כלים של משתמש

כלים של אתר


הכנת_המחשב_לקראת_העבודה_במתנט

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
הכנת_המחשב_לקראת_העבודה_במתנט [2018/03/18 11:41]
techdesk [קבצי JNLP והפעלתם] drop mention of FireFox 52 ESR, to old
הכנת_המחשב_לקראת_העבודה_במתנט [2018/10/28 10:29]
techdesk [בדוק שניתן להתקשר מהמחשב אל port 4178 בשרת המתנט]
שורה 124: שורה 124:
 ====בדוק שניתן להתקשר מהמחשב אל port 4178 בשרת המתנט==== ====בדוק שניתן להתקשר מהמחשב אל port 4178 בשרת המתנט====
   * במידה שלא ניתן לפתוח אף שאלה במערכת,​ אך נפתח חלון אפור שבו מתחיל תהליך הטעינה,​ יש חשש להפרעה של חומת-אש בדרך.   * במידה שלא ניתן לפתוח אף שאלה במערכת,​ אך נפתח חלון אפור שבו מתחיל תהליך הטעינה,​ יש חשש להפרעה של חומת-אש בדרך.
-  * ראשית ניתן להעזר בתוכנה שמופעלת בדף הבית לאחר ​הכניסה לקורס: +  * למשל, ​אינטרנט רימון חוסמת את הגישה ל port 4178 באופן ​קבוע, ופותח גישה למתנט ​בפורט זה למשתמשים שמבקשים זאת ​באןפן אישי מהתמיכה הטכנית שלהם
-      * במידה ​ו- Java יכולה לבצע תקשורת ​כנדרש, תופיע: "​Mathnet OK" על בסיס **רקע ירוק ​בהיר**: {{ :​mathnet_ok.png?​nolink&​400 |Image of a MathNet screen where the test applets shows '​MathNet OK' on a green background}}  +  במקרה של חשש ​לבעיה כזאתצוות התמיכה הטכנית יכולה לבדוק האם הגיעה תקשורת מהמחשב שלך לשרת.
-      * במידה ומופיע הודעה על **רקע צהוב**, אזי התקשורת הנדרשת נכשלה. +
-      * הודעות על **רקע אדום** מצביעות על בעיות רציניות עם גירסת ​ה- Java המותקנת. +
-      * פרטים נוספים יופיעו [[http://​mathnet.technion.ac.il/​~mathnet/​testVM/​1.html|בבודק המורחב]]+
   * במקרה של חשש לבעיות תקשורת ל- port 4178 בשרת:   * במקרה של חשש לבעיות תקשורת ל- port 4178 בשרת:
-    * ניתן לנסות לפתוח תקשורת ישירה לצורך בדיקה. נסה בדפדפן לגשת אל \\ http://​mathnet.math.technion.ac.il:​4178\\ וחפש את המילה !MathNet שאמורה להופיע.+    * ניתן לנסות לפתוח תקשורת ישירה לצורך בדיקה. נסה בדפדפן לגשת אל \\ http://​mathnet.technion.ac.il:​4178 \\ וחפש את המילה !MathNet שאמורה להופיע
 +    * בדיקה זאת אינה אפשרית ב- Google Chrome מכיון שהתקשורת אינה תקשורת HTTP רגילה, אבל הבדיקה מצליחה ב- FireFox.
     * אם המילה !MathNet לא מופיעה,​ יש לחפש במחשב את הגדרות חומת-האש.     * אם המילה !MathNet לא מופיעה,​ יש לחפש במחשב את הגדרות חומת-האש.
       * יש חומות-אש של מערכות הפעלה, ויש גם חומות-אש של תוכניות אנטי-וירוס וכדומה.       * יש חומות-אש של מערכות הפעלה, ויש גם חומות-אש של תוכניות אנטי-וירוס וכדומה.
שורה 143: שורה 141:
       * במקרה שסנן האתרים אכן אשם, ברר את האפשריות לשלוט במסנן האתרים,​ ופנה לספק לפי הצורך.       * במקרה שסנן האתרים אכן אשם, ברר את האפשריות לשלוט במסנן האתרים,​ ופנה לספק לפי הצורך.
     * במקרים נדירים ייתכן שספק האינטרנט מפעיל חומת-אש שתפריע לתקשורת עם המערכת. ​     * במקרים נדירים ייתכן שספק האינטרנט מפעיל חומת-אש שתפריע לתקשורת עם המערכת. ​
 +      * למשל אינטרנט רימון.
       * אם אותו מחשב מצליח לפתוח שאלות במתנט ממקום אחר או בחיבור אינטרנט אחר - ייתכן שהבעיה היא כזאת.       * אם אותו מחשב מצליח לפתוח שאלות במתנט ממקום אחר או בחיבור אינטרנט אחר - ייתכן שהבעיה היא כזאת.
       * פנה לצוות [[תקלות וקבלת עזרה מצוות התמיכה#​התמיכה הטכנית]] שינסו לעזור באיתור התקלה.       * פנה לצוות [[תקלות וקבלת עזרה מצוות התמיכה#​התמיכה הטכנית]] שינסו לעזור באיתור התקלה.
הכנת_המחשב_לקראת_העבודה_במתנט.txt · מועד השינוי האחרון: 2018/10/28 10:29 על ידי techdesk