ייתכם שרענון (reload / refresh) של הדף יספיק.
  • אם קיבלת ציון לאחר מועד האחרון להגשה, הציון מיוצג לפנים בתוכנת ההזנה, אך אינו משנה את הציון שנרשם לך בגליון הציונים.
  • בנוסף לשמירת הציון במסד הנתונים, השרת רושם את הציון שקיבלת בקובץ LOG. לפי הצורך אנו נעזרים בקבצי ה LOG על מנת לבדוק תלונות שונות.
הציון_לא_התעדכן.1311078176.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2011/07/19 15:22 על ידי techdesk