כלים של משתמש

כלים של אתר


הגשה_ועמידה_במועדים

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
הגשה_ועמידה_במועדים [2011/08/17 22:42]
techdesk [שימוש עצמי לאחר מועד ההגשה]
הגשה_ועמידה_במועדים [2011/11/04 09:43]
techdesk [אופן ההגשה] new section on schedule
שורה 3: שורה 3:
   * הגשת תרגילי הבית ושעורי ההכנה מתבצעת online באמצעות מערכת המתנט.   * הגשת תרגילי הבית ושעורי ההכנה מתבצעת online באמצעות מערכת המתנט.
   * לא ניתן להגיש תשובות בכתב או באמצעות דוא"​ל - לא לצוות הקורס ולא לצוות התמיכה.   * לא ניתן להגיש תשובות בכתב או באמצעות דוא"​ל - לא לצוות הקורס ולא לצוות התמיכה.
 +
 +=====לו"​ז אקדמיים ומידע על לו"​ז המתוכננת=====
 +
 +  * מועדי השחרור וההגשה נקבעים לפי הצרכים האקדמיים של הקורס.
 +    * מועדי השחרור לוקחים בחשבון את כלל הקורס.
 +      * ייתכן שקבוצות שמתקדמות יותר בחומר יצטרכו להמתין לשחרור משימה על נושא שכבר למדו.
 +      * ייתכן שמשימה תשוחרר ימים בודדים לפני שנלמד בקבוצות מסוימות. ​
 +      * מועדי ההגשה מתחשבות בקבוצות שלומדות "​אחרון"​ על מנת שמרווח הזמן לביצוע המשימה יהיו סבירות.
 +  * המערכת מפרסמת שבוע מראש מידע על לו"​ז משימות (מועד שחרור ומועד אחרון להגשה) במידה ומוגדרת כבר במערכת.
 +    * בחלק מהקורסים,​ צוות ההוראה אינו מספק לו"​ז משוער למשימות עתידיות במתנט.
 +    * כמובן במקרים אלו, המערכת אינה יכולה לפרסם מידע על לו"​ז עתידי.
 +    * הנתונים המתוכננים **אינם** סופיים,​ וניתנים לשינוי **בכל כיוון** לפי הצרכים האקדמיים. ​
 +  * בקשות לשינויים בלו"​ז:​
 +    - צוות הקורס (מרצה ומתרגל אחראי) אחראים לתיאום לו"​ז בהתאם להתקדמות הלימודים בפועל.
 +      * הם עוקבים על התקדמות הקורס באופן שוטף, ומשנים את לו"​ז המשימות במתנט בהתאם.
 +      * **רק הם** מוסמכים להורות על שינוי בלו"​ז המשימות במתנט.
 +    - אין טעם לפנות לצוות המתנט בנושא לוחות הזמנים! ​
  
 =====מועדי הגשה ועמידה בזמנים===== =====מועדי הגשה ועמידה בזמנים=====
הגשה_ועמידה_במועדים.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/11/04 10:14 על ידי techdesk