כלים של משתמש

כלים של אתר


הגשה_ועמידה_במועדים

אופן ההגשה

 • הגשת תרגילי הבית ושעורי ההכנה מתבצעת online באמצעות מערכת המתנט.
 • לא ניתן להגיש תשובות בכתב או באמצעות דוא“ל - לא לצוות הקורס ולא לצוות התמיכה.

לו"ז אקדמיים ומידע על לו"ז המתוכננת

 • מועדי השחרור וההגשה נקבעים לפי הצרכים האקדמיים של הקורס.
  • מועדי השחרור לוקחים בחשבון את כלל הקורס.
   • ייתכן שקבוצות שמתקדמות יותר בחומר יצטרכו להמתין לשחרור משימה על נושא שכבר למדו.
   • ייתכן שמשימה תשוחרר ימים בודדים לפני שנלמד בקבוצות מסוימות.
   • מועדי ההגשה מתחשבים בקבוצות שלומדות “אחרונות” על מנת שמרווח הזמן לביצוע המשימה יהיה סביר.
 • המערכת מפרסמת שבוע מראש מידע על לו”ז משימות (מועד שחרור ומועד אחרון להגשה) במידה ש-לו“ז זה מוגדר כבר במערכת.
  • בחלק מהקורסים, צוות ההוראה אינו מספק לו”ז משוער למשימות עתידיות במתנט.
  • כמובן במקרים אלו, המערכת אינה יכולה לפרסם מידע על לו“ז עתידי.
  • הנתונים המתוכננים אינם סופיים, וניתנים לשינוי בכל כיוון לפי הצרכים האקדמיים.
 • בקשות לשינויים בלו”ז:
  1. צוות הקורס (מרצה ומתרגל אחראי) אחראים לתיאום לו“ז בהתאם להתקדמות הלימודים בפועל.
   • הם עוקבים על התקדמות הקורס באופן שוטף, ומשנים את לו”ז המשימות במתנט בהתאם.
   • רק הם מוסמכים להורות על שינוי בלו“ז המשימות במתנט.
  2. אין טעם לפנות לצוות המתנט בנושא לוחות הזמנים!

מועדי הגשה ועמידה בזמנים

 • לכל משימה יש מועד הגשה (תאריך וזמן מדויקים).
 • יש להגיש את כל התרגילים לפני מועד ההגשה.
 • במערכת ממוחשבת אין הקלות בנושא לוחות הזמנים.
 • צוות הקורס וצוות התמיכה אינם רשאים לתת הארכות זמן פרטניות מלבד במקרים המיוחדים המפורטים במדיניות הקורס (בעיקר שירות מילואים).
 • בקשות אחרות להארכות זמן, בניגוד למדיניות הקורס, יענו בשלילה, מלבד מקרים חריגים ביותר (כגון אשפוז בבית חולים).
 • אופן הטיפול בסטודנטים שנרשמו באיחור לקורס נקבע על פי החלטה של הצוות האקדמי (קרי המרצה האחראי) של הקורס.
  • לפעמים, לא ניתנת כל הקלה לנרשמים באיחור.
  • לפעמים, נקבע כלל שינתן מספר קבוע של ימים להשלים את כל המשימות הישנות.
   • במקרה זה, תוכנה מיוחדת תיתן הארכות זמן באופן אוטומטי תוך 24 שעות מאיתחול חשבון הסטודנט (כולל הגדרת דוא”ל בחשבון).
  • בכל מקרה, הכתובת לפניות בנושא זה היא המתרגל האחראי של הקורס.

בעיות בגישה למערכת

 • מערכת המתנט עובדת כל הזמן כמעט, אך הגישה אליה תלויה במערכת התקשורת הראשית של הטכניון, וספקי התקשורת השונים.
 • אין לצוות המתנט יכולת שליטה בבעיות תקשורת מסוגים שונים. אי לכך, קבענו נוהל טיפול לתלונות על הפרעות גישה למערכת.
  • במקרים בהם יהיו הפסקות יזומות וארוכות של תקשורת המחשבים של הטכניון:
   • תאריכי ההגשה יעודכנו מראש בהתאם.
  • במקרים בהם יהיו הפרעות תקשורת ארוכות של התקשורת בין הטכניון והאינטרנט הכללי, או של התקשורת הפנים-טכניונית בכלל:
   • תאריכי ההגשה יעודכנו בהתאם, גם למפרע.
  • לא ינתנו הארכות זמן פרטניות בעקבות תקלות תקשורת מקומיות (בבית, בעבודה, או אפילו במבנים בודדים בקמפוס).
   • במקרים כאלו חובה על הסטודנט למצוא מקום ממנו יוכל להשלים את המטלות שלו לפני מועד ההגשה.
  • במקרים של תקלות ממושכות במערכת שלנו - ינתנו הארכות זמן לפי הצורך.
 • על בעיות גישה שנמשכות יותר מרבע שעה יש לדווח לצוות התמיכה הטכנית.
 • אם לאחר פניה על בעיות גישה, יתברר שזו היתה בעיה פרטית או מקומית - הסטודנט לא יזכה בזמן נוסף.

לכן, מומלץ ביותר להגיש מטלות לפני מועדי ההגשה, ולשמור מרווח בטחון למקרים שתקלה מקומית תחייב אותך למצוא גישה חילופית לאינטרנט.

למידה תוך כדי שיפור הציונים

 • לרוב שאלות תרגילי הבית מוקצבים 4 ניסיונות (לתרגילים מסוימים נקבע מספר אחר של ניסיונות).
 • לרוב שאלות בשיעורי התירגול מוקצבים 6 ניסיונות (לתרגילים מסוימים נקבע מספר אחר של ניסיונות).
 • בקורסים מסוימים בוחרים לשנות את ברירת המחדל של מספר הנסיונות מערכים אלו לערכים שונים.
 • הציון נקבע על פי הניסיון הטוב ביותר.
 • הנסיונות ניתנים כדי לאפשר לכם ללמוד מהטעויות - לתקן ולשפר ציון, אך מספרם מוגבל כדי שהציון ישקף את ההישגים בצורה הוגנת.
 • בשיעורי ההכנה אין מגבלה על מספר הנסיונות, אך חובה להתחיל מחדש אחרי שנצברו 4 טעויות.

שימוש עצמי לאחר מועד ההגשה

 • אנו מאמינים שיש תועלת רבה בתיקון טעויות והמשך הלמידה, גם לאחר שאזלו הנסיונות.
 • לכן כעבור 24 שעות ממועד ההגשה (בד“כ, לפעמים יותר מסיבות שונות) ניתן לחזור ולעבוד על השאלות במערכת ללא הגבלת מספר הנסיונות, אך ללא יכולת לשפר את הציון הנשמר במערכת.
 • מכיון שהמערכת תתן לך משוב מלא וציון (אף שאיננו נרשם) על התשובה שהגשת, תוכל לנצל את המתנט כדי לשפר את הבנתך בחומר.
 • האפשרות הזאת קיימת גם לקראת המבחנים בסוף הסמסטר (לרבות מועדי ב').

פתרון לפני הגישה למערכת

 • חלק ניכר משאלות שיעורי הבית במערכת דורשות ניתוח מדויק וזמן מה בחישוב התשובות.
 • מן הראוי לפתור שאלות כאלו בצורה כתובה ומדויקת, ורק אז לגשת למערכת להזנת התשובות.
 • לשם כך, אנו ממליצים להדפיס (ראה סעיף הדפסה) את גיליון התרגילים, ואז לפתור את התרגילים בניחותא על פי הגיליון המודפס.
  • כך תמנעו מלהגיש תשובות בצורה חפוזה ולבזבז את הנסיונות העומדים לרשותכם.
  • כך גם תמנעו מבעיות תקשורת ובעיות אחרות שעלולות לעלות בעקבות השארת שאלה פתוחה במחשב לזמן ממושך.
הגשה_ועמידה_במועדים.txt · מועד השינוי האחרון: 2011/11/04 10:14 על ידי techdesk