כלים של משתמש

כלים של אתר


בעיות_בהצגת_השאלות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
בעיות_בהצגת_השאלות [2014/09/18 11:51]
techdesk [אי אפשר לראות חלק מהחלון]
בעיות_בהצגת_השאלות [2016/11/15 15:00] (הגרסה הנוכחית)
techdesk [אי אפשר לראות חלק מהחלון]
שורה 20: שורה 20:
     * כאשר הדף של השאלה נטען במצב מוקטן, הדפדפן לא יקצה ל- Java את הרוחב הנדרש, ולכן הצד הימני של השאלות,​ וכן תחילת השורה "כל הזכויות שמורות"​ שמופיע מעל לחצן "​המשך"​ **יהיו חסרים**.     * כאשר הדף של השאלה נטען במצב מוקטן, הדפדפן לא יקצה ל- Java את הרוחב הנדרש, ולכן הצד הימני של השאלות,​ וכן תחילת השורה "כל הזכויות שמורות"​ שמופיע מעל לחצן "​המשך"​ **יהיו חסרים**.
       * דוגמה (שים לב לחסר בצד ימין כסימן לבעיה):​       * דוגמה (שים לב לחסר בצד ימין כסימן לבעיה):​
-      * {{ :​appletscaleddown_raw.png?​nolink&​300 |}}+      * {{ :​appletscaleddown_raw.png?​nolink&​300 |Image of MathNet applet when loaded scaled down and text missing on the right}}
     * כאשר הדף של השאלה נטען במצב מוגדל, הדפדפן יקצה ל- Java רוחב נוסף מעבר לנדרש. כתוצאה מכך, השאלות יבלטו ימינה מעבר לאזור שבו כפתורי "​המשך",​ "​עזרה",​ וכו'​.     * כאשר הדף של השאלה נטען במצב מוגדל, הדפדפן יקצה ל- Java רוחב נוסף מעבר לנדרש. כתוצאה מכך, השאלות יבלטו ימינה מעבר לאזור שבו כפתורי "​המשך",​ "​עזרה",​ וכו'​.
       * דוגמה (שים לב לריבוע הריק בפינה שימנית התחתונה כסימן לבעיה):​       * דוגמה (שים לב לריבוע הריק בפינה שימנית התחתונה כסימן לבעיה):​
-      * {{ :​appletscaledup_raw.png?​nolink&​300 |}}+      * {{ :​appletscaledup_raw.png?​nolink&​300 |Image of MathNet applet when loaded scaled up and with excess space on the right side}}
     * **תיקון הבעיה**:​     * **תיקון הבעיה**:​
       * יש להחזיר את הדף ממנו טוענים את השאלות לגודל הרגיל (100%) על ידי שימוש בתפריטי הדפדפן **לפני** טעינת השאלות.       * יש להחזיר את הדף ממנו טוענים את השאלות לגודל הרגיל (100%) על ידי שימוש בתפריטי הדפדפן **לפני** טעינת השאלות.
בעיות_בהצגת_השאלות.txt · מועד השינוי האחרון: 2016/11/15 15:00 על ידי techdesk