כלים של משתמש

כלים של אתר


הציון_לא_התעדכן

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
הציון_לא_התעדכן [2011/07/19 15:21]
techdesk נוצר
הציון_לא_התעדכן [2011/07/19 15:22]
techdesk
שורה 1: שורה 1:
 =====הציון לא התעדכן===== =====הציון לא התעדכן=====
   * הציונים ברשימת השאלות מתעדכנים **רק** בטעינה **חדשה** של הרשימה.   * הציונים ברשימת השאלות מתעדכנים **רק** בטעינה **חדשה** של הרשימה.
-    * טען את הרשימה ובדוק שוב.+    * טען את הרשימת השאלות/​משימות **מחדש** (דרך התפריט הראשי) ​ובדוק שוב
 +    * ייתכם שרענון (reload / refresh) של הדף יספיק.
   * אם קיבלת ציון לאחר מועד האחרון להגשה, הציון מיוצג לפנים בתוכנת ההזנה, אך אינו משנה את הציון שנרשם לך בגליון הציונים.   * אם קיבלת ציון לאחר מועד האחרון להגשה, הציון מיוצג לפנים בתוכנת ההזנה, אך אינו משנה את הציון שנרשם לך בגליון הציונים.
   * בנוסף לשמירת הציון במסד הנתונים,​ השרת רושם את הציון שקיבלת בקובץ LOG. לפי הצורך אנו נעזרים בקבצי ה LOG על מנת לבדוק תלונות שונות.   * בנוסף לשמירת הציון במסד הנתונים,​ השרת רושם את הציון שקיבלת בקובץ LOG. לפי הצורך אנו נעזרים בקבצי ה LOG על מנת לבדוק תלונות שונות.
הציון_לא_התעדכן.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 11:52 על ידי techdesk