כלים של משתמש

כלים של אתר


אין_באפשרותי_לשלוח_תשובות

דברים המונעים הגשת תשובות למערכת

סיסמה התחלתית שלא שונתה

 • אין אפשרות להגיש תשובות לתרגילי הבית ושיעורי תרגול כל עוד הסיסמה לא שונתה (עדיין זהה לתעודת הזהות).

ניצול כל הנסיונות

 • בטעינת שאלה שבה סיימת את כל הנסיונות המותרים תופיע ההודעה:
  • You have used all your trials כמו שמופיע בתמונה: Image of MathNet announcement that all trials used
 • כמו כן, לאחר שחרור ההודעה - לא יופיע כפתור לשליחת התשובות, כמו שמודגש בהבדל בסרגלי הכפתורים למטה: Image of MathNet applet toolbar with and without the submit icon
 • לאחר שליחת ההגשה האחרונה, התוכנה לא תאפשר הגשת תשובה נוספת, אלא תחייב לעבור לשאלה הבאה (כפתור Next) או לסגור את החלון (כפתור Quit)
 • אין פתרון שיאפשר הגשה נוספת על מנת לשפר את הציון.
 • ניתן להמשיך להשתמש בשאלה רק לאחר מועד ההגשה האחרון וחילוף זמן ההמתנה.

נעילת גליון זמנית לאחר מועד ההגשה

 • לאחר מועד ההגשה, המשימות נעולות לפרק זמן מסוים לפני שמתאפשר שימוש חופשי בשאלות.
  • באופן כללי, הנעילה היא למשך 24 שעות ממועד ההגשה.
  • עקב אילוצים שונים, תתכן נעילה לתקופה ממושכת יותר.
  • במקרים כאלה נהוג לפרסם הודעה על סיום תקופת הנעילה מתחת למועד ההגשה של המשימה.
 • במקרים בהם זו הסיבה לחוסר אפשרות להגיש תשובות תופיע הודעה Image of MathNet announcement that the deadline recently passed and that the question can not be submitted now לאחר טעינת השאלה.
 • הפתרון: המתן למועד המתאים לשימוש חוזר שלא על מנת לשפר את הציון.
 • מקרה זה תקף גם אם טענת את השאלה לקראת מועד ההגשה האחרון וניסית להגיש תשובה אחרי חלוף המועד האחרון.

בעיות תקשורת

 • ייתכן שקו התקשורת לשרת ינתק זמן מה לאחר טעינת השאלה, במידה ונשאר לא פעיל.
 • במקרים אלה - התוכנה לא תגיב לאחר נסיון הגשה.
 • אם התשובה תגיע לשרת, הנסיון יחשב במנין ההגשות, גם אם המשוב על ההגשה לא יגיע חזרה אליך.
 • התוכנה מנסה להתגבר על בעוית כאלה ולחדש את התקשורת עם השרת, לפי הצורך.
אין_באפשרותי_לשלוח_תשובות.txt · מועד השינוי האחרון: 2016/11/15 14:59 על ידי techdesk