כלים של משתמש

כלים של אתר


אין_באפשרותי_לשלוח_תשובות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
אין_באפשרותי_לשלוח_תשובות [2016/11/15 14:57]
techdesk [סיסמה התחלתית שלא שונתה]
אין_באפשרותי_לשלוח_תשובות [2016/11/15 14:59]
techdesk [נעילת גליון זמנית לאחר מועד ההגשה]
שורה 17: שורה 17:
 ====ניצול כל הנסיונות==== ====ניצול כל הנסיונות====
   * בטעינת שאלה שבה סיימת את כל הנסיונות המותרים תופיע ההודעה:​   * בטעינת שאלה שבה סיימת את כל הנסיונות המותרים תופיע ההודעה:​
-    * You have used all your trials כמו שמופיע בתמונה:​ {{ :​used_all_trials.png?​nolink&​200 |}} +    * You have used all your trials כמו שמופיע בתמונה:​ {{ :​used_all_trials.png?​nolink&​200 |Image of MathNet announcement that all trials used}} 
-  * כמו כן, לאחר שחרור ההודעה - לא יופיע כפתור לשליחת התשובות,​ כמו שמודגש בהבדל בסרגלי הכפתורים למטה: {{ :​compare_submit_button.png?​nolink&​400 |}}+  * כמו כן, לאחר שחרור ההודעה - לא יופיע כפתור לשליחת התשובות,​ כמו שמודגש בהבדל בסרגלי הכפתורים למטה: {{ :​compare_submit_button.png?​nolink&​400 |Image of MathNet applet toolbar with and without the submit icon}}
   * לאחר שליחת ההגשה האחרונה,​ התוכנה לא תאפשר הגשת תשובה נוספת, אלא תחייב לעבור לשאלה הבאה (כפתור Next) או לסגור את החלון (כפתור Quit)   * לאחר שליחת ההגשה האחרונה,​ התוכנה לא תאפשר הגשת תשובה נוספת, אלא תחייב לעבור לשאלה הבאה (כפתור Next) או לסגור את החלון (כפתור Quit)
   * **אין פתרון** שיאפשר הגשה נוספת על מנת לשפר את הציון.   * **אין פתרון** שיאפשר הגשה נוספת על מנת לשפר את הציון.
שורה 30: שורה 30:
     * עקב אילוצים שונים, תתכן נעילה לתקופה ממושכת יותר. ​     * עקב אילוצים שונים, תתכן נעילה לתקופה ממושכת יותר. ​
     * במקרים כאלה נהוג לפרסם הודעה על סיום תקופת הנעילה מתחת למועד ההגשה של המשימה.     * במקרים כאלה נהוג לפרסם הודעה על סיום תקופת הנעילה מתחת למועד ההגשה של המשימה.
-  * במקרים בהם זו הסיבה לחוסר אפשרות להגיש תשובות תופיע הודעה {{ :​deadline_recently_passed.png?​nolink&​300 |}}  לאחר טעינת השאלה. ​+  * במקרים בהם זו הסיבה לחוסר אפשרות להגיש תשובות תופיע הודעה {{ :​deadline_recently_passed.png?​nolink&​300 |Image of MathNet announcement that the deadline recently passed and that the question can not be submitted now}}  לאחר טעינת השאלה. ​
   * **הפתרון**:​ המתן למועד המתאים לשימוש חוזר שלא על מנת לשפר את הציון.   * **הפתרון**:​ המתן למועד המתאים לשימוש חוזר שלא על מנת לשפר את הציון.
   * מקרה זה תקף **גם** אם טענת את השאלה **לקראת** מועד ההגשה האחרון וניסית להגיש תשובה **אחרי** חלוף המועד האחרון.   * מקרה זה תקף **גם** אם טענת את השאלה **לקראת** מועד ההגשה האחרון וניסית להגיש תשובה **אחרי** חלוף המועד האחרון.
אין_באפשרותי_לשלוח_תשובות.txt · מועד השינוי האחרון: 2016/11/15 14:59 על ידי techdesk