כלים של משתמש

כלים של אתר


אודות_המערכת

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
אודות_המערכת [2012/10/10 11:12]
techdesk [שיעורי הכנה]
אודות_המערכת [2016/11/15 15:08]
techdesk [האנשים מאחורי מתנט]
שורה 63: שורה 63:
   * בקורסי החדו"​א ומד"​ר קיימים מערכי שיעורי הכנה.   * בקורסי החדו"​א ומד"​ר קיימים מערכי שיעורי הכנה.
   * לא כל נושאי הקורס מכוסים,​ וכן יש נושאים להם מוקדשים מספר שיעורי הכנה.   * לא כל נושאי הקורס מכוסים,​ וכן יש נושאים להם מוקדשים מספר שיעורי הכנה.
-  * כתוצאה מכך, אין תדירות קבועה של הופעת שיעורים ​או מועדי הגשה. +  * בקורסי המד"​ר השיעורים תוכננו כך שכל שבוע יפתחו 2-3 שיעורי ​הכנה. 
 +  * אך, בקורסי החדו"​א ​אין תדירות קבועה של הופעת ​השיעורים. השיעורים ​משוחררים כך שניתן לבצע אותם בשלב המתאים בהתקדמות ​הלימודים בקורס.
 ====מטרת שיעורי ההכנה==== ====מטרת שיעורי ההכנה====
  
שורה 124: שורה 124:
   * כתיבת תרגילי הבית בחדו"​א 2: ד"ר לידיה פרס-הרי   * כתיבת תרגילי הבית בחדו"​א 2: ד"ר לידיה פרס-הרי
   * כתיבת שיעורי התירגול בחדו"​א 2: ד"ר לידיה פרס-הרי ​   * כתיבת שיעורי התירגול בחדו"​א 2: ד"ר לידיה פרס-הרי ​
 +  * כתיבת תרגילי הבית ושיעורי הכנה לקורסי המד"​ר:​ ד"ר לידיה פרס-הרי ​
   * פיתוח וניהול המערכת:​   * פיתוח וניהול המערכת:​
     * נדב סמט 2000-2001 (תכנת את כל המערכת הראשונית)     * נדב סמט 2000-2001 (תכנת את כל המערכת הראשונית)
אודות_המערכת.txt · מועד השינוי האחרון: 2016/11/15 15:08 על ידי techdesk