כלים של משתמש

כלים של אתר


המשוב_אינו_מוצג

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
המשוב_אינו_מוצג [2011/10/24 11:48]
techdesk [ניתוקי תקשורת]
המשוב_אינו_מוצג [2011/10/24 11:50] (הגרסה הנוכחית)
techdesk [תקלות תוכנה]
שורה 10: שורה 10:
   * ייתכן שקו התקשורת לשרת ינתק זמן מה לאחר טעינת השאלה, במידה ונשאר לא פעיל.   * ייתכן שקו התקשורת לשרת ינתק זמן מה לאחר טעינת השאלה, במידה ונשאר לא פעיל.
     * בעיות כאלו, כנראה, תכופות יותר בתקשורת אלחוטית.     * בעיות כאלו, כנראה, תכופות יותר בתקשורת אלחוטית.
-  * במקרים אלה - התוכנה לא תגיב לאחר נסיון הגשה.+  * במקרים ​כאלה - התוכנה לא תגיב לאחר נסיון הגשה.
   * אם התשובה תגיע לשרת, הנסיון יחשב במנין ההגשות,​ גם אם המשוב על ההגשה לא יגיע חזרה אליך.   * אם התשובה תגיע לשרת, הנסיון יחשב במנין ההגשות,​ גם אם המשוב על ההגשה לא יגיע חזרה אליך.
   * התוכנה **מנסה** להתגבר על בעוית כאלה ולחדש את התקשורת עם השרת, לפי הצורך.   * התוכנה **מנסה** להתגבר על בעוית כאלה ולחדש את התקשורת עם השרת, לפי הצורך.
שורה 18: שורה 18:
  
 ====איתחול מחדש של השרת==== ====איתחול מחדש של השרת====
-  * במידה ומסיבה כלשהי השרת ​תפסיק ותאתחל שוב את התוכנה של המתנט, השרת ​תסגור סופית את התקשורת מול השאלות שהיו פתוחות.+  * במידה ומסיבה כלשהי השרת ​הפסיק ואתחל שוב את התוכנה של המתנט, השרת ​יסגור סופית את התקשורת מול השאלות שהיו פתוחות.
   * במקרים כאלה - אין מנוס אלא להיכנס שוב למערכת,​ ולהזין את התשובות פעם נוספת.   * במקרים כאלה - אין מנוס אלא להיכנס שוב למערכת,​ ולהזין את התשובות פעם נוספת.
-  * לפי הנתונים שלנו בעיות כאלו הם יחסית נדירות:​+  * לפי הנתונים שלנו בעיות כאלו הן יחסית נדירות:​
     * במצבים טובים המערכת פעילה למשך 3 עד 6 שבועות (לפעמים יותר) ללא צורך באיתחול מחדש.     * במצבים טובים המערכת פעילה למשך 3 עד 6 שבועות (לפעמים יותר) ללא צורך באיתחול מחדש.
     * בממוצע יש 2 ימים בחודש בהם יש איתחול של המערכת.     * בממוצע יש 2 ימים בחודש בהם יש איתחול של המערכת.
-    * בסמסטר טיפוסי יש יום או לכל היותר יומים בהם יש אי יציבות שגורמת ​חאיתחולים רבים ביום אחד.+    * בסמסטר טיפוסי יש יום או לכל היותר יומיים בהם יש אי יציבות שגורמת ​לאיתחולים רבים ביום אחד.
  
 ---- ----
שורה 29: שורה 29:
   * תקלות תוכנה יכולות למנוע קבלת משוב.   * תקלות תוכנה יכולות למנוע קבלת משוב.
   * לפעמים תקבלו הודעת שגיאה מה- Java (או תוכלו למצוא הודעה כזו ב- [[Java Console]]).   * לפעמים תקבלו הודעת שגיאה מה- Java (או תוכלו למצוא הודעה כזו ב- [[Java Console]]).
-  * לפעמים,​ תוכנת אנטי-וירוס או חומת-אש תמנע קבלת משוב או יגרום לניתוקי תקשורת תדירים.+  * לפעמים,​ תוכנת אנטי-וירוס או חומת-אש תמנע קבלת משוב או תגרום לניתוקי תקשורת תדירים.
המשוב_אינו_מוצג.1319449735.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2011/10/24 11:48 על ידי techdesk