כלים של משתמש

כלים של אתר


אודות_המערכת

הסבר כללי על המתנט

מערכת המתנט היא מערכת לימוד אינטרנטית, שפותחה בפקולטה למתמטיקה בטכניון.

המערכת משמשת את כל הסטודנטים בטכניון, הלומדים את מקצועות החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי והאלגברה הלינארית, ככלי להגשת תרגילי בית. ההגשה מתבצעת דרך האינטרנט.

המערכת היא בעיקר סביבה להגשת ובדיקת משימות מקוונות, המשמשת ככלי לימוד מרכזי בקורסים. במקביל, ברוב הקורסים ישנם גם תרגילי בית כתובים.

תרגילים כתובים לעומת תרגילים מקוונים

לתרגילי הבית הכתובים ישנם מספר יתרונות וחסרונות:

 • יתרון מרכזי בהגשות כתובות הוא האפשרות להתיחס לדרכי העבודה המפורטות בפתרון, וכן לצורת ההבעה המתמטית של העבודה.
 • מרכיבים אלו הם חשובים במבחנים ובפיתוח צורת כתיבה מתמטית מדויקת, דבר חשוב בעבודה העתידית.
 • אילוצי תקציב אינם מאפשרים בדיקה מהירה, מקיפה, ואמינה של התרגילים הכתובים.
 • לרוב, עקב המגבלות, אין התיחסות רצינית לדרכי הפתרון ולכתיבה המדעית.
 • המשוב על התרגילים הכתובים מוגבל בכמות ובאיכות בגלל אילוצי תקציב, ומגיע באיחור רב ממועד הגשת העבודה.
 • במציאות הקיימת של בדיקת הגשות כתובות ישנם הבדלים באיכות הבדיקה, במשוב, ובקביעת ציונים מבודק לבודק.

יתרונות של מערכת ממוחשבת:

 • מהירות המשוב: קבלת משוב מידי מהמערכת.
 • נסיונות חוזרים לצורך התנסות לימודית: המערכת מתירה מספר מוגבל של הגשות של כל שאלה על מנת לאפשר לסטודנטים ללמוד תוך תיקון טעויותיהם.
 • אמינות: אותן תוכנות בודקות את כל ההגשות לפי כללים חד-משמעיים.
 • משימות אישיות: עבודות הבית הן אישיות (לרוב התרגילים אינם זהים לכל הסטודנטים אלא רק דומים), כך שלאחר התיעצות בין חברים נשארות עבודות נוספות המסייעות בהטמעת הידע.
 • נגישות: ניתן לעבוד על המשימות בזמנים נוחים ולהגיש תשובות מכל מקום שממנו יש תקשורת אינטרנט (וללא חסימות גישה).

יתרונות של המתנט

 • המערכת פותחה על מנת לטפל בשאלות מתמטיות, ולכן מאפשרת לתת שאלות שעליהן התשובות הם ביטויים מתמטיים (פונקציות, סדרות, מטריצות).
 • המערכת מאפשרת לשאול ולבדוק שאלות שבהם ישנן מספר תשובות נכונות, או אפילו אינסוף תשובות נכונות.
 • המערכת מאפשרת מתן משוב מתוחכם בהתאם לתשובות שהוגשו, בהתאם לתכנון של כותבי השאלה.
 • המערכת מאפשרת שימוש מלא גם לאחר מועדי ההגשה (ולאחר זמן המתנה - בדרך כלל של 24 שעות).
  • סטודנט שלא הצליח בשאלה מסוימת יכול לחזור אליה לאחר זמן ולנסות שוב.
  • ניתן להעזר במערכת בהכנה למבחנים.

מרכיב בציון הקורס

באופן כללי, הציונים שהסטודנט מקבל במערכת מהווים חלק מציון המעקב ומתחשבים בהם בקביעת הציון הסופי בקורס. הכללים לכך משתנים מסמסטר לסמסטר ומקורס לקורס בהתאם להחלטת הצוות האקדמי בכל מקצוע.

שיעורי הכנה ותרגול

בקורסי החדו“א יש במערכת, בנוסף לשיעורי הבית, שיעורי הכנה ושיעורי תרגול. גם בקורסי משוואת דיפרנצליות רגילות קיימים שיעורי הכנה במערכת.

שיעורי ההכנה מהווים רקע לחומר ההרצאה וניתן להפיק את מירב התועלת כאשר מבצעים אותם לקראת ההרצאה (פרטים בהמשך).

שיעורי התרגול (במקצועות חדו”א 2/2מ'/2ת' בלבד) מעודדים התנסות עצמית ולמידה פעילה, בעזרת שאלות מנחות והדגמות גרפיות. התרגולים מדגימים את העקרונות הבסיסיים, ושיטות פתרון ברמות מגוונות של תחכום.

סיכום

הגשת תרגילים באמצעות מערכת מתנט תוך קבלת משוב מידי, יעזרו לכם בהבנת החומר בקורסים, והטמעתו. כמו כן, זהו כלי עזר נוח ויעיל כהכנה לקראת בחנים ובחינות.

מערכת מקוונת

 • מתנט היא מערכת ממוחשבת, וזה כולל את כל עבודת התמיכה הניתנת למשתמשי המערכת.
 • אי לכך, כל התקשורת בין המשתמשים וצוות התמיכה מתבצעת בצורה אלקטרונית, דרך דוא“ל. אין אפשרות לקיים פגישות אישיות או שיחות טלפוניות עם צוות התמיכה.

נשמח לקבל את תגובותיכם על המערכת ועל השירות שניתן לסטודנטים.

שיעורי הכנה

 • בקורסי החדו”א ומד“ר קיימים מערכי שיעורי הכנה.
 • לא כל נושאי הקורס מכוסים, וכן יש נושאים להם מוקדשים מספר שיעורי הכנה.
 • בקורסי המד”ר השיעורים תוכננו כך שכל שבוע יפתחו 2-3 שיעורי הכנה.
 • אך, בקורסי החדו“א אין תדירות קבועה של הופעת השיעורים. השיעורים משוחררים כך שניתן לבצע אותם בשלב המתאים בהתקדמות הלימודים בקורס.

מטרת שיעורי ההכנה

 • שעורי ההכנה נועדו לתת לכם מפגש ראשוני עם החומר הנלמד לפני ההרצאות.
 • השיעורים מתמקדים במושגים מרכזיים, המוצגים ברמה פשוטה באמצעות התנסות פעילה.
 • ההכרות המוקדמת עם המושגים, מקילה על הבנת וקליטת הרעיונות המופשטים והכלליים שבהרצאות.
 • יוצאים מהכלל הם שעורי ההכנה הראשונים שמטרתם לערוך היכרות עם המערכת.
 • מועדי ההגשה נבנו בהתחשב בקצב ההתקדמות הצפויה של הקורס כולו, בהתחשב בקבוצות ההרצאה האחרונות (לפי מספר שעות ההרצאה על למועד מסוים).
 • מומלץ מאוד להגיש שעורים אלה בזמן כדי להפיק מהם את התועלת הלימודית.
 • ייתכן שקצב ההתקדמות בפועל בקבוצת ההרצאה שלך מהיר יותר, ובמידה וכך, כדאי להקדים בהתאם את ביצוע השיעורים.

השימוש בשיעורי ההכנה

 • שיעורי ההכנה אינם ניתנים להדפסה.
 • הם בנויים מסדרת דפים המשלווים חומרי קריאה, דוגמאות, ושאלות.
 • מספר הניסיונות בשיעורי ההכנה אינו מוגבל, ניתן להתחיל את השיעור שוב ושוב.
 • אי לכך, הציון עליהם הוא בינארי: עשוי (הנחשב כ- 100) או לא עשוי (הנחשב כ- 0).
 • לאחר מספר טעויות (בדר”כ 4) במהלך השיעור, המערכת תחייב להתחיל את השיעור מההתחלה.

תרגילי בית

 • תרגילי הבית הם כיום העיקר של המערכת, לפחות במבט ההנהלה.
 • כמו כן, אנו רואים בהתנסות המעשית עם החומר (פתרון תרגילי הבית) שלב מרכזי בהפנמת הידע בקורס.
 • הושקעו מאמצים רבים והמון משאבי אנוש וכספים על מנת לפתח שאלות איכותיות.
 • במקרים רבים, “שאלה” אחת (כפי שהיו שואלים אותה בתרגיל כתוב או במבחן) חולקה למספר שאלות קטנות יותר במערכת.
  • החלוקה מקילה על מלאכת הזנת התשובות (כי אין צורך להזין את כל החלקים בו זמנית).
  • ניתן לקבל משוב בשלבים השונים, ולהתקדם באופן שיטתי.
 • כתוצאה מכך, מספר השאלות יכול להשתנות באופן ניכר מגליון לגליון.
 • השאלות תוכננו כשאלות תרגילי בית ולא כשאלות מבחן. אי לכך:
  • שאלות רבות מנחות את הסטודנט באופן הפתרון.
  • חובה לענות על שאלות ביניים (בד“כ שלבים חשובים בניתוח ו/או חישוב התשובה הסופית).
  • מרכיבים אלו מהווים תחליף חלקי לכתיבת “פתרון מנומק” - דבר שמחשבים כיום אינם מסוגלים להבין.
  • כמו כן, זו הדרך שאנו יכולים לנסות להרגיל אתכם לעבוד בצורה יסודית.
 • כולנו תקווה שתוכלו להפיק תועלת רבה תוך כדי פתרון התרגילים.
 • כמובן, שהציונים במערכת משקפים רק חלקית את הבנת החומר שהשגתם (גם מבחנים נכשלים בכך), אך מתן הציון נותן לכם מדד חלקי במשך הלימודים וכן מעודד את ההשקעה בעשיית התרגילים.

בהצלחה, ולימוד פורה!

גיליונות אישיים

 • כל סטודנט מקבל תרגילים שונים.
 • ניתן לעבוד ביחד על התרגילים, אך על כל סטודנט להגיש את עבודתו בנפרד, ולענות אך ורק על השאלות אותן קיבל.
 • לא יתקבלו טענות בסגנון “לחבר שלי …”.
 • אנו ממליצים לנסות תחילה לעבוד לבד - זיכרו כי העבודה הפרטנית היא הדרך הטובה ביותר ללמוד את החומר.
 • כדאי לזכור שרק את הידע והמיומנויות שתרכוש במהלך הסמסטר (והמעט שתצליח להעלות מזכרון קצר לקראת המבחן) ילוו אותך למבחן.
 • לכן עדיף להתמודד עם קשיי החומר במהלך הסמסטר באופן שיטתי מלדחוק את ההתמודדות למבחן הסופי.

שיעורי תרגול

 • בקורסי חדו”א 2 פותחו שיעורי תירגול מקוונים שלמים על כ- 60% מנושאי הקורס.
 • שיעורים אלו משלווים סיכום מדויק ומפורט של התאוריה עם פתרון מודרך ומלא של שאלות לדוגמה.
 • השיעורים נכתבו לפי מורים בעלי נסיון רב לפי מה שהיו רוצים ללמד על הנושא, אילו היו מלמדים בתנאים אידיאליים ומבלי מגבלות זמן הנובעות מהמציאות בשטח.
 • על מנת להשיג מעורבות של התלמיד בתהליך הלמידה, הסטודנט נדרש להשלים ביטויים חסרים ולענות על שאלות תוך כדי מהלך השיעור.
 • ההשתתפות הזאת של התלמיד הופכת את הלימוד ללמידה פעילה, ולא רק קריאה פסיבית.

האנשים מאחורי מתנט

 • הוגה ויוזם: פרופ' רון אהרוני
 • דיקני הפקולטה במהלך השנים שעודדו את הפיתוח המתמשך והפעלת המערכת
 • כתיבת שיעורי הכנה לקורסי החדו“א: פרופ' רון אהרוני
 • כתיבת תרגילי הבית בחדו”א 1: ד“ר אסף הרי, וחברי סגל וסגל נלווה נוספים
 • כתיבת תרגילי הבית בחדו”א 2: ד“ר לידיה פרס-הרי
 • כתיבת שיעורי התירגול בחדו”א 2: ד“ר לידיה פרס-הרי
 • כתיבת תרגילי הבית ושיעורי הכנה לקורסי המד”ר: ד“ר לידיה פרס-הרי
 • פיתוח וניהול המערכת:
  • נדב סמט 2000-2001 (תכנת את כל המערכת הראשונית)
  • ד”ר נתן ולך 2001-2003
  • ד“ר דן שמש 2003-2005
  • ד”ר נתן ולך 2005-היום
 • תכנות חומרי לימוד: צוות של סטודנטים, משתלמים, ועובדים במהלך השנים
 • ביקורת איכות של חומרי הלימוד: מספר חברי סגל נלווה של הפקולטה למתמטיקה בטכניון במהלך השנים
 • צוות תמיכה טכנית ומתמטית: מספר משתלמים וחברי סגל נלווה של הפקולטה למתמטיקה בטכניון במהלך השנים
אודות_המערכת.txt · מועד השינוי האחרון: 2016/11/15 15:08 על ידי techdesk