כלים של משתמש

כלים של אתר


הגשה_ועמידה_במועדים

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגשה_ועמידה_במועדים [2011/11/04 09:43]
techdesk [אופן ההגשה] new section on schedule
הגשה_ועמידה_במועדים [2011/11/04 10:14] (הגרסה הנוכחית)
techdesk [לוז אקדמיים ומידע על לוז המתוכננת]
שורה 10: שורה 10:
       * ייתכן שקבוצות שמתקדמות יותר בחומר יצטרכו להמתין לשחרור משימה על נושא שכבר למדו.       * ייתכן שקבוצות שמתקדמות יותר בחומר יצטרכו להמתין לשחרור משימה על נושא שכבר למדו.
       * ייתכן שמשימה תשוחרר ימים בודדים לפני שנלמד בקבוצות מסוימות. ​       * ייתכן שמשימה תשוחרר ימים בודדים לפני שנלמד בקבוצות מסוימות. ​
-      * מועדי ההגשה מתחשבות בקבוצות שלומדות "​אחרון" על מנת שמרווח הזמן לביצוע המשימה יהיו סבירות+      * מועדי ההגשה מתחשבים בקבוצות שלומדות "​אחרונות" על מנת שמרווח הזמן לביצוע המשימה יהיה סביר. 
-  * המערכת מפרסמת שבוע מראש מידע על לו"​ז משימות (מועד שחרור ומועד אחרון להגשה) במידה ומוגדרת כבר במערכת.+  * המערכת מפרסמת שבוע מראש מידע על לו"​ז משימות (מועד שחרור ומועד אחרון להגשה) במידה ​ש-לו"ז זה מוגדר כבר במערכת.
     * בחלק מהקורסים,​ צוות ההוראה אינו מספק לו"​ז משוער למשימות עתידיות במתנט.     * בחלק מהקורסים,​ צוות ההוראה אינו מספק לו"​ז משוער למשימות עתידיות במתנט.
     * כמובן במקרים אלו, המערכת אינה יכולה לפרסם מידע על לו"​ז עתידי.     * כמובן במקרים אלו, המערכת אינה יכולה לפרסם מידע על לו"​ז עתידי.
הגשה_ועמידה_במועדים.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/11/04 10:14 על ידי techdesk