כלים של משתמש

כלים של אתר


אין_באפשרותי_לשלוח_תשובות

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


דברים המונעים הגשת תשובות למערכת

סיסמה התחלתית שלא שונתה

 • אין אפשרות להגיש תשובות לתרגילי הבית ושיעורי תרגול כל עוד הסיסמה לא שונתה (עדיין זהה לתעודת הזהות).

ניצול כל הנסיונות

 • בטעינת שאלה שבה סיימת את כל הנסיונות המותרים תופיע ההודעה:
  • You have used all your trials כמו שמופיע בתמונה: Image of MathNet announcement that all trials used
 • כמו כן, לאחר שחרור ההודעה - לא יופיע כפתור לשליחת התשובות, כמו שמודגש בהבדל בסרגלי הכפתורים למטה: Image of MathNet applet toolbar with and without the submit icon
 • לאחר שליחת ההגשה האחרונה, התוכנה לא תאפשר הגשת תשובה נוספת, אלא תחייב לעבור לשאלה הבאה (כפתור Next) או לסגור את החלון (כפתור Quit)
 • אין פתרון שיאפשר הגשה נוספת על מנת לשפר את הציון.
 • ניתן להמשיך להשתמש בשאלה רק לאחר מועד ההגשה האחרון וחילוף זמן ההמתנה.

נעילת גליון זמנית לאחר מועד ההגשה

 • לאחר מועד ההגשה, המשימות נעולות לפרק זמן מסוים לפני שמתאפשר שימוש חופשי בשאלות.
  • באופן כללי, הנעילה היא למשך 24 שעות ממועד ההגשה.
  • עקב אילוצים שונים, תתכן נעילה לתקופה ממושכת יותר.
  • במקרים כאלה נהוג לפרסם הודעה על סיום תקופת הנעילה מתחת למועד ההגשה של המשימה.
 • במקרים בהם זו הסיבה לחוסר אפשרות להגיש תשובות תופיע הודעה לאחר טעינת השאלה.
 • הפתרון: המתן למועד המתאים לשימוש חוזר שלא על מנת לשפר את הציון.
 • מקרה זה תקף גם אם טענת את השאלה לקראת מועד ההגשה האחרון וניסית להגיש תשובה אחרי חלוף המועד האחרון.

בעיות תקשורת

 • ייתכן שקו התקשורת לשרת ינתק זמן מה לאחר טעינת השאלה, במידה ונשאר לא פעיל.
 • במקרים אלה - התוכנה לא תגיב לאחר נסיון הגשה.
 • אם התשובה תגיע לשרת, הנסיון יחשב במנין ההגשות, גם אם המשוב על ההגשה לא יגיע חזרה אליך.
 • התוכנה מנסה להתגבר על בעוית כאלה ולחדש את התקשורת עם השרת, לפי הצורך.
אין_באפשרותי_לשלוח_תשובות.1479214732.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2016/11/15 14:58 על ידי techdesk