כלים של משתמש

כלים של אתר


הכנת_המחשב_לקראת_העבודה_במתנט

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הכנת_המחשב_לקראת_העבודה_במתנט [2018/03/18 11:50]
techdesk [בדוק שניתן להתקשר מהמחשב אל port 4178 בשרת המתנט]
הכנת_המחשב_לקראת_העבודה_במתנט [2018/10/28 10:29] (הגרסה הנוכחית)
techdesk [בדוק שניתן להתקשר מהמחשב אל port 4178 בשרת המתנט]
שורה 127: שורה 127:
   * במקרה של חשש לבעיה כזאת, צוות התמיכה הטכנית יכולה לבדוק האם הגיעה תקשורת מהמחשב שלך לשרת.   * במקרה של חשש לבעיה כזאת, צוות התמיכה הטכנית יכולה לבדוק האם הגיעה תקשורת מהמחשב שלך לשרת.
   * במקרה של חשש לבעיות תקשורת ל- port 4178 בשרת:   * במקרה של חשש לבעיות תקשורת ל- port 4178 בשרת:
-    * ניתן לנסות לפתוח תקשורת ישירה לצורך בדיקה. נסה בדפדפן לגשת אל \\ http://​mathnet.math.technion.ac.il:​4178\\ וחפש את המילה !MathNet שאמורה להופיע.+    * ניתן לנסות לפתוח תקשורת ישירה לצורך בדיקה. נסה בדפדפן לגשת אל \\ http://​mathnet.technion.ac.il:​4178 \\ וחפש את המילה !MathNet שאמורה להופיע.
     * בדיקה זאת אינה אפשרית ב- Google Chrome מכיון שהתקשורת אינה תקשורת HTTP רגילה, אבל הבדיקה מצליחה ב- FireFox.     * בדיקה זאת אינה אפשרית ב- Google Chrome מכיון שהתקשורת אינה תקשורת HTTP רגילה, אבל הבדיקה מצליחה ב- FireFox.
     * אם המילה !MathNet לא מופיעה,​ יש לחפש במחשב את הגדרות חומת-האש.     * אם המילה !MathNet לא מופיעה,​ יש לחפש במחשב את הגדרות חומת-האש.
הכנת_המחשב_לקראת_העבודה_במתנט.txt · מועד השינוי האחרון: 2018/10/28 10:29 על ידי techdesk