כלים של משתמש

כלים של אתר


אודות_המערכת

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
אודות_המערכת [2012/10/10 11:12]
techdesk [שיעורי הכנה]
אודות_המערכת [2012/10/10 11:17]
techdesk [שיעורי הכנה]
שורה 63: שורה 63:
   * בקורסי החדו"​א ומד"​ר קיימים מערכי שיעורי הכנה.   * בקורסי החדו"​א ומד"​ר קיימים מערכי שיעורי הכנה.
   * לא כל נושאי הקורס מכוסים,​ וכן יש נושאים להם מוקדשים מספר שיעורי הכנה.   * לא כל נושאי הקורס מכוסים,​ וכן יש נושאים להם מוקדשים מספר שיעורי הכנה.
-  * כתוצאה מכך, אין תדירות קבועה של הופעת שיעורים ​או מועדי הגשה. +  * בקורסי המד"​ר השיעורים תוכננו כך שכל שבוע יפתחו 2-3 שיעורי ​הכנה. 
 +  * אך, בקורסי החדו"​א ​אין תדירות קבועה של הופעת ​השיעורים. השיעורים ​משוחררים כך שניתן לבצע אותם בשלב המתאים בהתקדמות ​הלימודים בקורס.
 ====מטרת שיעורי ההכנה==== ====מטרת שיעורי ההכנה====
  
אודות_המערכת.txt · מועד השינוי האחרון: 2016/11/15 15:08 על ידי techdesk