כלים של משתמש

כלים של אתר


אין_באפשרותי_לשלוח_תשובות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
אין_באפשרותי_לשלוח_תשובות [2016/11/15 14:57]
techdesk [סיסמה התחלתית שלא שונתה]
אין_באפשרותי_לשלוח_תשובות [2016/11/15 14:58]
techdesk [ניצול כל הנסיונות]
שורה 17: שורה 17:
 ====ניצול כל הנסיונות==== ====ניצול כל הנסיונות====
   * בטעינת שאלה שבה סיימת את כל הנסיונות המותרים תופיע ההודעה:​   * בטעינת שאלה שבה סיימת את כל הנסיונות המותרים תופיע ההודעה:​
-    * You have used all your trials כמו שמופיע בתמונה:​ {{ :​used_all_trials.png?​nolink&​200 |}} +    * You have used all your trials כמו שמופיע בתמונה:​ {{ :​used_all_trials.png?​nolink&​200 |Image of MathNet announcement that all trials used}} 
-  * כמו כן, לאחר שחרור ההודעה - לא יופיע כפתור לשליחת התשובות,​ כמו שמודגש בהבדל בסרגלי הכפתורים למטה: {{ :​compare_submit_button.png?​nolink&​400 |}}+  * כמו כן, לאחר שחרור ההודעה - לא יופיע כפתור לשליחת התשובות,​ כמו שמודגש בהבדל בסרגלי הכפתורים למטה: {{ :​compare_submit_button.png?​nolink&​400 |Image of MathNet applet toolbar with and without the submit icon}}
   * לאחר שליחת ההגשה האחרונה,​ התוכנה לא תאפשר הגשת תשובה נוספת, אלא תחייב לעבור לשאלה הבאה (כפתור Next) או לסגור את החלון (כפתור Quit)   * לאחר שליחת ההגשה האחרונה,​ התוכנה לא תאפשר הגשת תשובה נוספת, אלא תחייב לעבור לשאלה הבאה (כפתור Next) או לסגור את החלון (כפתור Quit)
   * **אין פתרון** שיאפשר הגשה נוספת על מנת לשפר את הציון.   * **אין פתרון** שיאפשר הגשה נוספת על מנת לשפר את הציון.
אין_באפשרותי_לשלוח_תשובות.txt · מועד השינוי האחרון: 2016/11/15 14:59 על ידי techdesk