כלים של משתמש

כלים של אתר


הכנת_המחשב_לקראת_העבודה_במתנט

דרישות המתנט מהמחשב שלך

  1. איפשור ה- Java במערכת ההפעלה או בדפדפן
 1. אישור פתיחת חלונות קופצים מהמתנט (הגדרות דפדפן או סרגלי כלים)

התקנת Java

 • מתנט מבוסס על השימוש ב- Java.
 • לרוב, Java איננו מותקן במחשב חדש על ידי היצרן.
 • הדפדפן Chrome הפסיק לתמוך בתוסף Java, ואין אפשרות להגיש תשובות למערכת מ- Chrome.
 • מחשבי Linux:
  • יש קשיים בשימוש ב- IcedTea plugin וב- OpenJDK
  • יש להתקין Oracle Java
  • ראה הוראות התקנה לסוג הלינוקס שלך.
 • מחשבי Macintosh:
  • עד לפני Mac OSX Lion באים עם Java מותקן מראש.
  • עבור Mac OS X Lion יש צורך להתקין ידנית. לינק לאתר אפל
  • עבור Mac OS X Leopard יש צורך לשדרג את גירסת ה- Java ולשנות הגררה כל ש- Java 6 תופעל.
 • Android:
 • iPad / iPhone:
  • אין ב- iOS תמיכה ב- Java, ולכן אין אפשרות להגיש תשובות במתנט דרך iOS.

קבצי JNLP והפעלתם

 • נכון להיום, MathNet פותחת שאלות בעזרת קבצי JNLP שנפתחים בעזרת Java Web Start.
 • בינתיים יש קישור משני לשימוש בדפדפנים שעדיין מאפשרים שימוש ב- java applet בתודך הדפדפן.
  • למה?
   • דפדפני Chrome הפסיקו מזמן לתמוך ב- Java Plugin וכל NPAPI plugin.
   • דפדפן Edge של מיקרוספט אינו תומך ב- Java Plugin
   • דפדפן FireFox הפסיק למתוך ב- Java Plugin וכל NPAPI plugin.
 • לכן, MathNet כיום מספק גישה לתרגילים בעזרת קבצי JNLP. קבצים אלו מתארים למחשב איך לפתוח את החומר בעזרת Java Web Start.
 • יש צורך להגדיר במחשב ו/או בדפדפן שיש לפתוח את הקבצים בעזרת JavaWS.exe (מערכות הפעלה חלונות) או javaws (מקינטוש ולינוקס)

בדיקה האם Java כבר מותקן ומעודכן

 • דפדפן שבו לא מותקן Java אינו מאפשר להריץ את התוכנה, ולכן הוא אינו מאפשר להגיש תשובות למערכת.
 • כל כ-3 חודשים יוצאת גרסה מעודכנת של Java
  • לפעמים יש עדכוני אבטחה תכופים יותר.
 • לא ניתן להפעיל תכנת רשת אם גרסאות ישנות של Java, אז חשוב לעדכן לפי הצורך.
 • היום, צריך לבדוק ש Java מותקן בכלים של מערכת ההפעלה.
  • יש לבדוק לפי הכלים המקובלים של מערכת ההפעלה ש- Java מותקן, ולבדוק שניתן למצוא את Java Web Start:
  • במערכת חלונות: חפש את JavaWS.exe
  • במערכות מקינטוש ולינוקס: חפש את javaws למשל בעזרת locate javaws
 • בעבר היה אפשר לבדוק ש Java מותקן בעזרת הדפדפן: כיום הבדיקה הזאת כבר לא עובדת
 • מומלץ שתהיה מותקנת גרסת העדכון החדשה ביותר מכיוון שהעדכונים של Java כוללים בדרך כלל גם תיקונים של פרצות אבטחה.

התקנה/שדרוג Java

 • אם Java אינו מותקן, או יש צורך לעדכן לגירסה חדשה יותר:
 • בדוק שההצלחה הצליחה לפי ההנחיות: בדיקה האם Java כבר מותקן.
 • במידה של תקלות בתהליך ההתקנה, מומלץ להעזר בדפי העזר באתר ההתקנה.
 • לפעמים, יש צורך להסיר מהמחשב את הגירסאות הישנות שהותקנו בעבר על מנת להצליח בהתקנה.

אישור פתיחת חלונות קופצים מהמתנט

 • השאלות נפתחות בחלונות קופצים (popup windows).
 • נסה לפתוח משימה במתנט. אם לא נפתח חלון קופץ לטעינת המשימה - יש לברר מה חוסם את פתיחת החלון הקופץ.
 • ייתכן והדפדפן שלך או אחד מסרגלי הכלים (הנוספים) חוסם פתיחת חלונות קופצים, וימנע את פתיחת התרגילים.
 • אופציה מועדפת: הגדר את האתר mathnet.technion.ac.il כאתר ממנו מותר לפתוח חלונות קופצים.

איפשור ה- Java

 • הגדרות ה- Java והדפדפן שולטים במצב ההפעלה של ה- Java דרך הדפדפן.
  • יש הגדרות לכך ב- Java Control Panel (או בהגדרות מערכת ההפעלה)
  • ייתכן ויש הגדרות כאלו בהגדרות הדפדפן (security או מקומות שונים)
  • ייתכן גם שתוכנת אנטי-וירוס יהיה לו גם הגדרות לנדון
 • במידה והגדרות אלו מונעות את הפעלת ה- Java בדפדפן באופן כללי, או מגבילות את זה לדפים מורשים:
  • ייתכן ויהיה מנגנון לאפשר את הפעלת Java לאתר mathnet.technion.ac.il (השרת).
   • למשל על ידי הכנסת האתר לרשימה של אתרים מורשים.
  • ייתכן ויהיה צורך לאפשר את הרצת Java דרך הדפדפן בזמן עבודתך במתנט.
 • ראה החלון הקופץ אינו מופיע למידע נוסף.

גישה ל- port 4178 בשרת

 • התקשורת בין תוכנת ה- Java (ה- applet) לשרת מתבצע מול port 4178 של השרת.
 • ייתכן שחומת-אש (firewall) במחשב שלך או בקווי התקשורת בין מחשבך לטכניון תחסום את התקשורת אל port 4178 במתנט.
 • חסימה שכזו תמנע ממך לעבוד במערכת.

בדוק שניתן להתקשר מהמחשב אל port 4178 בשרת המתנט

 • במידה שלא ניתן לפתוח אף שאלה במערכת, אך נפתח חלון אפור שבו מתחיל תהליך הטעינה, יש חשש להפרעה של חומת-אש בדרך.
 • למשל, אינטרנט רימון חוסמת את הגישה ל port 4178 באופן קבוע, ופותח גישה למתנט בפורט זה למשתמשים שמבקשים זאת באןפן אישי מהתמיכה הטכנית שלהם.
 • במקרה של חשש לבעיה כזאת, צוות התמיכה הטכנית יכולה לבדוק האם הגיעה תקשורת מהמחשב שלך לשרת.
 • במקרה של חשש לבעיות תקשורת ל- port 4178 בשרת:
  • ניתן לנסות לפתוח תקשורת ישירה לצורך בדיקה. נסה בדפדפן לגשת אל
   http://mathnet.technion.ac.il:4178
   וחפש את המילה !MathNet שאמורה להופיע.
  • בדיקה זאת אינה אפשרית ב- Google Chrome מכיון שהתקשורת אינה תקשורת HTTP רגילה, אבל הבדיקה מצליחה ב- FireFox.
  • אם המילה !MathNet לא מופיעה, יש לחפש במחשב את הגדרות חומת-האש.
   • יש חומות-אש של מערכות הפעלה, ויש גם חומות-אש של תוכניות אנטי-וירוס וכדומה.
   • הפסק זמנית את פעילות חומת-האש ונסה שוב.
   • אם מהלך זה מצליח, צריך לשנות את ההגדרות כדי לאפשר תקשורת כנדרש.
   • במידה והשינוי עוזר, יש להגדיר היתר בחומת-האש שיאפשר גישה ל- port 4178 בשרת mathnet.technion.ac.il ולנסות שוב.
   • חשוב למצוא פתרון שמאפשר את העבודה במתנט כאשר חומת-האש פעילה.
  • במידה וגם כאשר חומת-האש אינה מופעלת אינך רואה את המילה !MathNet אז יש לבדוק שאין תוכנת אבטחה אחרת במחשב או ברשת המקומית (למשל ב router הביתי) שחוסמת את התקשורת.
  • במידה ואתה מנוי למסנן אתרים - ייתכן שזה הגורם לבעית התקשורת.
   • אם אותו מחשב מצליח לפתוח שאלות במתנט ממקום אחר או בחיבור אינטרנט אחר - ייתכן שהבעיה היא כזאת.
   • פנה לצוות התמיכה הטכנית שינסו לעזור באיתור התקלה.
   • במקרה שסנן האתרים אכן אשם, ברר את האפשריות לשלוט במסנן האתרים, ופנה לספק לפי הצורך.
  • במקרים נדירים ייתכן שספק האינטרנט מפעיל חומת-אש שתפריע לתקשורת עם המערכת.
   • למשל אינטרנט רימון.
   • אם אותו מחשב מצליח לפתוח שאלות במתנט ממקום אחר או בחיבור אינטרנט אחר - ייתכן שהבעיה היא כזאת.
   • פנה לצוות התמיכה הטכנית שינסו לעזור באיתור התקלה.
   • במידה שנראה כי ספק האינטרנט אשם בחסימה פנה לשירות הלקוחות של ספק האינטרנט.
הכנת_המחשב_לקראת_העבודה_במתנט.txt · מועד השינוי האחרון: 2018/10/28 10:29 על ידי techdesk