כלים של משתמש

כלים של אתר


בעיות_בהצגת_השאלות

בעיות בהצגת השאלות

אי אפשר לראות חלק מהחלון

  • רקע:
    • התוכנה להצגת השאלות והגשת התשובות משתמש, בגודל קבוע:
      • רוחב: 740 פיקסלים
      • גובה: 540 פיקסלים
    • המערכת מאפשר לשנות את הגובה בלבד של התוכנה, אך לא כל הדפדפנים תומכים בכך.
    • במקרה שהשאלה דורש, גובה גדולה יותר מהמסך, התוכנה מכניסה פס גלילה (scroll bar) לצד ימין שלה.
    • גודל החלון הקופץ:
      • גודל של החלון שבו נטענות השאלות נקבע כדי שהתוכן יוצג ללא צורך בפסי גלילה (scroll bars) של הדפדפן.
      • עקב הרצון לתמוך במסכים קטנים (net-books, smart phones) יש אפשרות לשנות את גודל החלון של הדפדפן.
      • כאשר גודל החלון בדפדפן קטן מהגודל שהתוכנה צריכה, אמורים להופיע באופן אוטומטי פסי גלילה של הדפדפן, שיאפשרו להזיז את תוכן החלון ובכך לאפשר לראות את כולה (אך לא זמנית).
  • הגדלה/הקטנה על ידי הדפדפן, משבשת את הצגת התוכנה:
    • דפדפנים כיום מאפשרים הגדלה/הקטנה (zoom) של הדפים (לא רק לגבי גודל האותיות).
    • אין תמיכה בהגדלה/הקטנה כזאת ב- Java.
    • לכן, הגדלה והקטנה כזאת משבשת את השימוש בתוכנה להצגת השאלות והזנת התשובות.
    • כאשר הדף של השאלה נטען במצב מוקטן, הדפדפן לא יקצה ל- Java את הרוחב הנדרש, ולכן הצד הימני של השאלות, וכן תחילת השורה “כל הזכויות שמורות” שמופיע מעל לחצן “המשך” יהיו חסרים.
      • דוגמה (שים לב לחסר בצד ימין כסימן לבעיה):
      • Image of MathNet applet when loaded scaled down and text missing on the right
    • כאשר הדף של השאלה נטען במצב מוגדל, הדפדפן יקצה ל- Java רוחב נוסף מעבר לנדרש. כתוצאה מכך, השאלות יבלטו ימינה מעבר לאזור שבו כפתורי “המשך”, “עזרה”, וכו'.
      • דוגמה (שים לב לריבוע הריק בפינה שימנית התחתונה כסימן לבעיה):
      • Image of MathNet applet when loaded scaled up and with excess space on the right side
    • תיקון הבעיה:
      • יש להחזיר את הדף ממנו טוענים את השאלות לגודל הרגיל (100%) על ידי שימוש בתפריטי הדפדפן לפני טעינת השאלות.
        • ברוב בדפדפנים ניתן ללחוץ על Control-0 (ספרה אפס יחד עם המקש Control) על מנת להחזיר את המצב הרגיל (ללא כל הגדלה או הקטנה).
      • דווח לנו שלפעמים שבמערכת ההפעלה מוגדלת ZOOM באופן כללי. במקרים אלה, לפחות ב FireFox יש צורך לאזן את ה-ZOOM של מערכת ההפעלה בערך ה- ZOOM של FireFox. למשל כאשר מערכת ההפעלה מגדילה ל- 125%, ו- FireFox מקטינה ל- 80% יהיה איזון.
      • לצערינו, אין כיום אפשרות למנוע את ההגדלה/הקטנה על ידי דף ה- HTML.
        • לכן הטיפול היא רק בצד המשתמש.

חסרים פרמטרים או חלק מהם בשאלה

  • צוות התכנות חייב לקבוע מקום בתוך השאלה בו יופיעו פרמטרים שמשתנים מסטודנט לסטודנט.
  • לצערינו, לפעמים הדבר נעשה בצורה לא מושלמת - ואין מספיק מקום לכל הפרמטר (בד“כ חסר ברוחב).
  • לעיתים רחוקות, עקב תקלות חמורות, יופיע “זבל” (למשל “error” או סימנים מוזרים) במקום שצריך להופיע פרמטר.
  • אנא דווחו לצוות תמיכה טכנית על בעיות כאלו.
  • במקרה של חוסר הופעת הפרמטרים במחשב מסוים דרך קבע, אנו ממליצים:
    1. לנסות דפדפן אחר על אותו מחשב.
    2. לעדכן את גירסת ה- Java במחשב. ראה: התקנה/שדרוג Java

טקסט השאלה משובש

  • אנא נסו לטעון במחשב אחר, ע”מ לבדוק שהבעיה בשאלה ולא במחשב.
  • אנא דווחו לצוות תמיכה טכנית על בעיות כאלו.

טעויות איות, ניסוח

  • על אף המאמץ למנוע טעויות, לפעמים מופיעות טעויות איות.
  • אנא דווחו לצוות תמיכה טכנית על טעויות איות.
  • בנושאי ניסוח, יש להפנות הערות והצעות לשיפור לצוות תמיכה מתמטית (ולא לתמיכה הטכנית).
בעיות_בהצגת_השאלות.txt · מועד השינוי האחרון: 2016/11/15 15:00 על ידי techdesk