כלים של משתמש

כלים של אתר


הציון_לא_התעדכן

הציון לא התעדכן

  • הציונים ברשימת השאלות מתעדכנים רק בטעינה חדשה של הרשימה.
    • טען את רשימת השאלות/משימות מחדש (דרך התפריט הראשי) ובדוק שוב.
    • ייתכן שרענון (reload / refresh) של הדף יספיק.
  • אם קיבלת ציון לאחר המועד האחרון להגשה, הציון מיוצג כתגובה להזנה הנוספת, אך אינו משנה את הציון שנרשם לך בגליון הציונים.
  • בנוסף לשמירת הציון במסד הנתונים, השרת רושם את הציון שקיבלת בקובץ LOG. לפי הצורך אנו נעזרים בקבצי ה LOG על מנת לבדוק תלונות שונות.
הציון_לא_התעדכן.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 11:52 על ידי techdesk